Kreds 1 kæmper med svulmende pengekasse

Der har aldrig været holdt så mange arrangementer i DJ's Kreds 1, men det er stadig svært for kredsen af få tæret på formuen. 2010 bød på et driftsoverskud på 200.000 kroner.

Der har aldrig været holdt så mange arrangementer i DJ's Kreds 1, men det er stadig svært for kredsen af få tæret på formuen. 2010 bød på et driftsoverskud på 200.000 kroner.Måske skulle Kenni Leth satse på en karriere som finansminister frem for journalist. Faktum er i hvert fald, at han som formand for Kreds 1 har formået at hæve aktivitetsniveauet betydeligt, samtidig med at pengekassen svulmer mere end nogensinde.

Det sidste er han dog ikke specielt glad for.

»Vores største udfordring er, at det er svært at få gjort ordentligt indhug i kredsens formue. Så kan man gøre to ting: Sætte kontingentet ned eller hæve aktivitetsniveauet, og vi har så forsøgt at gøre det sidste,«fortæller han.

De sidste tre måneder har kredsen kørt et intensiveret arrangementsforløb med at arrangement en gang om ugen. Til formålet har man hyret en freelancer, der fungerer som arrangementskoordinator, og det har sat gang i sagerne.

»Hun skal sørge for, at vi kommer ud over stepperne. Vi har masser af ideer, men det er ikke altid, der er tid til at få det arrangeret,« fortæller Kenni Leth, der kan berette om overvældende interesse og ventelister ved flere arrangementer.

Alligevel kommer Kreds 1 ud af 2010 med et driftsoverskud på 200.000. Det skyldes ifølge Leth blandt andet, at man har budgetteret med en udgift på 150.000 kroner som tilskud til medlemmer, der gerne ville på Fagfestival, men deraf kun har brugt 20.000 kroner.

Mandag aften afholder Kreds 1 sin årlige generalforsamling i konferencesalen i Berlingske Tidende. Her skal man blandt andet evaluere det intensive arrangementsforløb, som Kenni Leth altså betegner som en succes, der er værd at fortsætte. Bestyrelsen vil således ikke foreslå at nedsætte kontingentet, men Leth afviser ikke, at det kan komme på tale senere.

Et andet indsatsområde, som Kenni Leth ser frem til at diskutere ved generalforsamlingen, er kredsens rolle som netværksfacilitator.

»Problemet med netværk er typisk, at ingen har tid til at drive det. Kreds 1 vil gerne facilitere netværk, for eksempel ved at ansætte en netværks-koordinator. Spørgsmålet er, om der er behov for det, og det vil vi prøve at undersøge med en netværksundersøgelse,« fortæller han og nævner muligheder for en række forskellige netværk, både inden for faggrupper og på tværs.

Og så vil bestyrelsen desuden ligesom i de øvrige DJ-kredse foreslå en udtalelse, der udtrykker utilfredshed med den foreslåede offentlighedslovs paragraf 24 og 27 og desuden opfordrer DJ's hovedbestyrelse til at gøre det samme.

Arrangementet, der starter kl. 17.30, er åbent for alle medlemmer af kredsen.

0 Kommentarer