Kreds 1-formand til tops i Danske Bank

Kenni Leth stopper som formand for Kreds 1 på grund af nyt job som pressechef i Danske Bank. Midlertidig løsning for ledelsen af Kreds 1 er allerede på plads.

Kenni Leth stopper som formand for Kreds 1 på grund af nyt job som pressechef i Danske Bank. Midlertidig løsning for ledelsen af Kreds 1 er allerede på plads.

"Selv om jeg ikke får direkte HR-ansvar – og dermed kan bevare mit medlemskab af DJ – har jeg vurderet, at det kommende arbejdspres i den nye stilling er uforeneligt med min formandspost i Kreds 1."

Sådan lyder begrundelsen i en pressemeddelelse fra Kenni Leth, der dags dato er udnævnt som ny pressechef for hele Danske Bank-koncernen.

Kenni Leth stopper dog først som formand med udgangen af juli måned for at sikre god tid til en overlevering til den kommende ledelse af kredsen.

Foreløbigt vil ledelsen derfor blive varetaget af næstformand Julie Rosenkilde og medlem af forretningsudvalget, kasserer Morten Terp. 

Kreds 1 konstituerer sig med ny formand på et møde i slutningen af juni.

I Danske Bank erstatter Kenni Leth den nu afgående pressechef Anders Klinkby, som fremover får titel af afdelingsdirektør med overordnet ansvar for interne medier og presseafdelingen.

Kenni Leth har været i Danske Bank siden august 2010. Før sin ansættelse ved Ritzau Finans var Kenni Leth ansat som pressechef i Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF.

0 Kommentarer