Kreds 1-formand: Nu må vi enes om offentlighedsloven

Nu er det tid til forsoning i striden om offentlighedsloven, mener formanden for DJ's største kreds, Kenni Leth. Han roser i dag forbundsformanden og mener, der er et kompromis på vej.

Nu er det tid til forsoning i striden om offentlighedsloven, mener formanden for DJ's største kreds, Kenni Leth. Han roser i dag forbundsformanden og mener, der er et kompromis på vej.

For første gang kommer der meldinger om tøbrud i striden mellem kredsformændene og et flertal i hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund (DJ). Indtil nu har debatten raset livligt, blandt andet her og her.

Forsoningen kommer, fordi forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård viser klare tegn på vilje til at indgå et kompromis. Det mener Kenni Leth, der er formand for Kreds 1 og medunderskriver på kredsenes kritik af DJ's høringssvar.

Han roser formanden for sin hurtige kritik af Justitsministeriet, efter Journalisten.dk kunne afsløre, at høringssvarene om offentlighedskommissionens arbejde ikke er åbne for aktindsigt.

»Reaktionen er fremragende, og det er den proaktivitet og skarpe kant, vi gerne vil have. Det er det, der er hele kernen i vores kritik: At vi måske i forbundet er blevet for konsensusorienterede i vores måde at give høringssvar på. Vi må sige klart fra, når der er noget, der begrænser åbenheden i vores samfund,« siger Kenni Leth til Journalisten.dk.

Han ser forbundsformandens kritik som et tøbrud i konflikten, bakket op af Mogens Blicher Bjerregårds seneste blogindlæg.

"Formanden inviterer også på sin blog til, at vi nu ser fremad, og jeg er sikker på, at vi inden længe kan sætte os sammen og finde ud af, hvordan vi står sammen som forbund, når regeringens udspil kommer. Den uenighed, vi har haft, kan vi forhåbentlig lægge bag os nu," mener Kenni Leth.

Regeringens udspil forventes ude i starten af oktober.

Hele striden står om paragrafferne 23-26 i det udspil, som Offentlighedskommissionen er kommet med til en revidering af den danske offentlighedslov. På den ene side står forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård og et flertal af hovedbestyrelsen. De kritiseres af kredsformænd og andre hovedbestyrelsesmedlemmer, der kræver markante ændringer i udspillet.

"DJ bør nu gå ud og gøre maksimal åbenhed til en folkesag. Punkter på denne bevægelses program kunne være: Væk med alle paragraffer i lovudkastet, der indskrænker åbenhed. Vend dem på hovedet og formuler dem som adgang til mest mulig information," skriver hovedbestyrelsesmedlem fra Kreds 6, Karin Mette Petersen, i en debat her på sitet.

Kenni Leth, i debatten virker det ellers som om, de to parter står ret langt fra hinanden, også rent principielt. Tror du overhovedet, det er muligt at finde et kompromis?

"Ja, det tror jeg helt sikkert, og det hænger blandt andet sammen med det lovforslag, regeringen kommer med. De, der taler for forslaget fra kommissionen, siger, at ser man på balancen i lovforslaget, så opvejer alle de gode ting de dårlige ting, som vi kritiserer. Men kommer der bare én forringelse på noget af alt det andet, så kan det være, balancen tipper. Og så kan forbundet meget lettere gå ud og kritisere forringelser i åbenheden. I DJ's høringssvar kræver man også langt tydeligere klarificering af, hvad paragrafferne 23-26 omfatter. Hvis det ikke sker, er der også en helt ny situation."

Kan du forestille dig, at du og de andre kredsformænd oplever det samme – altså at der pludselig er flere gode ting i forslaget, så balancen tipper den anden vej?

"Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Der skal i hvert fald ske meget. Det handler om et af de mest grundlæggende principper inden for aktindsigt. Det er nok den vigtigste ret overhovedet, som borgere og journalister har i vores samfund under den nuværende offentlighedslov."

Følg i øvrigt hele debatten om den ny offentlighedslov via Journalisten.dk's særlige tema om sagen.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right