Kravling tager ikke designerne seriøst

DEBAT: "Som designstuderende er det svært at se, om Danske Mediestuderende overhovedet prioriterer at varetage de designstuderendes interesser, eller om de bare ønsker de gamle dage tilbage, hvor det kun var journalisterne for sig selv"

Kravlingkomiteen har i år besluttet ikke at uddele DesignKravlingen. Det er desuden første år, det er muligt at indstille til den. Baggrunden er blandt andet, at ”der desværre har været mangel på indstillinger til prisen”, og at ”indstillingerne ikke levede op til det faglige niveau, som den visuelle komité ved findes ude på de forskellige uddannelser”.

Nu kender jeg ikke til alle de indstillede projekter, men jeg ved, at der var indstillet to projekter, der fik 12 til eksamen på Interaktivt design, og hvis det ikke er godt nok, så tror jeg, at Kravlingkomitéen må lede længe efter projekter, der favner det faglige niveau, der søges. Jeg ved, at det var et hyr overhovedet at få DesignKravlingen på menuen i år. Personligt har jeg svært ved at se, hvorfor design skal nedprioriteres så kraftigt.     

Som designstuderende er det svært at se, om Danske Mediestuderende overhovedet prioriterer at varetage de designstuderendes interesser, eller om de bare ønsker de gamle dage tilbage, hvor det kun var journalisterne for sig selv. 

Kenneth Dahlin, stud., Interaktivt design, DMJX

SVAR 1

Kære Kenneth Dahlin

Kravlingudvalget har i år valgt at oprette DesignKravlingen netop med det formål at prioritere de designstuderende. For at Kravling skal favne diversiteten blandt de studerende i Danske Mediestuderende bedst muligt, har vi i år splittet Den Visuelle Kravling op i TV/Foto Kravlingen og DesignKravlingen. Desværre kom der få indstillinger til Designprisen, men næste år håber vi at få prisen bedre fra start.

Designkomitéen kommer med følgende begrundelse for, hvorfor de ikke har valgt at pege på en vinder til prisen i år:

Det er før hændt, at en Kravlingpris ikke er blevet uddelt. Det er 10 år siden, i 2005, da prisen kun var for studerende på det daværende Danmarks Journalisthøjskole. Juryformanden Miki Mistrati kaldte niveauet blandt de (meget) få indstillinger slapt og uambitiøst. Det vakte ramaskrig. 

At juryen i 2015 ikke uddeler DesignKravlingen, er ikke et udtryk for nedprioritering af design, men for prioritering af Kravlingprisen som et kvalitetsstempel. For kvalitetsmæssigt bar indsendelserne generelt mere præg af form- eller stiløvelser end af egentlige afsluttede og gennemarbejdede projekter. Det var langt de færreste arbejder, der viste kombinationen af et højt ambitionsniveau, et personligt aftryk og en grundlæggende beherskelse af balancen mellem håndværk og visuel kommunikation. Valget blev forstærket af, at produktionerne i TV/Foto-kategorien i højere grad bar præg af ambitiøse projekter med et personligt udtryk, hvor der tydeligvis var lagt meget arbejde i både idé, planlægning og eksekvering af det endelige resultat. Flere af juryens medlemmer er gæsteundervisere på uddannelserne og ved, at der findes et langt højere niveau, end det vi så i de indstillede projekter. 

Vi traf beslutningen om ikke at uddele DesignKravlingen for ikke at devaluere Kravlings betydning. Vi har foreslået Kravlingudvalget at formulere indsendelseskriterierne tydeligere næste år, samt sørge for at alle designuddannelser i Danmark bliver opfordret til at indstille til prisen, så den forhåbentlig kan blive en stor og frodig buket af Danmarks bedste designarbejde fra studerende til næste år. 

Designkomitéen, Kravling’15

SVAR 2

Det er første gang, vi gerne ville have uddelt DesignKravlingen. Det er udtryk for, at vi har prioriteret designområdet højere. Men det måtte ikke ske på bekostning af det kvalitetsstempel, som en Kravlingpris er.

Jeg bakker fuldt op om juryens begrundelse for ikke at uddele prisen, som du også kan læse ovenfor.

Kravlingarrangementet er de seneste år blevet udvidet til at omfatte flere områder end de klassisk journalistiske. Kravling er i dag henvendt til alle studerende i DJ og flere til. Ingen har på noget tidspunkt udtrykt et ønske om at gøre det til en fest for journaliststuderende. Hertil kan det tilføjes, at Danske Journaliststuderende, som tidligere stod for at arrangere Kravling, er blevet erstattet af det bredere Danske Mediestuderende, der vil favne alle studerende i mediebranchen. 

Mathias Bay Lynggaard, formand for Danske Mediestuderende 

0 Kommentarer