Krav om konflikt-debat

DR-konflikten har svækket forholdet til medlemmerne, lyder det fra Kreds 1 i København. Kredsen stiller spørgsmål til den fagpolitiske styring og indkalder nu til debatmøde.

Kreds 1 har ikke tillid til den fagpolitiske styring i Dansk Journalistforbund. Det var konklusionen på kredsens bestyrelsesmøde torsdag den 19. september.

Bestyrelsen var enig om, at det er vigtigt hurtigst muligt at få diskuteret nogle af alle de spørgsmål, der dukkede op i forbindelse med konflikten på DR. For eksempel spørgsmål om gradueret kontingent, om alle skal have hele deres løn dækket under en konflikt, og om forbundets informationspolitik har været god nok.

"Det skal være nu, mens gryden er i kog, om tre måneder er der ingen, der gider," lød det fra kredsformand Rene Simmel fra Ekstra Bladet.

Derfor besluttede bestyrelsen, at Kreds 1 inviterer til et tillidsmandsmøde, hvor også andre interesserede er velkomne. Det bliver den 21. oktober klokken 17. Temaet bliver "hvad lærte vi af DR-konflikten". Det er planen blandt andet at diskutere DJs informationspolitik, at få en praktikant til at fortælle om, hvordan det er at arbejde, mens der er konflikt, samt diskutere gradueret kontingent. Formanden for forbundet, Mogens Blicher Bjerregård, vil blive inviteret til at deltage.

Inden bestyrelsen blev enig om hurtigst muligt at diskutere og evaluere konflikten, var der kontante og hårde udmeldinger hele vejen rundt.

Torben Kragh, formand for Organisationsbladsgruppen, mente ikke, at konflikten har styrket forbundet i forholdet til medlemmerne:

"Hvordan kan hovedbestyrelsen anbefale en overenskomst, for derefter at vende på en tallerken og sige, at den var noget skidt, men at man nu har fået en stor sejr? De var ved at give køb på medarbejderindflydelse!"

Svend-Erik Hansen, tillidsmand på TV 2/BORNHOLM sagde, at DR og Nissen havde vundet en stor sejr, mens DJ kun havde vundet en lille sejr. Han sagde, at Journalistforbundet virkelig har svigtet ved ikke at gøre seere og lyttere opmærksomme på, hvad grundlaget for konflikten var. Penge til dagbladsannoncer ville være givet godt ud, sagde han og foreslog også med et skævt grin, at DJ skulle have brugt reklamespots på TV 2 til at fortælle om konflikten.
Det fik fluks Rene Simmel, kredsformand, til at forestille sig TV-Avisens studievært tone frem på TV 2 for i et TV-Avis-lignende spot at fortælle, hvad konflikten handlede om.

Svend Erik Hansen sagde, at det ikke kun var lyttere og seere, der var svigtet, men at medlemmerne også var svigtet.

"Folk har ikke været klar over, hvad det her er gået ud på."

Dog lagde Uffe Gardel, som udover at være fællestillidsmand i Det Berlingske Hus også sidder med i Journalistforbundets forretningsudvalg, ud med at sige, at forbundet er blevet styrket af konflikten.

"Det er gået op for mange, at der er brug for en fagforening," sagde han og tilføjede:

"Der er ingen grund til sønderlemmende kritik af forløbet, ingen har jo prøvet en konflikt før, men konflikten har vist, at det er nødvendigt at diskutere strategi i fredstid."

Lars-Bo Larsen, tillidsmand på Politiken, sagde, at konflikten på DR havde fået hans medlemmer til at blive bevidste om de væsentligste spørgsmål om Ny løn og tillidsmandsindflydelse. Han regner med, at de kommende overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet bliver af samme karakter som på DR.

Flere mente, at Dansk Journalistforbund står svækket i øjeblikket. Uffe Gardel sagde, at konflikten har styrket Dansk Journalistforbund, men givet forhandlerne et problem:

"Det svækker vores forhandlere og forbundsledelsen, at de gang på gang bliver underkendt. Medlemmer har inden for de seneste år underkendt TV 2-overenskomsten, Egmont og nu DR. Det er et problem for et forbund. Første gang medlemmerne står bag og siger nej, kan det virke stærkt. Anden og tredje gang svækker det forbundet," sagde Uffe Gardel.

Freelancejournalist Mette Curdt spurgte, om kollegerne på DR i det hele taget havde været rede til en konflikt. Hun mente, at hvis de virkelig havde været forberedte, så havde de været på gaden fra den første dag.

Hun efterlyste også en kampagne og konfliktmanual. Desuden mente hun, det kunne være en ide at have en analytiker med i forhandlingsdelegationen, der kunne holde hovedet koldt og fortælle delegationen om konsekvenserne af det, de var ved at forhandle på plads.

Læs også: Konflikt skal bygge på ægthed, Set i bakspejlet, Dag ét, De sidste stemmer og Hele forbundets strejke

 

0 Kommentarer