Krav om færre journalister

Arbejdsløsheden stiger, og det samme gør antallet af journalister. Flere delegerede mente, at tiden er inde til at skære ned på antallet af studerende på de tre journalistuddannelser.

Hvorfor vente på en rapport, når vi allerede kender løsningen? Det spørgsmål stillede flere delegerede, da forbundets beskæftigelsespolitik stod på dagsordenen.

"Tiden er inde til, at DJ må forlange en nedsættelse af antallet af studerende. Vi er allerede for mange, og vi bliver kun federe af at være for få end for mange," sagde Søren R. Thuesen, informationsmedarbejder i Amtsrådsforeningen og medlem af Kommunikationsgruppen.

Han afviste, at der vil opstå så mange stillinger inden for kommunikations- og informationsbranchen, at det kan vende arbejdsløshedskurven. De journaliststuderende støttede Thuesens krav om, at der skæres ned på antallet af studerende.

Mads Brandstrup fra Journalisthøjskolen fortalte, at der på hans praktikplads var blevet ansat en praktikant i stedet for en vikar, da en journalist skulle på orlov.

"Problemet er, at vi er for mange om budet. Hvis ikke der havde været for mange praktikanter, ville den manøvre ikke have været mulig. Derfor er der brug for at nedsætte optaget med det samme i stedet for at afvente analysen," sagde Mads Brandstrup.

Rapporten, som de delegerede henviste til, er en analyse af fremtidens mediearbejdsmarked og de kompetencer, der fremover vil blive efterspurgt. Den kommer til efteråret, og flere medlemmer af hovedbestyrelsen vil se rapporten, før de griber til handling. Beslutningen om, hvor mange studerende der skal optages til sommer, er ifølge afgående næstformand Christian Kierkegaard allerede taget.

"Analysen vil give et bedre grundlag for at diskutere, om der uddannes for mange, og om de uddannes godt nok. Det er ministerierne, der fastsætter antallet af studerende. Derfor er det vigtigt, at dokumentationen er i orden, hvis vi bliver enige om at arbejde for at få skåret ned på antallet af studerende," sagde Christian Kierkegaard.

 

0 Kommentarer