Krav om 18 måneders praktik skader nye studerende

Stadig flere mediearbejdspladser presser de studerende til at forlænge praktiktiden til 18 måneder. Også selv om de kun får merit for 12 måneder. Det rammer det næste kuld af studerende. Antallet af ledige praktikstillinger bliver nemlig færre og færre.

Stadig flere mediearbejdspladser presser de studerende til at forlænge praktiktiden til 18 måneder. Også selv om de kun får merit for 12 måneder. Det rammer det næste kuld af studerende. Antallet af ledige praktikstillinger bliver nemlig færre og færre.

Når de studerende fra SDU og RUC om kort tid skal ud at finde en praktikplads, så risikerer flere af dem at komme i knibe. Mange af deres medstuderende, som allerede er i praktik, er nemlig blevet presset til at skrive under på en forlængelse af deres oprindelige praktikforløb.

Det fremgår af det seneste nummer af fagbladet Journalisten, som udkommer i denne uge.

I øjeblikket forlænger omkring 25 studerende fra SDU og RUC deres praktiktid fra 12 til 18 måneder. Og på TV 2/Østjylland vil de fra næste semester kun ansætte praktikanter i 18 måneder.

»Arbejdsgiverne lægger et ufint pres på de unge, når de beder dem om at forlænge deres uddannelse med et halvt år,« udtaler RUC's praktikansvarlige, Hanne Dam, til fagbladet.

Men på TV 2/Østjylland er man ligeglad. Her har man til den kommende praktikdag udelukkende slået 18 måneders stillinger op:

»Vi tror på, at det er det bedste for praktikanterne – og dermed også for os selv,« siger redaktionchef Morten Brøcker.

Han påpeger, at kravene til, hvad en nyuddannet journalist skal kunne er steget så meget de seneste ti år, at han ikke mener, at 12 måneder er nok.

Med en arbejdsløshed for nyuddannede på 40 pct. er der kommet større fokus på praktikforlængelserne i de studerendes organisationer:

»Vi vil ikke have, at praktikanter bliver brugt som billig arbejdskraft. Et medie, der har uddannet en praktikant i 12 måneder, får selvfølgelig en god og billig arbejdskraft de næste seks måneder,« siger journaliststuderende Anne Burlund til magasinet.

I Dansk Journalistforbund støtter man de studerende i deres kamp for maksimalt 12 måneder lange praktikforløb. Og i DR er man opmærksom på problemet.

Læs mere i det nye nummer af Journalisten – som er på nettet i morgen fredag.

2 Kommentarer

Fred Jacobsen
14. OKTOBER 2010
På tide at stoppe praktikforlængelser

Kære Kristian.

Svaret er, at det må de sådan set heller ikke. Vi kan dog på nogle områder ikke forhindre det, hverken med en lov eller en overenskomst i hænderne. Det kræver en forklaring. 

I bekendtgørelsen for journalistuddannelsen på SDU og i studieordningen på RUC er det fastslået, at praktik er på 12 måneder. Da uddannelserne blev etableret i slutningen af 90’erne vurderede Undervisningsministeriet, at der ikke skulle være 18 måneders praktik som på Danmarks Journalisthøjskole, fordi uddannelsen foregår på universiteter.

Vurderingen var og er, at på grund af et bedre teoretisk grundlag skal praktiktiden være kortere. Det var i øvrigt en beslutning, som hverken DJ eller arbejdsgiverne blev hørt om. Det gjorde parterne i øvrigt heller ikke omkring selve oprettelsen af uddannelserne. 

Ved de efterfølgende overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet blev det formuleret klokkeklart, at praktiktiden skal følge den praktiklængde, der er bestemt i bekendtgørelserne. Derfor kan praktikforlængelser på dagblade under DJs overenskomster med Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) ikke finde sted. 

I DR er det trods ihærdige anstrengelser ikke lykkes at få en formulering ind i overenskomsten. DR er således ikke overenskomstmæssigt forpligtet til at respektere uddannelsernes praktiklængde. Og det gør DR så heller ikke helt – her finder praktikforlængelser sted. 

På TV2/Danmark og TV 2- regionerne er formuleringerne anderledes end på dagbladsoverenskomsterne. TV 2-overenskomsterne har deres egen uddannelsesaftale. Den ligner i det store og hele aftalen i DMA-overenskomsterne, men adskiller sig i formuleringen omkring praktikken. På dagbladene er formuleringen denne:

Praktikanterne ansættes som led i deres journalistuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole eller journalistlinjerne på Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center på redaktionerne i en periode på 12 eller 18 måneder svarende til bekendtgørelsen for den enkelte uddannelsesinstitution til enhver tid fastsatte regler. I TV 2 finder man denne formulering:Praktikanterne ansættes som led i deres journalistuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole eller journalistlinjerne på Syddansk Universitet og Roskilde Universitetscenter på redaktionerne i en periode på 18 eller 12 måneder. 

Hvorfor denne forskel, kan man spørge?

Fordi DJ ved overenskomstforhandlingerne med TV 2 blev stillet over for valget enten at ville ”æde” denne formulering eller slet ikke at få de to nye journalistuddannelser skrevet ind i overenskomsten. TV 2 ville ikke bindes af formuleringen på dagbladene. Dels, fordi man principielt havde det dårligt med ”bare” at skulle følge en aftale, andre havde forhandlet, dels, fordi det rent faktisk var vigtigt for nogle af TV 2 ’s forhandlere at have en mulighed for også at kunne ansætte praktikanter fra SDU og RUC i mere end 12 måneder. DJs forhandlere vurderede, at det var vigtigst at få overenskomstdækningen hjem og så forsøge at få skærpet formuleringen ved senere forhandlinger. Det er desværre ikke lykkes. Måske, fordi emnet ikke har været anset for at være vigtigt nok.

Jeg ved til gengæld, at det er meget vigtigt for DJs journaliststuderende. I en tid med mangel på praktikpladser er det rent ud sagt skidt, når bestemte praktikpladser blokeres af, at nogle bare forlænger. Derfor appellerer jeg til, at temaet kommer så højt op på dagsordenen, at DJ med styrke kan gå til arbejdsgivere og studerende og sige, at det nu er på tide at holde inde med praktikforlængelserne. 

Jeg har ofte hørt arbejdsgivere argumentere med, at man simpelt hen ikke kan lave et ordentligt tv-praktikforløb på mindre end 18 måneder. Vrøvl, siger jeg. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvis viljen er der. Det er udtryk for ren vanetænkning og mangel på kreativitet at påstå, at det ikke kan lade sig gøre. Men uden opbakning virker det ikke.

 

Mange hilsner

Fred Jacobsen

næstformand
Kristian Thorsen
14. OKTOBER 2010
Re: Krav om 18 måneders praktik skader nye studerende
Nu spørger jeg sikkert dumt - men hvorfor er det lige, at SDUere og RUCere overhovedet må forlænge deres praktik til 18 måneder?