Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Torsdag bragte Jyllands-Posten en opsigtsvækkende historie på forsiden om journalister, der mener, at ytringsfriheden er under pres. Men historien mangler dokumentation, skriver Niels Krause-Kjær i Berlingske i dag.

Torsdag bragte Jyllands-Posten en opsigtsvækkende historie på forsiden om journalister, der mener, at ytringsfriheden er under pres. Men historien mangler dokumentation, skriver Niels Krause-Kjær i Berlingske i dag.

Historien i Jyllands-Posten var baseret på en undersøgelse lavet af Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ) og fik ikke kun forsiden, men også to sider inde i avisen med overskriften: "Journalister: Ytringsfriheden er under pres".

Allerede samme dag var der flere mediefolk, som over for Journalisten.dk var stærkt kritiske og gav udtryk for, at de følte sig spændt for en JP-kampagnevogn i undersøgelsen om selvcensur.

Og i dag kritiserer journalist Niels Krause-Kjær så selve måden Jyllands-Posten anvender undersøgelsens tal på.

Han hæfter sig blandt andet ved, at 74 pct. af de adspurgte rent faktisk aldrig personligt havde oplevet selvcensur fra ledelsen. Og at tillige 83 pct. aldrig havde personligt censureret sig selv på grund af nogen som helst frygt eller bekymring.

"Endelig viste det sig," skriver Krause og fortsætter: "at den smule konkret oplevet pres på ytringsfriheden blandt et lille, lille mindretal af de 453 besvarelser skyldtes pres fra redaktører eller egen frygt for at miste kilder eller blive kritiseret af mediets målgruppe".

Og det er ifølge den tidligere Jyllands-Posten journalist, der i dag blandt andet er vært i P1-programmet "Krause på Tværs", alt andet end tilstrækkeligt til at pumpe historien så voldsomt op:

"Overskriften: 'Journalister: Ytringsfriheden er under pres' oghenvisningen til muslimske fundamentalister savner således enhver rimelig dokumentation udover lidt fristilsbekymring på andres vegne og hvad der ligner en hårdtpumpet politisk dagsorden," lyder det fra Niels Krause-Kjær, der konkluderer, at det virkede som om JP havde slukket alle journalistiske advarselslamper i en højere sags tjeneste, da man bragte historien på forsiden.

På Jyllands-Posten afviste man allerede forleden kritikken:

»Selvfølgelig er det ikke en kampagne, og man skal virkelig læse den, som fanden læser biblen, for at mene dette. Det er et forsøg på at lave en seriøs undersøgelse, der diskuterer, om der er ting, der ikke kommer frem, fordi vi er bange. For hvis det er tilfældet, er det et alvorligt samfundsproblem,« udtalte nyhedschef på JP, Pierre Collignon, til Journalisten.dk.

17 Kommentarer

Theo Jensen
23. APRIL 2010
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed
Nu skal der vist snart laves en ny artikel af Journalisten. Med overskriften: JP-journalist gennemhuller Krauses kritik
mads broberg - jp
22. APRIL 2010
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Kære Mikkel Munck,

Jeg tror ikke, at vi er så uenige. Jeg vil opfordre til, f.eks. via Infomedia, at finde det opslag, som JP havde om emnerne selvcensur og ytringsfrihed torsdag i sidste uge.

For eventuelt interesserede kan jeg fortælle, at konklusionen er nogenlunde den samme som Mikkel Muncks, nemlig at frygt for at miste kilder o.lign. er afgørende for den selvcensur, som visse journalister eller deres chefer har udført.

Også de tal, som Mikkel Munck gerne vil have, at vi skrev, finder man i det nævnte opslag. Som der står i den artikel, Mikkel Munck selv henviser til: "Læs mere i Jyllands-Posten torsdag."

Det er kun en lille del af papiravisens daglige artikler, der lægges online. De betalende læsere skal have mere end gratisterne :-)

På spørgsmålet om, hvorvidt man kan være bekymret for noget, som man ikke selv er ramt af, virker det dog til, at vi reelt er uenige. Jeg mener ja, både når det gælder ovennævnte emner, kriminalitet, økonomi m.v.

Mikkel Munck
22. APRIL 2010
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed
Kære Mads Broberg - JP


Jeg vil da mægtig gerne hjælpe med til at konkretisere debatten.

I skriver under overskriften "Journalisters ytringsfrihed presses", hvor I henviser ofte til ovenfor omtalte undersøgelse af udøvelsen af selvcensur blandt journalister, at:

"Det er især frygt for voldelig, islamistisk fundamentalisme, der truer ytringsfriheden, mener journalisterne. Derefter følger frygt for den nationale sikkerhed, for at miste adgang til kilder og for kritik fra religiøse mindretal." (http://jp.dk/indland/article2038621.ece)

At undersøgelsen af selvcensur tilsyneladende er to-sidet og at I vælger at skelne mellem respondentens udøvelse af selvcencur og vedkommendes mening om, hvorvidt ytringsfriheden er under pres, det fremgår dog ikke særligt tydeligt af din artikel.

Derudover beskæftiger din artikel sig udelukkende med den anden og mindre del af undersøgelsen, der omhandler hvorvidt ytringsfriheden efter respondentens opfattelse er under pres:

Her angiver 42, 8 pct. af respondenterne, som du korrekt refererer, at de opfatter ytringsfriheden som værende under pres. Modsat angiver hele 55,7 pct. af respondenterne, at de ikke opfatter ytringsfriheden som værende under pres. Dette aspekt nævnes dog ikke i din artikel.

På en skala mellem 1-5, hvor værdien 1 udtrykker, at en given årsag ikke spiller en rolle og hvor værdien 5 udtrykker, at en given årsag spiller en stor rolle, angiver respondenterne, med en gennemsnitlig værdi på 3.6, at presset på ytringsfriheden skyldes frygt for vold af islamiske fundamentalister. Ligeledes angiver respondenterne, med en gennemsnitlig værdi på 2.4, at presset på ytringsfriheden skyldes frygt for at miste kilder.

Måske I kunne have nævnt i artiklen, med blot en enkelt sætning, at de fremkomne værdier faktisk ligger ret tæt, når nu I vælger at lade resultatet udgøre det empiriske fundament for jeres analyse. Men det skyldes velsagtens et velfunderet journalistisk greb, som jeg stakkels læser ikke er bekendt med.

Konklusionen på den mindre og sidste del af undersøgelsen, som I vælger at fremhæve i jeres artikel, står endvidere i skærende kontrast til resultaterne fra selve udgangspunktet og titlen på undersøgelsen, nemlig udøvelsen af selvcensur:

Her angiver fire, siger og skriver 4, respondenter ud af 564 besvarelser, at de har udøvet selvcensur af frygt for islamiske fundamentalister. Tallene fordeler sig således, at halvdelen har udøvet selvcensur mellem 3-5 og 6-10 gange, mens de andre to (sic!) har udøvet selvcensur mellem 1-2 gange af frygt for islamiske fundamentalister (s. 11).

Mere interessant, så angiver 49 respondenter, at de har udøvet selvcensur af frygt for miste kilder. Her fordeler tallene sig således, at 19 respondenter har udøvet selvcensur mere end 10 gange samt mellem 3-5 og 6-10 gange, mens 30 respondenter har udøvet selvcensur mellem 1-2 gange af frygt for at miste kilder (s. 13).

For lige at samle op:

At dømme ud fra de faktiske tal i undersøgelsen, så virker det på mig som om, at der ikke eksisterer en reel kobling mellem den konkrete udøvelse af selvcensur og den enkelte journalists opfattelse af, at ytringsfriheden er under pres grundet frygten for islamisk fundamentalisme.

Endvidere får jeg det indtryk af undersøgelsens resultater, at udøvelsen af selvcensur især skyldes frygten for at miste kilder og således ikke kan tilskrives en tilsyneladende indbildt frygt for islamisk fundamentalisme.

Min konklusion på ovenstående analyse og syntese ville således være, at frygten for at miste kilder udgør en reel og virkelig fare for den kritiske journalistik blandt de større danske medier, mens den indbildte frygt for islamisk fundamentalisme kun udgør en fare for læserne af Jyllandsposten.


Med venlig hilsen

Mikkel Munck

Link til undersøgelsen:
(http://multimedia.jp.dk/archive/00232/Analyse_af_selvcens_232400a.pdf)

John Albertsen
22. APRIL 2010
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Kære Mads,

Jeg foreslog ikke en regressionsanalyse på det nuværende materiale. Men enig lad os lade de tekniske spidsfindigheder ligge.

Godt at høre at redaktørvinklen trods alt blev behandlet inde i avisen. Jeg forstår imidlertid stadig ikke  nedprioriteringen af den vinkel i forhold til forsidevinklen. Slet ikke set i betragtning af at materialet i selvcensur og ytringsfrihed-undersøgelsen angående islamistiske fundamentalister i mine ører klinger noget skævt (sammenholdt).     

Men nok om tal, procenter og analysesnit, som du selv er inde på. For det kunne nemlig være meget spændende med en ytringsfrihedsdebat, der handler om mere end islam. Der er garanteret tonsvis af eksempler på overgreb ude i den virkelige verden blandt almindelige mennesker, på almindelige arbejdspladser. Glæder mig til at se emnet behandlet.    

Vh.

John Albertsen     

mads broberg - jp
22. APRIL 2010
Læs avisen...

Kære John Albertsen,

Jeg synes, at du skal læse artiklerne i Jyllands-Posten, ellers er det lidt svært at få en ordentlig debat. Så vil du også vide, at vi har taget os ganske grundigt af "redaktørvinklen". Hovedartiklen handler netop om dette tema, og den bærende illustration er en karikatur af redaktørerne fra de tre morgenaviser.

I dit andet spørgsmål blander du kategorierne sammen. Islamiske fundamentalister angives som hovedårsagen til pres på ytringsfriheden. Det ser du på side 34 i den rapport, som Katrine Birkedal har linket til. JP's tal er lidt anderledes, fordi vi i nogle særkørsler fik 'renset' de FUJ-medlemmer, som ikke er på landsdækkende medier, væk. Men mønsteret er det samme.

I øvrigt er det vist lidt svært at lave regressionsanalyse på nominelle variable, men det er en teknisk diskussion, som du hellere må tage med Kaas & Mulvad.

Flere