search

Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Torsdag bragte Jyllands-Posten en opsigtsvækkende historie på forsiden om journalister, der mener, at ytringsfriheden er under pres. Men historien mangler dokumentation, skriver Niels Krause-Kjær i Berlingske i dag.

Torsdag bragte Jyllands-Posten en opsigtsvækkende historie på forsiden om journalister, der mener, at ytringsfriheden er under pres. Men historien mangler dokumentation, skriver Niels Krause-Kjær i Berlingske i dag.

Historien i Jyllands-Posten var baseret på en undersøgelse lavet af Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ) og fik ikke kun forsiden, men også to sider inde i avisen med overskriften: "Journalister: Ytringsfriheden er under pres".

Allerede samme dag var der flere mediefolk, som over for Journalisten.dk var stærkt kritiske og gav udtryk for, at de følte sig spændt for en JP-kampagnevogn i undersøgelsen om selvcensur.

Og i dag kritiserer journalist Niels Krause-Kjær så selve måden Jyllands-Posten anvender undersøgelsens tal på.

Han hæfter sig blandt andet ved, at 74 pct. af de adspurgte rent faktisk aldrig personligt havde oplevet selvcensur fra ledelsen. Og at tillige 83 pct. aldrig havde personligt censureret sig selv på grund af nogen som helst frygt eller bekymring.

"Endelig viste det sig," skriver Krause og fortsætter: "at den smule konkret oplevet pres på ytringsfriheden blandt et lille, lille mindretal af de 453 besvarelser skyldtes pres fra redaktører eller egen frygt for at miste kilder eller blive kritiseret af mediets målgruppe".

Og det er ifølge den tidligere Jyllands-Posten journalist, der i dag blandt andet er vært i P1-programmet "Krause på Tværs", alt andet end tilstrækkeligt til at pumpe historien så voldsomt op:

"Overskriften: 'Journalister: Ytringsfriheden er under pres' oghenvisningen til muslimske fundamentalister savner således enhver rimelig dokumentation udover lidt fristilsbekymring på andres vegne og hvad der ligner en hårdtpumpet politisk dagsorden," lyder det fra Niels Krause-Kjær, der konkluderer, at det virkede som om JP havde slukket alle journalistiske advarselslamper i en højere sags tjeneste, da man bragte historien på forsiden.

På Jyllands-Posten afviste man allerede forleden kritikken:

»Selvfølgelig er det ikke en kampagne, og man skal virkelig læse den, som fanden læser biblen, for at mene dette. Det er et forsøg på at lave en seriøs undersøgelse, der diskuterer, om der er ting, der ikke kommer frem, fordi vi er bange. For hvis det er tilfældet, er det et alvorligt samfundsproblem,« udtalte nyhedschef på JP, Pierre Collignon, til Journalisten.dk.

Kommentarer
17
Lene Torp Carlsen
21.04.10 09:54
Re: Krause gennemhuller JP-artitikel om ytringsfrihed

Kære Niels Krause

Jeg er helt enig. Jeg medvirkede endda i undersøgelsen og skrev i kommentarfeltet, at det virkede som om selve spørgsmålene og setupet var beregnet på at give den ønskede konklusion på forhånd. Trist, at FUJ og Mulvaad går med på den dagsorden.

Venlig hilsen

Lene Torp Carlsen

 

Fremhævet af Journalisten
Tommy Kaas
21.04.10 10:29
Re: Krause gennemhuller JP-artitikel om ytringsfrihed

@Lene Torp Carlsen

Tak fordi, du tænker på os. Jeg kan dog berolige dig med, at Kaas & Mulvad ikke er "gået med på nogen dagsorden".

Hvis du læser undersøgelsen (som kan downloades i sin helhed fra fuj.dk) - eller hvis du deltog i debatmødet, der blev holdt torsdag aften i Politikens foredragssal i København - vil du ikke være i tvivl om, at vi, der står bag undersøgelsen, ikke har lavet den med en bestemt dagsorden for øje. Tværtimod. Vi har desuden medtaget alle kommentarer (også de kritiske), så længe de ikke kan henføres til bestemte personer.

På debatmødet understregede jeg udtrykkeligt, at på grund af den måde, undersøgelsen er blevet til, kan vi ikke være sikre på, at den er repræsentativ. Derfor siger resultaterne ikke noget om danske journalister eller journalister på landsdækkende meider. De siger udelukkende noget om de journalister, der har deltaget og besvaret spørgsmålene.

Hvordan JP har vinklet de resultater, der er kommet ud af undersøgelsen, har vi i dette tilfælde ikke haft nogen andel i. Det er sket i en fase, der lå efter, at vi havde afleveret den færdige rapport.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
21.04.10 12:25
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

 Kaas @ Mulvad arbejder for såvidt seriøst nok.

Problemet er deltagelsen i de historier medierne gerne vil fortælle - hvor der så kommer nogle vældige konklusioner frem som fragment i en større fortælling, der blot ikke siger en dyt om ret meget. Og derfor ser vi også gang på gang forsvaretfra Kaas @ Mulvad, hvor de ikke vil stilles til ansvar.

Heller ikke forløbet derefter vil Kaas @ Mulvad tage ansvar for, for særlige grupper (og i særlig grad politiske interessenter) kan jo skævvride enhver sober fremstilling ved at henvise til en undersøgelse fra Kaas @ Mulvad. 

Jeg synes ikke det er optimalt; jeg synes også det er ærgerligt - men hvad søren skal Kaas @ Mulvad gøre?

Der skal jo smør på brødet.

 

Fremhævet af Journalisten
Niels Krause-Kjær
21.04.10 13:59
post-muhammed

JP's brug af undersøgelsen er efter min opfattelse journalistisk ude over kanten. Reaktionen kan forklares, ikke forsvares. Mit vigtigste budskab i medieklummen er sådan set ikke, at historien var hårdtpumpet - mere, at vi - JP inklusive - må se at komme videre: 

"Måske var det på tide, at danske medier - også dem, der har været mest igennem og gennemlever en helt urimelig sikkerhedssituation i dag - kommer ud på den anden side af Muhammed-krisen. Jyllands-Posten havde intet at undskylde, da avisen trykte nogle karikaturtegninger. Uforvarende blev avisen og Danmark en del af et politisk spil som havde meget lidt med journalistik at gøre. Og hvis der nu - snart fem år senere - endelig skal males Muhammed på væggen, så bør det være med tungere talmateriale og en entydighed i procenterne, der svarer til entydigheden i overskriften."

Fremhævet af Journalisten
preben nyborg madsen
21.04.10 16:41
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed
Krause har igen-igen ret og rammer sømmet med sin forhammer lige på "nilleren"...FLOT!
Fremhævet af Journalisten
Egon Clausen
21.04.10 17:12
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Den aktuelle undersøgelse om selvcensur blandt journalister ligner til forveksling den underlødige og tendentiøse undersøgelse som Kaas og Mulvad lavede i januar 2010 om danske kunstneres selvcensur. Mange af Dansk Forfatterforenings medlemmer følte sig groft misbrugt i den sag, mens Dansk Kunstnerråd meldte hus forbi. Historien fængede imidlertid i pressen, og vore protester blev knap nok hørt, hvilket blev oplevet som en yderligere krænkelse. 
Egon Clausen, journalist, medlem af Hovedbestyrelsen i Dansk Forfatterforening, medlem af forretningsudvalget i Dansk Kunstnerråd

  

Fremhævet af Journalisten
Lise Jørgensen
21.04.10 18:56
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

@ Egon Clausen

EN undersøgelse bliver ikke tendentiøs blot fordi en gammel mand der har arbejdet i en ensrettet miljø hos DR skriver det.

Der kom en hysterisk kritik af den undersøgelse, som Kaas og Mulvad svarede sobert på.

Derefter blev det vist kun stadigt mere pinligt for danske kunstnere og forfattere, da Lotte Gabers blev taget i deciderete løgn i Jeres desperata kampagne for at rede æren.

Det var flovt for hende. Ligesom din påstand om at medierne ikke ville høre på jeres kritik. Det er jo en fed løgn, i og med det lynhurtigt blev selve diskussionen og det som blev diskuteret i f.eks. Deadline og herinde på Journalisten.dk

Skulle nogen mene at du har ret i din ynk, så må vi andre jo imidlertid konkludere at såvel landets forfattere som landets journalister har ualmindeligt svært ved at forstå selv de mest banale undersøgelser hvorfor de svarer noget som åbenbart ikke er i overensstemmelse med deres faktiske synspunkter. Det er da rystende. 

 

 

Fremhævet af Journalisten
mads broberg - jp
22.04.10 09:01
Ro på, kammerater!

Kære alle,

Inden diskussionen løber løbsk, må jeg lige anføre dette:

1) Den forsideartikel, som Niels Krause-Kjær omtaler, handler ikke om Muhammed-krisen og nævner hverken Muhammed-tegningerne eller debatten om en eventuel undskyldning.

2) Man kan godt være bekymret for ytringsfriheden/kriminalitet/den økonomiske krise uden at være personligt ramt. Her er spurgt til to forskellige forhold, ytringsfrihed og selvcensur, som er 'i familie', men ikke er hinandens forudsætninger.

I øvrigt vil jeg opfordre debattørerne til selv at læse artiklerne i Jyllands-Posten - fremfor at kritisere ud fra udlægningen i en Berlingske-klumme eller Journalisten.dk's udklip fra denne klumme. Undersøgelsen ligger i øvrigt også på jp.dk.

Tager man dækningen inde i avisen, så er hovedhistorien en række eksempler på, at journalister mener, at deres ledelse har udført selvcensur, så "relevante oplysninger" ikke er kommet frem, f.eks. en nuanceret dækning af asylproblematikken, kritik af Israel og magtkampen i en børsnoteret virksomhed.

Læg fordommene til side og husk at ytringsfrihed og selvcensur er andet og mere end Muhammed-tegninger.

Fremhævet af Journalisten
Allan Larsen
22.04.10 09:36
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Kloge ord fra Mads Broberg, JP, for hvor er det dog forstemmende at se, hvordan også denne debat på et nanosekund kører i alle retninger.

Jeg er journalisten bag Ugebrevet A4's undersøgelse om kunstnere fra januar i år, den som Dansk Forfatterforening og igen Egon Clausen her i tråden italesætter som 'den underlødige og tendentiøse undersøgelse som Kaas og Mulvad lavede i januar 2010 om danske kunstneres selvcensur.'

Som sædvanlig kører Egon Clausen bare skingert afsted uden at pege på væsentlige faktuelle fejl. Når man dertil lægger, at Dansk Forfatterforening undervejs farede frem med bål og brand, og først påstod, at A4 brød loven, fordi vi havde skrevet til foreningens medlemmer via de emailadresser, der lå frit tilgængelige på nettet - det havde vi ikke viste det sig, da Forfatterforeningen tjekkede det med sin advokat - og at formand Lotte Garbers senere overfor Politiken måtte indrømme, at hun havde talt usandt, så siger det alt om klangbunden i debatten.

Det er som om, nogle mennesker ikke vil forstå, at ytringsfriheden kan være truet på flere niveauer. Og at selvcensur kan optræde på flere niveauer, både et bevidst og et ubevidst plan.

Konkret i forbindelse med ens arbejde og på et mere overordnet niveau, hvor den enkelte kunstner/journalist kan føle, at der er nye 'tendenser', der (naturligvis) påvirker os som samfund. Diskussionen må så være, om det er farligt/bekymrende eller hvad det er? 

Men stop nu al den snak om form, det er substansen for vigtig til.

Venlig hilsen

Allan Larsen, journalist

Ugebrevet A4

Fremhævet af Journalisten
John Albertsen
22.04.10 10:10
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Glimrende initiativ med en undersøgelse, der kan sætte debatten om ytringsfrihed i et perspektiv. Det er jo altid rart vide noget om omfanget af det problem, der diskuteres. Hvilket vi tydeligt erfarede i forhold til Burka-debatten.

Når det så er sagt forstår jeg ikke, hvorfor man - tilsyneladende - ikke fra begyndelsen har bestilt en eksplorative faktor- og senere regressionsanalyse. Formuleret på jævnt dansk:

1: Undersøgt hvilke faktorer der kan føre til selvcensur i journalistisk forstand - eksempelvis gennem en survey (Det kan jo være, at der er nogle faktorer som er meget mere repræsentative blandt respondenterne end dem der er blevet spurgt til). Hvad med "danske" kultur- og adfærdsnormer eller egne hensyn i forhold til kollegial popularitet?

2: Undersøgt disse faktorers indbyrdes relationer og betydning i forhold til den afhængige variabel (selvcensur). Det kan jo godt være, at eksempelvis 65 procent af respondenterne har udøvet selvcensur på grund af en faktor som islamistforskrækkelse, mens blot 30 procent har udøvet selvcensur på grund af hensyn til et kollegialt omdømme. Sidstnævnte faktor bliver imidlertid noget mere tungtvejende, hvis det er noget der sker på ugebasis og dybden af selvcensuren i øvrigt er meget mere streng (er der foretaget nogen analysesnit i sidstnævnte henseende?) .             

Jeg ved sagt ikke om disse statitiske tilgange er blevet benyttet Kaas & Mulvads undersøgelse. Hvis ikke skal der hermed lyde en opfordring. Debatten om selvcensur bliver alt andet mere kvalificeret, hvis vi kender selvcensurens handlingsomfang og de forskellige faktorers indflydelse på dette handlingsomfang. Samt dybden af selvcensur i de forskellige faktorer. For selvcensur bliver ikke mindre alvorligt bare fordi det sker som følge af andre faktorer end pres fra islamister?

Vh.

John Albertsen

  

Fremhævet af Journalisten
Katrine Birkedal
22.04.10 10:57
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Undersøgelsen som Kaas & Mulvad har udført for Jyllands-Posten og Forening for Undersøgende Journalister (FUJ) ligger i sin fulde længe på www.fuj.dk og indeholder en masse nuancer i forhold til både spørgsmålet om hvorvidt journalister har undladt at lave historier (altså udøvet selvcensur), såvel som spørgsmålet om hvorvidt journalister opfatter ytringsfriheden generelt som truet.

Fx viser oversigten nedenfor, at der i undersøgelsen er spurgt til en lang række faktorer der kan føre til selvcensur, hvor flest (knap 10 procent) af journalisterne altså har oplevet at de har undladt at lave bestemte historier af frygt for at miste adgang til kilder. En problemstilling som flere redaktører på FUJ's debatmøde d. 15. april om undersøgelsen, iøvrigt fremhævede var tankevækkende i forhold til de "handler" som flere medier indgår med fx sportkilder eller politiske kilder med henblik på at få solohistorier. 

Uddrag fra undersøgelsen:

Spørgsmål: Har du inden for det seneste år undladt at
lave bestemte historier eller viderebringe relevante oplysninger på
grund af:  
Frygt for at miste adgang til kilder  ja: 9,5%
Frygt for kritik fra ledelsen  ja: 7,0%
Frygt for kritik fra mediets målgruppe  ja: 5,0%
Frygt for hvad kolleger vil sige  ja: 3,3%
Frygt for andre ting - beskriv i kommentarboksen.  ja: 3,0%
Frygt for vold fra kriminelle ja: 1,6%
Frygt for vold fra ekstremister på højrefløjen (f.eks. nynazister)  ja: 1,2%
Frygt for økonomisk pression ja: 1,2%
Frygt for kritik fra religiøse mindretal  1,0%
Frygt for at skade den nationale sikkerhed,  f.eks. i forbindelse
med dækning af krigen i Afghanistan  ja: 1,0%
Frygt for vold fra islamiske fundamentalister  ja: 0,8%
Frygt for kritik fra etniske minoriteter  ja: 0,6%
Frygt for vold fra ekstremister på venstrefløjen (f.eks. autonome)  ja: 0,2%
Frygt for kritik fra seksuelle mindretal ja: 0,0%

 VH Katrine Birkedal

Fremhævet af Journalisten
John Albertsen
22.04.10 11:55
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Kære Kathrine, 

Tak for det tilsendte. Meget interessant resultat må man sige. Ikke mindst hvis en konfirmativ faktoranalyse kan relatere frygten for at miste kilder til frygt for kritik fra ledelsen. I såfald er det umiddelbart vanskeligt at få øje på større årsager til journalisters selvcensur i Danmark end redaktørgangene (blandt de adspurgte - kan forstå at undersøgelsen ikke er repræsentativ). Overordnet set og i sagens natur ganske komisk taget i betragtning at selvcensur som bekendt også kan bruges til at nedtone væsentlige faktorer i forhold til mindre væsentlige. Og dermed give et vrangbillede af virkeligheden.

Mit spørgsmål til Mads Broberg er derfor (i og med at du som udgangspunkt køber undersøgelsens resultater):

Hvorfor vinkler du ikke hårdt på ovennævnte resultater (redaktør-vinklen) - eller omvendt - at resultaterne viser at frygt for islamiske terrorister spiller en meget lille rolle i forhold til den reelle udøvelse af selvcensur blandt journalister i Danmark. Her jo tale om konkrete erfaringstilkendegivelser og ikke blot abstrakte vurderinger som i ytringsfriheds-delen (sidstnævnte kan som bekendt indeholde meget bias, hvilket debatten jo også har handlet om).  

Hvorfor nævner du i din artikel frygt for vold fra islamiske fundamentaliser som en ud af fem primære faktorer i forhold til selvcensur, når tallene viser at hele ti faktorer er større?: http://jp.dk/indland/article2038621.ece

Vh.

John Albertsen

Fremhævet af Journalisten
mads broberg - jp
22.04.10 13:37
Læs avisen...

Kære John Albertsen,

Jeg synes, at du skal læse artiklerne i Jyllands-Posten, ellers er det lidt svært at få en ordentlig debat. Så vil du også vide, at vi har taget os ganske grundigt af "redaktørvinklen". Hovedartiklen handler netop om dette tema, og den bærende illustration er en karikatur af redaktørerne fra de tre morgenaviser.

I dit andet spørgsmål blander du kategorierne sammen. Islamiske fundamentalister angives som hovedårsagen til pres på ytringsfriheden. Det ser du på side 34 i den rapport, som Katrine Birkedal har linket til. JP's tal er lidt anderledes, fordi vi i nogle særkørsler fik 'renset' de FUJ-medlemmer, som ikke er på landsdækkende medier, væk. Men mønsteret er det samme.

I øvrigt er det vist lidt svært at lave regressionsanalyse på nominelle variable, men det er en teknisk diskussion, som du hellere må tage med Kaas & Mulvad.

Fremhævet af Journalisten
John Albertsen
22.04.10 16:25
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Kære Mads,

Jeg foreslog ikke en regressionsanalyse på det nuværende materiale. Men enig lad os lade de tekniske spidsfindigheder ligge.

Godt at høre at redaktørvinklen trods alt blev behandlet inde i avisen. Jeg forstår imidlertid stadig ikke  nedprioriteringen af den vinkel i forhold til forsidevinklen. Slet ikke set i betragtning af at materialet i selvcensur og ytringsfrihed-undersøgelsen angående islamistiske fundamentalister i mine ører klinger noget skævt (sammenholdt).     

Men nok om tal, procenter og analysesnit, som du selv er inde på. For det kunne nemlig være meget spændende med en ytringsfrihedsdebat, der handler om mere end islam. Der er garanteret tonsvis af eksempler på overgreb ude i den virkelige verden blandt almindelige mennesker, på almindelige arbejdspladser. Glæder mig til at se emnet behandlet.    

Vh.

John Albertsen     

Fremhævet af Journalisten
Mikkel Munck
22.04.10 16:30
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed
Kære Mads Broberg - JP


Jeg vil da mægtig gerne hjælpe med til at konkretisere debatten.

I skriver under overskriften "Journalisters ytringsfrihed presses", hvor I henviser ofte til ovenfor omtalte undersøgelse af udøvelsen af selvcensur blandt journalister, at:

"Det er især frygt for voldelig, islamistisk fundamentalisme, der truer ytringsfriheden, mener journalisterne. Derefter følger frygt for den nationale sikkerhed, for at miste adgang til kilder og for kritik fra religiøse mindretal." (http://jp.dk/indland/article2038621.ece)

At undersøgelsen af selvcensur tilsyneladende er to-sidet og at I vælger at skelne mellem respondentens udøvelse af selvcencur og vedkommendes mening om, hvorvidt ytringsfriheden er under pres, det fremgår dog ikke særligt tydeligt af din artikel.

Derudover beskæftiger din artikel sig udelukkende med den anden og mindre del af undersøgelsen, der omhandler hvorvidt ytringsfriheden efter respondentens opfattelse er under pres:

Her angiver 42, 8 pct. af respondenterne, som du korrekt refererer, at de opfatter ytringsfriheden som værende under pres. Modsat angiver hele 55,7 pct. af respondenterne, at de ikke opfatter ytringsfriheden som værende under pres. Dette aspekt nævnes dog ikke i din artikel.

På en skala mellem 1-5, hvor værdien 1 udtrykker, at en given årsag ikke spiller en rolle og hvor værdien 5 udtrykker, at en given årsag spiller en stor rolle, angiver respondenterne, med en gennemsnitlig værdi på 3.6, at presset på ytringsfriheden skyldes frygt for vold af islamiske fundamentalister. Ligeledes angiver respondenterne, med en gennemsnitlig værdi på 2.4, at presset på ytringsfriheden skyldes frygt for at miste kilder.

Måske I kunne have nævnt i artiklen, med blot en enkelt sætning, at de fremkomne værdier faktisk ligger ret tæt, når nu I vælger at lade resultatet udgøre det empiriske fundament for jeres analyse. Men det skyldes velsagtens et velfunderet journalistisk greb, som jeg stakkels læser ikke er bekendt med.

Konklusionen på den mindre og sidste del af undersøgelsen, som I vælger at fremhæve i jeres artikel, står endvidere i skærende kontrast til resultaterne fra selve udgangspunktet og titlen på undersøgelsen, nemlig udøvelsen af selvcensur:

Her angiver fire, siger og skriver 4, respondenter ud af 564 besvarelser, at de har udøvet selvcensur af frygt for islamiske fundamentalister. Tallene fordeler sig således, at halvdelen har udøvet selvcensur mellem 3-5 og 6-10 gange, mens de andre to (sic!) har udøvet selvcensur mellem 1-2 gange af frygt for islamiske fundamentalister (s. 11).

Mere interessant, så angiver 49 respondenter, at de har udøvet selvcensur af frygt for miste kilder. Her fordeler tallene sig således, at 19 respondenter har udøvet selvcensur mere end 10 gange samt mellem 3-5 og 6-10 gange, mens 30 respondenter har udøvet selvcensur mellem 1-2 gange af frygt for at miste kilder (s. 13).

For lige at samle op:

At dømme ud fra de faktiske tal i undersøgelsen, så virker det på mig som om, at der ikke eksisterer en reel kobling mellem den konkrete udøvelse af selvcensur og den enkelte journalists opfattelse af, at ytringsfriheden er under pres grundet frygten for islamisk fundamentalisme.

Endvidere får jeg det indtryk af undersøgelsens resultater, at udøvelsen af selvcensur især skyldes frygten for at miste kilder og således ikke kan tilskrives en tilsyneladende indbildt frygt for islamisk fundamentalisme.

Min konklusion på ovenstående analyse og syntese ville således være, at frygten for at miste kilder udgør en reel og virkelig fare for den kritiske journalistik blandt de større danske medier, mens den indbildte frygt for islamisk fundamentalisme kun udgør en fare for læserne af Jyllandsposten.


Med venlig hilsen

Mikkel Munck

Link til undersøgelsen:
(http://multimedia.jp.dk/archive/00232/Analyse_af_selvcens_232400a.pdf)

Fremhævet af Journalisten
mads broberg - jp
22.04.10 18:17
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed

Kære Mikkel Munck,

Jeg tror ikke, at vi er så uenige. Jeg vil opfordre til, f.eks. via Infomedia, at finde det opslag, som JP havde om emnerne selvcensur og ytringsfrihed torsdag i sidste uge.

For eventuelt interesserede kan jeg fortælle, at konklusionen er nogenlunde den samme som Mikkel Muncks, nemlig at frygt for at miste kilder o.lign. er afgørende for den selvcensur, som visse journalister eller deres chefer har udført.

Også de tal, som Mikkel Munck gerne vil have, at vi skrev, finder man i det nævnte opslag. Som der står i den artikel, Mikkel Munck selv henviser til: "Læs mere i Jyllands-Posten torsdag."

Det er kun en lille del af papiravisens daglige artikler, der lægges online. De betalende læsere skal have mere end gratisterne :-)

På spørgsmålet om, hvorvidt man kan være bekymret for noget, som man ikke selv er ramt af, virker det dog til, at vi reelt er uenige. Jeg mener ja, både når det gælder ovennævnte emner, kriminalitet, økonomi m.v.

Fremhævet af Journalisten
Theo Jensen
23.04.10 09:11
Re: Krause gennemhuller JP-artikel om ytringsfrihed
Nu skal der vist snart laves en ny artikel af Journalisten. Med overskriften: JP-journalist gennemhuller Krauses kritik
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen