Kramer: Loven kan fortolkes til vores fordel

Det sidste ord om TV 2 Østjyllands planer om at få sponsoreret dækning af valgmøder til kommunalvalget er ikke sagt endnu. Det slår tv-stationens direktør, Peter Kramer, fast og pointerer, at Radio- og tv-nævnets skarpe kritik blot er et spørgsmål om fortolkning.

Det sidste ord om TV 2 Østjyllands planer om at få sponsoreret dækning af valgmøder til kommunalvalget er ikke sagt endnu. Det slår tv-stationens direktør, Peter Kramer, fast og pointerer, at Radio- og tv-nævnets skarpe kritik blot er et spørgsmål om fortolkning.

Derfor vil en indbringelse af sagen til nævnet måske kunne få det til at ændre holdning til TV 2 Østjyllands planer, vurderer Peter Kramer over for Journalisten.dk

»Fortolkningen af lovgivningen er lagt i hænderne på nævnet, men hvis vi indbringer en sag for nævnet, skal en gruppe i nævnet behandle vores klage. Så spørgsmålet om rigtigt og forkert er i høj grad et spørgsmål om fortolkning. Det her er ikke noget, der skal i luften i morgen, kommunalvalget er først den 17. november, så vi har lang tid til det,« siger Peter Kramer.

Han anerkender således Radio- og tv-nævnet som øverste myndighed i forhold til uenigheden, men mener samtidig, at Radio- og tv-nævnets formand Christian Scherfig ikke har grundlag for definitivt at afvise idéen om produktionstilskud til valgmøder.

I et brev til Christian Scherfig, som Journalisten.dk er kommet i besiddelse af, skriver Peter Kramer:

"Denne opgave (dækning af valgmøder i østjyske kommuner, red.) er så økonomisk krævende, at vi ikke har nogen chance for at gennemføre den ved egen kraft – samtidig med vores traditionelle og omfattende valgdækning på TV 2. Derfor har vi bedt om et tilskud på 50.000 kr. pr. kommune. Det har intet at gøre med et sponsorat."

Til dette svarer Christian Scherfig i en mail til Peter Kramer:
"Uanset hvor sympatisk konstruktionen bag valgdækningen måtte være er Radio- tv-nævnet i sine afgørelser begrænset til at holde sig indenfor Radio- og fjernsynslovens bestemmelser."

Endvidere slår Christian Scherfig fast:
"TV2 Østjyllands påtænkte dækning af det foranstående kommunalvalg, må sådan som sagen ligger forelagt karakteriseres som nyheds- og aktualitetsprogrammer, og tilskud hertil må anses som ulovlig sponsorering."

0 Kommentarer