KORTET DISKUTERES

I disse dage – måske er det allerede sket – modtager et repræsentativt udsnit af DJs medlemmer spørgeskemaer om deres brug af pressekortet.

I disse dage – måske er det allerede sket – modtager et repræsentativt udsnit af DJs medlemmer spørgeskemaer om deres brug af pressekortet.

300 DJ’ere bliver bedt om at forklare, hvordan de bruger kortet – er det til at komme gennem politiafspærringer, akkreditering til diverse arrangementer, som billedlegitimation, eller …

Initiativet falder i forlængelse af delegeretmødet, hvor et flertal vedtog hovedbestyrelsens forslag om, at DJ i det kommende år – frem mod næste delegeretmøde – skal diskutere det lille korts fremtid. HB ønsker, at DJ skal afklare, om alle medlemmer skal have adgang gennem politiafspæringer i fremtiden.

Der er behov for »en grundig, principiel debat om pressekortets funktioner,« sagde HB på delegeretmødet.

Kate Bluhme, formand for DJs Medieudvalg, forklarer, at undersøgelsen skal tjene som et uformelt og absolut uvidenskabeligt grundlag for at afklare pressekortets status. »Vi skal have en diskussion. Der er intet facit givet på forhånd,« siger Kate Bluhme.

0 Kommentarer