Kontroversiel krigsavis – ikke mindst i fredstid

Tør - hvor andre tier. En krønike om Ekstra Bladet. Bind 1: Fæle Frejlif og hans drenge.Af Gregers Dirckinck-HolmfeldEkstra Bladets Forlag312 sider. 150 kroner

Tør – hvor andre tier. En krønike om Ekstra Bladet. Bind 1: Fæle Frejlif og hans drenge.
Af Gregers Dirckinck-Holmfeld
Ekstra Bladets Forlag
312 sider. 150 kroner

Anmeldelse: Erik Lund, Afdelingsforstander, Danmarks Journalisthøjskole

Danmark har hele tre aviser, der er født af og i krig: Ekstra Bladet (EB) af Den russisk-japanske Krig, B.T. af Første og Information af Anden Verdenskrig.

EB har nu fået sin krønike, der dels forklarer bladets langstrakte fødselsproces 1904-05, dels gør det begribeligt, hvorfor EB har været lige så meget en krigsavis i de fredstider, avisens snart hundrede år dog også har kendt. Intet er nemlig så krigerisk som bladkrige! Og allermest krigerisk mod magthaverne har EB været, når der ikke var »rigtige« krige at divertere læserne med.

I dette første af to bind om EBs historie indfrier Gregers Dirckinck-Holmfeld, der har værdifuld kunnen fra trebindsværket »Den nye Danmarkskrønike«, virkelig krønike-formens ultimative krav til denne den måske vanskeligste af alle journalistiske former: At fortælle historien gennem historier – og at berette gennem fragmenter, der usøgt føjer sig sammen til helheder.

Forfatteren bliver på denne vanskelige færd hjulpet godt på vej af det forhold, at EB har været beriget med en hoben farverige redaktører og journalister. Frejlif Olsen var den første og måske største, i hvert fald i den her omhandlede periode frem til 1958, men mange andre fulgte. Pladsforhold tillader ikke anmelderen en mandejævning, men EB har haft en mere varieret bemanding, end ret mange gør sig klart!

Dette kommer krøniken til gode i en sådan grad, at det måske ligefrem kunne forekomme vanskeligt at skrive kedeligt om denne personkreds. Forfatterens store fortjeneste er imidlertid, at han formår at knytte personerne tæt til den journalistik, de repræsenterer. I krøniken om EB er der ikke tale om, at journalisterne skygger for journalistikken. Tværtimod. I Dirckinck-Holmfeldts lette pen inviterer skildringen af journalisten hver gang til læsning af journalistikken.

Når andet bind af EBs historie er udsendt næste år, bør forfatteren tage fat på et tredje bind i form af en kildeudgave med akkurat de tekster fra EB, der nu fremtræder som velvalgte og interessevækkende illustrationer i bind 1, men hvoraf mange tåler og fortjener genlæsning i deres helhed.

 

0 Kommentarer