Kontorchef om aktindsigt: ”Jeg har fuld forståelse for journalisternes frustration”

Sine Langskov, kontorchef i Justitsministeriets forvaltningsretskontor, erkender at aktindsigt kan tage for lang tid. "Vi er fuldstændigt med på, at det kan se uforståeligt ud udefra”

Sine Langskov er kontorchef i Justitsministeriets forvaltningsretskontor. Journalisten har taget en snak med hende om den kritik, som landets journalister ofte retter mod ministerierne, når det kommer til deres forvaltning af offentlighedsloven.

Generelt oplever de journalister, som vi har talt med, at deres sager bliver trukket i langdrag, når de søger aktindsigt hos departementerne og i særdeleshed hos jer, ligesom de hæfter sig ved, at det kan være nemmere at få fat i de selvsamme dokumenter hos underliggende myndigheder end hos ministerierne. De taler om, at lukkethed – ikke åbenhed – er udgangspunktet. Hvad mener du om den kritik?
 
”I forhold til sagsbehandlingstiden så bestræber vi os på at efterkomme anmodningerne så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Nogle gange er der mange dokumenter i en sag, der gør, at det tager lang tid at behandle den. Andre gange kan selv få dokumenter være juridisk komplicerede at behandle. Der kan også være høringer af andre myndigheder, som gør, at en sag trækker ud,” siger Sine Langskov.
 
”Men jeg har fuld forståelse for, at det kan være meget frustrerende for en journalist, at en sag trækker ud. Det er jo en kritik, som er blevet rejst på flere fronter. Også Folketingets Ombudsmand har haft fokus på netop vores sagsbehandlingstid. Så vi har over en længere periode haft fokus på, hvad vi kan gøre anderledes, hvordan vi kan styre sagerne bedre, hvilke værktøjer vi kan sætte ind med for at få vores sagsbehandlingstider bragt ned. Og der må man bare sige, at det er vi ikke lykkedes fuldstændigt med endnu.”
 

 
Nu har du været lidt inde på sagsbehandlingstiden. Hvordan forholder du dig til kritikken om departementernes lukkethed, som mange journalister tilsyneladende oplever i det daglige?
 
”Vi behandler sagerne efter loven og varetager de beskyttelseshensyn, som den indeholder. Vi er selvfølgelig altid forpligtet til at overveje meroffentlighed, og det har vi også rigtig stort fokus på. Men der er også nogle grænser for meroffentlighed,” siger Sine Langskov.
 
Har du nogen gode råd til, hvad man som journalist kan gøre for at sikre en hurtigere sagsbehandling til gavn for begge parter?
 
”Jeg tror, det allervigtigste er, at vi har en god kommunikation, så vi forstår hinanden – og hvor vi hver især kommer fra. Mit generelle indtryk er nu også, at langt de fleste journalister er meget åbne over for at indgå i en dialog med os om, hvad det er, de gerne vil have udleveret. Det gør, at man kan få lavet en afgrænsning af aktindsigtsanmodningen, som gør den håndterbar. Vi vil også gerne forklare, hvorfor en sag kan trække ud. Vi er fuldstændigt med på, at det kan se uforståeligt ud udefra.”
 
I hvilket omfang vil det lette sagsbehandlingen, hvis man som journalist tager kontakt til jer, inden man sender sin aktindsigtsanmodning afsted?
 
”En god dialog om, hvilke dokumenter man er interesseret i, vil ofte føre til en mere præcis afgrænsning, som igen gør, at vi har nemmere ved at finde dokumenterne frem. Det vil generelt medføre hurtigere sagsbehandlingstider, fordi vi alt andet lige vil skulle anvende færre ressourcer på at behandle sagen.”
Flere af de journalister, vi har talt med, anbefaler, at man søger aktindsigt i aktlisterne for de sager, man måtte være interesseret i – og dernæst beder om indsigt i specifikke dokumenter. Hvad betyder det for sagsgangen hos jer, hvis man gør det?
 
”Det gør, at vi ret hurtigt kan levere et overblik over, hvad en given sag indeholder. Det er mit indtryk, at flere journalister faktisk synes, at de får et ret godt billede af, hvad det er for en type sag, der er tale om. Hvis man som journalist har en aktliste og siger, at man gerne have udleveret akt nr. 1, nr. 7. og nr. 10, så er det jo også meget nemt for os at finde frem til, hvad man konkret vil have aktindsigt i sammenlignet med angivelsen af et mere bredt og subjektivt tema. Det er selvfølgelig ikke alle sager, hvor det vil give mening for journalisten at gøre, men i mange sager gør det.”
 
Så hvis journalister i højere grad følger de her råd, kan de så forvente en mere smidig sagsbehandling af deres aktindsigtsanmodninger?
 
”Det vil generelt medføre hurtigere sagsbehandlingstid, fordi myndigheden alt andet lige skal anvende færre ressourcer på at behandle sagen, ja,” siger Sine Langskov. •

Sine Langskov har ikke ønsket at udtale sig om, hvad det ville betyde for sagsgangen hos ministeriet, hvis man indførte obligatoriske åbne postlister, som det eksempelvis er tilfældet i Norge. 
 

0 Kommentarer