Kontingentnedsættelse til diskussion

  

 

 

OVERSKUD. Pengene fosser tilsyneladende stadig ind i Dansk Journalistforbunds pengekasse.
Ifølge det foreløbige og meget usikre estimat for økonomien i 1. kvartal var overskuddet på 2,6 millioner kroner i 1. kvartal mod et budgetteret overskud på 0,9 millioner. Forskellen skyldes blandt andet ekstra indtægter på 600.000 kroner fra især øgede kontingentindtægter og annoncesalg i Journalisten. Overskuddet vil erfaringsmæssigt også blive nedjusteret som følge af endnu ikke registrerede udgifter.
Efter et overskud på 9,5 millioner i 2005 talte næstformand Fred Jacobsen om en kontingentnedsættelse, og han er stadig åben for tanken.
»Det giver dog ingen mening at give en kontingentnedsættelse på 10 kroner om måneden. Det skal være noget, der batter, og så taler vi om noget som 50 kroner i måneden.«
På forbundets hovedbestyrelsesmøde i sidste uge blev det diskuteret, at man i tilfælde af et lignende overskud i år måtte have et oplæg klar til delegeretmødet til næste år, der enten peger på bedre service over for medlemmerne eller en mærkbar sænkning af kontingentet.

 

0 Kommentarer