Kontingentet stiger – strejkestøtten falder

 ØKONOMI. En kontingentstigning på 15 kroner om måneden - eller mere. Det er, hvad Journalistforbundets hovedbestyrelse vil stille forslag om på delegeretmødet i april.Derudover kommer der drastiske ændringer. Hovedbestyrelsen indstiller, at medlemmerne fremover kun skal have 90 procent af deres løn i konfliktstøtte. Ved den seneste konflikt, DR-konflikten i 2002, fik de strejkende 100 procent.

 

ØKONOMI. En kontingentstigning på 15 kroner om måneden – eller mere. Det er, hvad Journalistforbundets hovedbestyrelse vil stille forslag om på delegeretmødet i april.

Derudover kommer der drastiske ændringer. Hovedbestyrelsen indstiller, at medlemmerne fremover kun skal have 90 procent af deres løn i konfliktstøtte. Ved den seneste konflikt, DR-konflikten i 2002, fik de strejkende 100 procent.

Hovedbestyrelsen vil også stille forslag om, at arbejdsløse, efterlønsmodtagere og pensionister fremover skal betale 94 kroner i kontingent om måneden – ligesom de studerende. I dag er arbejdsløse og efterlønsmodtagere gratismedlemmer, mens pensionister betaler ét månedskontingent om året.

Endelig skal antallet af delegerede reduceres, eller også skal der kun være delegeretmøde hvert andet år. I øjeblikket bliver det afholdt årligt.

Desuden overvejer hovedbestyrelsen at foreslå, at der ikke udbetales konfliktstøtte for den første dag, som man gjorde under DR-konflikten. Hovedbestyrelsen drøfter også, om den vil foreslå, at der på andendagen ikke vil blive udbetalt støtte, hvis beløbet er på under 500 kroner.

Stemmer de delegerede nej til hovedbestyrelsens forslag, vil hovedbestyrelsen stille forslag om, at kontingentet skal stige med mere end 15 kroner.

I øjeblikket betaler fuldt betalende medlemmer 375 kroner i kontingent til forbundet, 70 kroner til konfliktkassen samt 366 kroner til a-kassen. Dertil kommer kontingent til den kreds, man bor i, og den medarbejderforening eller specialgruppe, man er medlem af. Det bliver for de flestes ved-kommende et sted mellem 100 og 150 kroner oveni. En samlet udgift på cirka 900 kroner om måneden.

 

 

0 Kommentarer