Kontingent til DJ skal opkræves separat

Fremover vil medlemmer af DJ langt lettere kunne se, hvad deres penge går til. Opkrævningen af kontingent til a-kasse og efterløn adskilles fra opkrævningen til forbundet.

Fremover vil medlemmer af DJ langt lettere kunne se, hvad deres penge går til. Opkrævningen af kontingent til a-kasse og efterløn adskilles fra opkrævningen til forbundet.

Dansk Journalistforbund gør nu op med den historiske samtidige fælles betaling til forbund og a-kasse.
Opkrævningen til a-kassen bliver fremover kvartalsvis, sådan som det allerede er tilfældet i en lang række andre a-kasser.
Det besluttede en enig hovedbestyrelse i DJ i dag.

»Det bliver så mere tydeligt, hvad pengene går til,« forklarede DJ's formand Mogens Blicher Bjerregård, der understregede, at det tillige har visse administrative fordele.

»Men det er klart, der kan også være politik i det. Derfor er det vigtigt, at hovedbestyrelsen siger god for det,« sagde han.

Enkelte tilkendegav i den sammenhæng en mindre frygt for, at visse medlemmer måske vælger at droppe deres bidrag til a-kassen – eller omvendt til forbundet – når det bliver tydeliggjort, hvad de enkelte poster koster. Andre påpegede, at det ikke bør være et argument for at lade være med at tydeliggøre de enkelte poster og adskille kontingentet til forbundet fra opkrævningen til a-kassen.

»De fleste bruger vel PBS og budget-konto, så det burde ikke gøre den store forskel. Og hvis man vælger a-kassen fra, fordi man finder ud af, hvad det koster at være medlem af en a-kasse, så skal det nok være sådan,« udtalte HB-medlem Lars Lindskov.

Konkret betyder den nye opkrævningsform, at der kvartalsvis vil blive opkrævet 2424 kroner til a-kasse og efterløn, mens der til forbundet månedligt vil blive opkrævet fra 490 kroner og opefter – alt afhængigt af medlemsforhold.

0 Kommentarer