Kontingent på ny kurs

 For øjeblikket diskuterer Journalistforbundets politikere et nyt kontingent-system, hvor medlemmets indtægt regulerer kontingentets størrelse.

 

For øjeblikket diskuterer Journalistforbundets politikere et nyt kontingent-system, hvor medlemmets indtægt regulerer kontingentets størrelse.

Muligvis bliver årsopgørelsen fremover det stykke papir, der afgør, hvor meget et medlem af Dansk Journalistforbund(DJ) skal betale i kontingent.

DJs hovedbestyrelse overve-jer, om kontingentsystemet skal ændres, så det fremover bliver medlemmets indtægt, der bestemmer størrelsen på kontingentet, og ikke medlemmets status som for eksempel studerende eller arbejdsløs.

Indtil videre er intet dog besluttet.

"Det er flere gange blevet erklæret, at vi politisk er nødt til at gøre det her – også set i lyset af DR-konflikten," sagde DRs Morten Uhrenholdt på seneste hovedbestyrelsesmøde.

En ændring af kontingent-systemet har været på tale de sidste par år, men DR-konflikten forstærkede ønsket om ændringer. I forbindelse med konflikten blev det kritiseret, at lavtlønnede medlemmer af forbundet var med til at betale lønkompensation til strejkende DR-medarbejdere med stjerne-lønninger.

Ole Birk Olesen, journalist på Berlingske Tidende, kan dog ikke se det logiske i, at højtlønnede skal betale mere end lavtlønnede: "Ville det også være rimeligt, hvis en appelsin kostede mere for højtlønnede end lavtlønnede? Eller en avis? Eller hvis et banklån var højere forrentet, jo mere låntageren tjente?" spørger han retorisk. Ole Birk Olesen mener, at DJ alene tillader sig at overveje at indtægts-regulere kontingentet, fordi forbundet – til forskel fra grønthandleren og banken – står uden reelle konkurrenter.

Ledige må betale
Det nye kontingent-system vil muligvis også gøre op med et gammelt princip om, at ledige DJ-medlemmer ikke betaler kontingent. Hvis den model, hovedbestyrelsen for øjeblikket arbejder med, bliver vedtaget, skal ledige medlemmer fremover betale en god halvtredser om måneden i kontingent.

"Det er helt på sin plads at betale kontingent, når man er arbejdsløs – forbundet vil jo gerne kunne give de ledige en god service," sagde hovedbestyrelsesmedlem Susanne Larsen.

Martin Kaae, formand for de studerende på Danmarks Journalisthøjskole, forudser, at de studerende får svært ved at acceptere en indtægtsregulering af kontingentet. Han tror ikke, at de kan se rimeligheden i, at fritidsarbejde kan betyde, at de skal betale mere i kontingent.

Går alt efter planen, tager delegeretmøde i april stilling til, hvordan DJ-medlemmer fremover skal betale kontingent.

0 Kommentarer