Kontingent: Opkrævning via arbejdspladsen

Et stort flertal - sådan set nærmest alle bortset fra hovedbestyrelsen - vedtog følgende udtalelse:

Et stort flertal – sådan set nærmest alle bortset fra hovedbestyrelsen – vedtog følgende udtalelse:

»Delegeretmødet opfordrer hovedbestyrelsen til, at der i forbindelse med overgang til nyt edb-system bliver udviklet et program, der gør det muligt, at medarbejderforeninger, der ønsker det, kan fortsætte med arbejdsopkrævning af kontingent.«

Udtalelsen blev stillet af medarbejderforeningen på Aalborg Stiftstidende. Baggrunden er, at Journalistforbundet delvist har afskaffet ordningen, hvor DJ-medlemmer betaler kontingent ved at blive trukket i deres løn – den såkaldte arbejdspladsopkrævning. Forbundet har gerne villet afskaffe den mulighed, fordi hovedbestyrelsen vurderer, at den har været hovedårsagen til, at der i perioder har været ekstremt store restancer til forbundet.

Men adskillige medarbejderforeninger har ønsket at bevare muligheden. Heriblandt aalborgenserne.

»Arbejdspladsopkrævningen sikrer, at alle er med. Ved individuel opkrævning frygter jeg, at der er medlemmer, der af rent sjusk falder igennem og ikke får betalt. Og tanken om, at nogle på grund af restance kan ryge helt ud af forbundet kan give mig kuldegysninger,« sagde tillidsmand fra Aalborg Stiftstidende, Torben Duch Holm.

»Arbejdspladsopkrævning er en væsentlig del af den service, DJ tilbyder – de oplever stort set ikke anden service,« sagde Ekstra Bladets Thomas Szlavik.

0 Kommentarer