Kontingent: 10 kr. mere om måneden

Det vil fra den 1. juni koste 10 kr. mere om måneden at være medlem af Dansk Journalistforbund. De 10 kr. ekstra går ikke til DJs drift, men det er det særlige gruppelivskontingent, der stiger 10 kr. og dermed lander på et beløb på 28 kr.

Det vil fra den 1. juni koste 10 kr. mere om måneden at være medlem af Dansk Journalistforbund. De 10 kr. ekstra går ikke til DJs drift, men det er det særlige gruppelivskontingent, der stiger 10 kr. og dermed lander på et beløb på 28 kr.

Det er et kontingent, alle DJ-medlemmer i arbejde betaler, pengene går til at betale de lediges gruppelivspræmie, så de på denne måde også er sikret en forsikring ved invaliditet eller død.

Indtil 1. januar 1997 var kontingentet 35 kr., men er siden hen blevet sat ned to gange på grund af overskud i ordningen. Dette overskud er nu væk, derfor stiger kontingentet igen.

Delegeretmødet godkendte stigningen, endda uden at høre hele argumentationen. Det var det næstsidste punkt på delegeretmødets dagsorden, og på det tidspunkt led de delegerede af nu-vil-jeg-hjem-kuller, så allerede midt under næstformandens fremlæggelse af forslaget, rakte de delegerede – under stor fnisen – stemmesedlerne i vejret.

0 Kommentarer