Kontantløse medarbejdere

  DR har i flere år beskæftiget studerende på redaktionerne uden løn. De fastansatte har diskuteret, hvorvidt de studerende tager arbejde fra lønnede medarbejdere. I marts blev problemet synligt, da en af dem på egen hånd lavede dele af et indslag til forbruger-magasinet Kontant. GRÅZONE.

DR har i flere år beskæftiget studerende på redaktionerne uden løn. De fastansatte har diskuteret, hvorvidt de studerende tager arbejde fra lønnede medarbejdere. I marts blev problemet synligt, da en af dem på egen hånd lavede dele af et indslag til forbruger-magasinet Kontant.

GRÅZONE. Studerende fra universiteterne kan komme et semester i praktik på DR uden anden indtægt end deres SU (Statens Uddannelsesstøtte). Her skal de udføre redaktionelt støttearbejde og bliver i daglig tale kaldt researchere.

Praktikaftalen indebærer, at de studerende ikke må udføre overenskomstdækket arbejde, men det placerer mange af dem i en gråzone: Skal aftalen tolkes således, at de er udelukket fra alt arbejde, som en lønnet medarbejder kunne udføre, eller må de blot ikke direkte tage arbejde fra de fastansatte?

»Indtil videre er det kun de akademisk-uddannede researchere, der har været presset af de gratis medarbejdere. Men når de også begynder at udføre journalistisk arbejde, så må vi sige fra. Hvis de vil lave journalistik, må de søge en regulær praktikplads fra en af de tre uddannelser,« siger Jørgen Laurvig, tillidsrepræsentant på DR Nyheder og dermed også for Kontant.

»Vi har rejst spørgsmålet over for ledelsen og regner med at få en afklaring på næste samarbejdsudvalgsmøde.«

For tre uger siden var studerende Emilia Maria van Gilse for første gang ude at lave store dele af et indslag alene. I løbet af efteråret har hun flere gange lavet interview og speaket indslag, men altid sammen med uddannede journalister. Hun har arbejdet på Kontant siden august sidste år og læser kommunikation og socialvidenskab på Roskilde Universitetscenter.

»Jeg synes ikke, at der er noget galt i, at jeg tog ud selv, for jeg har ikke gjort noget, der ikke først var gennemdiskuteret med min redaktør, Flemming Platz. De spørgsmål, jeg stillede, var også skrevet på forhånd,« siger hun og slår fast, at hun derfor ikke tager nogens arbejde.

Efter at have været i praktik på Kontant sidste efterår, kun på SU, fik Emilia Maria van Gilse forlænget sin praktik på Kontant med endnu et halvt år – stadig ulønnet og på SU.

Redaktøren på Kontant, Flemming Platz, erkender, at det var en fejl, at han ikke tog med Emilia Maria van Gilse ud, og vil ikke lade det ske igen.

»Jeg kender godt reglerne. Men jeg er redaktør og har sgu travlt engang imellem, og jeg vurderede, at hun var i stand til at klare det selv,« siger han.

Han understreger, at det ikke er sådan, de studerende plejer at blive brugt på Kontant.

Der sidder i alt fire ulønnede researchere under DR Nyheder Research. Det har længe skabt irritation blandt de lønnede akademikere i DRs researchgruppe, da de studerende arbejder inden for et område, som Akademikernes Centralorganisation (AC) har overenskomst på.

Katja Sønder Tuxen, der er tillidsrepræsentant-suppleant for ACerne på DR Nyheder, siger, at hun har været opmærksom på problemet i et par år, men først for to måneder siden er det blevet taget op med ledelsen.

»Grunden til, at vi nu er kommet op af stolene, er, at det begynder at gribe om sig,« fortæller hun.

»Når en af dem nu er blevet forlænget med yderligere et halvt år, så ligner det pludselig ikke længere en rigtig praktikaftale.«

Endnu en årsag var, at P1s nyhedsprogram Orientering i januar præsenterede Katja Sønder Tuxen for en gratis researcher, der var blevet tilknyttet uden en praktikaftale.

»Der følte jeg mig lidt trådt over tæerne på researchgruppens vegne. Gruppen blev tilmed spurgt, om jeg ville hjælpe ham med at finde ud af, hvordan han skulle researche,« siger Katja Sønder Tuxen.

Efter at tillidsfolkene tog sagen op, fik den studerende en praktikaftale.

Chefen for DR Nyheders magasinprogrammer, Judith Skriver, mener heller ikke, at de studerende må tage ud på egen hånd, som det skete i marts, og vil ikke lade det ske igen.

Hun ser til gengæld intet problem i, at de laver journalistisk arbejde eller researcharbejde, så længe det sker under supervision.

»Det er et fortolkningsspørgsmål, hvad der er overenskomstdækket arbejde. Jeg synes, de skal prøve så meget som muligt, mens de er hos os,« siger hun.

Den 15. april skal ledelse og medarbejderrepræsentanter mødes og diskutere problematikken.

0 Kommentarer