search

‘Kontant’ føler sig udsat for politisk pres fra Venstre

DR's forbrugerprogram Kontant føler sig udsat for politisk pres, efter Ellen Thrane Nørby (V) har videresendt en kritisk mail til DR's bestyrelse inden en udsendelse om landbruget. »Hvis ikke det er politisk pres, hvad er det så?« spørger Kontants redaktør Lisbeth Kølster.

DR's forbrugerprogram Kontant føler sig udsat for politisk pres, efter Ellen Thrane Nørby (V) har videresendt en kritisk mail til DR's bestyrelse inden en udsendelse om landbruget. »Hvis ikke det er politisk pres, hvad er det så?« spørger Kontants redaktør Lisbeth Kølster.

Venstre-politiker Ellen Thrane Nørby har videresendt en mail, der er voldsomt kritisk over for en Kontant-udsendelse, til DR's bestyrelse. Brevet er skrevet af landmand Søren Søndergaard, der føler sig misbrugt efter at have medvirket i en Kontant-udsendelse om dyrenes vilkår i dansk svineproduktion.

Det skriver Politiken i dagens avis.

Historien er blevet bragt frem af landmændenes egen interesseorganisation Landbrug og Fødevarer. De har bragt den kritiske mail fra landmanden på hjemmesiden FoodCulture.dk. Her citerer de Ellen Thrane Nørby for at sige, at hun »har valgt at sende brevet fra Søren Søndergaard videre til DR's bestyrelse«.

Mailen blev videresendt inden udsendelsen blev sendt den 26. oktober, og samme dag blev redaktionen bedt om en redegørelse fra DR's ledelse, skriver Politiken.

»Vi er vant til at være under pres fra dem, vi kigger kritisk på. Jo større spiller, jo større pres. Sådan er det. Det her var anderledes, fordi det var en politiker fra et regeringsparti, som tilsyneladende gik direkte til ledelsen af DR i et forsvar for landbruget. Vær dog ærlige. Hvis ikke det er politisk pres, hvad er det så?« spørger redaktør på Kontant, Lisbeth Kølster.

Ellen Thrane Nørby afviser blankt, at hendes kontakt til DR-bestyrelsen er udtryk for politisk pres.

»Hvis jeg som medieordfører havde blandet mig i et enkeltprogram, så havde der været et problem. Det gør jeg jo netop ikke. Jeg sender henvendelsen videre til bestyrelsen til orientering,« siger hun.

Direktør for DR Medier, Mikael Kamber, afviser, at det var Ellen Thrane Nørbys henvendelse, der fik ledelsen til at bede redaktionen om en redegørelse. Det skyldtes, at Søren Søndergaards mail blev rundsendt meget bredt og derfor også endte i hans indbakke.

Kommentarer
8
Niels Byrge
12.11.10 10:45
Re: 'Kontant' føler sig udsat for politisk pres fra Venstre

DR og Lisbeth Kølster er dog enormt mimose-agtige, og hvor skyder hun dog uværdigt lavt. Indlægget fra landmanden, som Ellen Trane har sendt videre, er meget relevant. Måske skulle Lisbeth Kølster og DR kigge bare lidt indad?  Måske er Dyrenes Beskyttelse dygtigere end landbruget til at "bearbejde" DR's højt besungne og helt nødvendige journalistiske frihed?

Se for eksempel indstillingen fra Dyrenes Beskyttelse af DR-journalisten Kristian Sloth til Cavling-prisen. Hvor tæt forbundet kan man være med en interesseorganisation som Dyrenes Beskyttelse, der lever af den PR, som bl.a. DR giver dem?

http://www.journalistforbundet.dk/sw110072.asp 

Er Danmarks Radio ved at blive til Dyrenes Radio?  Hvor er uafhængigheden af den meget dygtigt arbejdende lobby-organisation som Dyrenes Beskyttelse er?

 Måske skulle Kontant og DR hanke op i egen barm og begynde at behandle Dyrenes Beskyttelse, Forbrugerrådet og hvad de ellers hedder, som de lobbyorganisationer de er. Helt på linje med, hvordan DR ser på landbrugets organisationer, DI, DA etc.

Fremhævet af Journalisten
Louise Pettersson
12.11.10 13:05
Re: 'Kontant' føler sig udsat for politisk pres fra Venstre

Først: Ellen hedder Trane til mellenavn - ikke Thrane.

Dernæst: Ellen Trane Nørby gik ikke til DR's ledelse i et forsvar for landbruget. Hun havde ikke forfattet et forsvarsskrift, men videresendte blot en mail, der kunne være interessant og væsentlig for ledelsen at læse.

 At Lisbeth Kølster kalder det politisk pres er uforståeligt.

I den pågældende mail beskriver landmand Søren Søndergaard, hvordan repræsentanten fra Dyrenes Beskyttelse ankommer til hans gård i samme bil som Kåre Quist. Så er det vist tydeligt for alle, hvor objektive tilrettelæggerne var på forhånd, og måske burde Lisbeth Kølster som redaktør bruge sine kræfter på at sikre, at sådan noget ikke kan forekomme.

Den omtalte mail fra Søren Søndergaard kan i øvrigt læses her:

http://www.maskinbladet.dk/artikel/i-kloerne-pa-dr-kontant

Fremhævet af Journalisten
bent øberg
12.11.10 13:51
Re: 'Kontant' føler sig udsat for politisk pres fra Venstre
når politikere sender mails til DR-ledelsen er det da polirtisk pres. hva´  sku´ det ellers være?
Fremhævet af Journalisten
Lars Jensen
12.11.10 16:01
Re: 'Kontant' føler sig udsat for politisk pres fra Venstre

Hun gik lige præcis til DRs ledelse med et anklageskift. Om hun selv havde forfattet det eller ej, er vel sådan set underordnet? Det er politisk pres, og det er lige præcis det hun tidligere har udtalt sig om aldrig vil ske igen.

http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1106964/nyt-pres-paa-dr-v-politiker-indklagede-kontant-for-bestyrelsen/

 Armslængdepricippet - hvor blev det af?

 

Fremhævet af Journalisten
Ellen Trane Nørby
12.11.10 22:43
Den rette sammenhæng
Sikke da som beskyldningerne flyver. Nu kan jeg så også læse på Politiken.dk, at jeg eftersigende skulle have sendt en klage til DR om Kontant. Den vil jeg da meget gerne se - for det ville da være rart at vide, hvad det man eftersigende skulle have sendt af klager. Og hvad er det jeg i så fald skulle få ud af det pres jeg eftersigende skulle have udøvet? Desværre synes det jo sådan, at Politiken skriver præcis det de fantaserer sig frem til. Spændende læsning, men næppe undersøgende journalistik. Jeg har bestemt ikke noget i mod at stå til ansvar for politiske beslutninger vi/jeg træffer, men at blive anklaget for noget, som ikke har noget på sig, det er fandme langt UDE! Så derfor denne kommentar, ikke fordi jeg tror den ændrer noget, men fordi jeg pt er så *#%¤/”#/”/¤/#¤) rasende over at blive beskyldt for både det ene og andet at jeg ikke er så sjov at være i selskab med! I fht den såkaldte "klage" som Politiken i sin iver for at skabe sensations journalistik spinner op, så kan jeg igen blot sige, at jeg videresendte en mail til orientering. Jeg kan så forstå, at DR, ledelse, bestyrelse, såvel som medarbejdere allerede forlængst havde modtaget mailen fra anden side. Hvorfor videresendte jeg mailen til information?Fordi der i indlægget - som selvfølgelig er et indlæg fra en part - fremgik oplysninger om, at DR skulle have haft en medarbejder fra en organisation med i DRs biler ud til et sted, hvor der blev optaget et program, og at det ikke var journalisten, der bestemte, hvad der skulle filmes, men derimod repræsentanten fra organisationen. efter optagelserne kørte medarbejderen fra organisationen igen med i DRs bil. I DRs public service kontrakt fremgår det meget klart, at DR skal være Upartisk og alsidig. Hvis ovenstående beretning om at DR lader sig diktere af tredjepart er korrekt, så er det et anliggende for bestyrelsen. Om bestyrelsen forholder sig til det, det er jo op til dem. For mig handler det her ikke om noget program. Det er et principielt spørgsmål på linje med eksempelvis DRs brug af skjult kamera. I Politiken  http://i.pol.dk/kultur/tvogradio/article1108038.ece anklager Mark Ørsten mig så videre for at have videresendt mailen inden programmet angiveligt for at ville udøve pres og ændre udsendelsen. Den anklage fremsættes på trods af, at Mikael Kamber i Politiken 11/11 siger, at DR såvel som han selv havde modtaget den samme henvendelse fra andre og igangsat en undersøgelse. Mark Ørsten og Politiken påstår desuden, at min mail til bestyrelsen er udtryk for at holde det bag lukkede døre fremfor at gå offentligt frem. Hvordan I alverden står mål med, at jeg offentligt sagde, at jeg havde sendt den til bestyrelsen. Citat "DR's bestyrelse har ikke til opgave at forholde sig til specifikke programmer, men det her er langt mere og andet end en diskussion om et enkelt program. Det er et spørgsmål om etik, troværdighed, tillid til DR som publicservice station og DRs uafhængighed, og det er præcis en drøftelse, som hører hjemme i DRs bestyrelse."Mark Ørstens beskyldning hænger slet ikke sammen og jeg har vanskeligt ved at opfatte dem som andet end postulerende   DR kan lave de programmer, de vil, det er ikke noget jeg som medieordfører hverken skal eller vil blande mig i. Men selvfølgelig skal DR overholde Public Service kontrakten. Når Mark Ørsten ydermere i Politiken udtaler sig om problemerne ved en politisk udpeget bestyrelse i relation til Armslængdeprincippet, så kan jeg jo passende runde af med at nævne, at Venstre i såvel medieforhandlingerne i 2006, så vel som i forhandlingerne her fra foråret, såvel som i vores mediepolitiske oplæg fra sidste år netop har foreslået at DR fik en professionel bestyrelse fremfor en politisk. Det er ikke en tanke vi har kunnet få politisk opbakning til, da SF, S, RV og DF er af den opfattelse, at DR skal have en politisk udpeget bestyrelse.  Som sagt påtager jeg mig gerne ansvaret for beslutninger vi/jeg træffer politisk men at blive beskyldt for alt muligt som intet hold har i virkeligheden, det er sådan noget, der gør arbejdet surt.  

Kampagne journalistikken fortsætter sikkert på trods, så dette indlæg mere for sammenhængen.

Ellen Trane Nørby

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
13.11.10 06:30
Re: 'Kontant' føler sig udsat for politisk pres fra Venstre

Ellen Trane Nørby får mere end travlt i fremtiden, hvor der er åbnet op for alle de mennesker, der mener, at journalisterne lader sig styre og ikke selv bestemmer.

Det her kan Ellen Trane Nørby da ikke mene seriøst..?

Og til orientering, så har jeg gennem de sidste 12 år set en udvikling med stadigt flere forsøg på at diktere og påvirke journalistikken, og hvad der er endnu værre, er antallet af gode redaktører med ben i næsen stærkt faldende. På fagredaktionerne smelter redaktionerne sammen med informationsafddelingerne med dennes chef for hele butikken. 

 Ellen Trane Nørby burde støtte den lille rest af selvstændigt tænkende journalister i stedet for dette nonsense!

Fremhævet af Journalisten
Kristian Hansen
13.11.10 10:52
Re: 'Kontant' føler sig udsat for politisk pres fra Venstre

Nå  men, hvis en politiker sender en e-mail til DR's ledelse - uagtet om hun selv har forfattet den eller en anden har ført pennen - så er det da politisk pres. Hvad skulle det ellers være? - Den blev vel kun fremsendt fordi man var utilfreds med noget - ellers kunne man lige så godt lade være.

Der er sgu' efterhånden noget Berlusconi-agtigt over den måde som politikerne mener de kan tillade sig (og får lov til) at begå sig overfor pressen. 

Fremhævet af Journalisten
Tina Engberg
13.11.10 16:09
Re: 'Kontant' føler sig udsat for politisk pres fra Venstre

Ellen Trane Nørby udtaler til Landbrug og Fødevarers magasin Food Culture, at hun tillægger svineproducentens version af, hvordan Kontant udsendelsen er blevet til, meget stor troværdighed.

Men hvorfor tillægger hun det så stor troværdighed? Det forklares ikke med ét ord. Har hun overvejet om det kunne være udtryk for landbrugets spin for at imødegå en kritisk udsendelse? At der måske netop kunne være grund til at sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden? 

 http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/nyheder/stor-debat-i-kølvandet-på-kontant-på-dr1 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen