Konsekvenserne af en ualmindelig stor bankgæld

Først trak Berlingske Medias ejere sig ud af Norge. Nu har Mecom skåret i bemandingen i Danmark. Aktionærerne ønsker at se et længe ventet afkast - og måske udvikle Berlingske Media på radio og tv. Partner og aktieanalytiker Henrik Schultz fra Sparebank 1 Markets undrer sig i denne analyse over, at det skulle tage så lang tid at nå dertil.  

Først trak Berlingske Medias ejere sig ud af Norge. Nu har Mecom skåret i bemandingen i Danmark. Aktionærerne ønsker at se et længe ventet afkast – og måske udvikle Berlingske Media på radio og tv. Partner og aktieanalytiker Henrik Schultz fra Sparebank 1 Markets undrer sig i denne analyse over, at det skulle tage så lang tid at nå dertil.

I december solgte britiske Mecom norske Edda Media til A-Pressen. Prisen for hele Edda Media blev på 1,7 milliarder norske kroner. Og i midten af januar meddelte Berlingske Media, at gratisavisen Urban lukker, og 71 medarbejdere i koncernen fyres.

For at forstå salget og sparerunden er det næliggende at antage, at det afspejler flere forhold:

  • Mecom har en stor bankgæld, hvilket er forholdsvis ualmindeligt for bladkoncerner.
  • Mecom er bekymret for de økonomiske udsigter for avismarkedet på kort og mellemlangt sigt, ikke mindst 2012.
  • Mecoms aktionærer er blevet lovet afkast og udbytte i mange år, uden at få noget som helst. Tværtimod har de igen og igen måttet spytte i kassen. Et første og stort udbytte vil falde på et tørt sted.
  • I Norge var der konkret mulighed og interesse for at købe Edda Media.
  • Mecom vil gerne koncentrere ledelse, kapital og ressourcer på færre virksomheder og markeder, hvor man så til gengæld kan følge stærkere op på forretningsmæssige og strategiske muligheder.

Situationen for Edda Media i Norge med god lønsomhed (og lidt mindre lyse udsigter) og flere interesserede købere gjorde et salg finansielt interessant for Mecom. Umiddelbart må man antage, at de ressourcer, Mecom vil få frigjort ved salget, i første omgang vil blive anvendt til at reducere koncernens bankgæld og/eller betales i udbytte til Mecoms hårdtprøvede aktionærer.

En reduktion af Mecoms bankgæld vil gøre hele koncernen bedre rustet til at møde vanskeligere økonomiske betingelser for de fortsættende virksomheder (blandt andre Berlingske Media) i 2012.
Mecom vil fremover koncentrere ledelsesressourcer og finansielle ressourcer på færre enheder og markeder – Danmark og Holland. Men ikke uændret. I Danmark er Berlingske Medias afkast fortsat for lille, og økonomisk har Urban i en årrække trukket i den forkerte retning. Konsolideringen efter sparerunden giver Berlingske Media nye muligheder for at øge satsningen på andre kanaler – for eksempel radio/tv.

I det store billede undergår mediebranchen i de fleste lande i disse år meget store ændringer – således også i Danmark og Holland. For avisudgivere går udviklingen i store træk mod øget behov for restrukturering og konsolidering, samtidig med stigende behov for udviklingsressourcer og investeringer i nye forretningsområder. Denne udvikling er kapital- og ledelsesintensiv. For Mecom har specielt knapheden på kapital været en begrænsning på mulighederne for at følge og udnytte denne udvikling. Spredningen af koncernen på fem forskellige markeder – Danmark, Norge, Holland, Polen og Tyskland – har også udvandet selskabets mulighed for at deltage offensivt i strukturændringer i alle virksomheder.

For mig at se har den tidligere ledelse (David Montgomery) systematisk overvurderet Mecoms muligheder, samtidig med at samme ledelse systematisk har underleveret – ikke mindst i forhold til aktionærerne. Denne udvikling har aktionærerne valgt at stoppe. Det overrasker mig alene, at det har taget så lang tid at nå dertil. Nogle af de helt store spørgsmål, som melder sig efter Berlingske Medias sparerunde og frasalget af Edda, er:

1) Er Mecom færdig med den geografiske re-fokusering efter reduktionen fra fem til to markeder?
2) Vil Mecom nu have tilstrækkelige ressourcer til at satse mere offensivt og dybt i de fortsættende virksomheder?
3) Er aktionærerne tilfredse med det udbytte, de har modtaget foreløbig?

De tre spørgsmål hænger sammen. Hvis Mecoms aktionærer stadig ikke mener, at koncernen er tilstrækkeligt fokuseret, og selskabet må realisere flere værdier for at betale mere udbytte til aktionærerne, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvilket marked de vil vælge at forlade. Jeg tror, at en nøgtern og samlet vurdering peger på, at selskabet foreløbig vil satse på at udvikle virksomhederne i både Danmark og Holland. Jeg tror, at Mecoms aktionærer alt i alt vil tjene på det på sigt, selv om det begrænser udbyttemulighederne på kort sigt.

0 Kommentarer