Konkurser ødelægger bladmarkedet i Århus

  Blad- og reklamemanden Jan Gynther har på kort tid likvideret to bladprojekter i Århus. Flere fotografer, journalister og studerende har tabt penge. Kommende blad-projekter vil blive mødt med skepsis hos annoncørerne, vurderer branchen.

Blad- og reklamemanden Jan Gynther har på kort tid likvideret to bladprojekter i Århus. Flere fotografer, journalister og studerende har tabt penge. Kommende blad-projekter vil blive mødt med skepsis hos annoncørerne, vurderer branchen.
LUFTKASTEL. Han kunne blive en glimrende sandsælger i Sahara. Sådan beskriver mediefolk i Århus reklame- og bladmanden Jan Gynther. Stod det til dem, burde han også i fremtiden koncentrere sig om forretninger i fjerne lande og droppe enhver tanke om at lave flere blade i Århus.

I slutningen af 90erne og begyndelsen af dette årtusinde gik Jan Gynther konkurs med en række reklame-, design- og konsulentvirksomheder, hvor han enten var direktør eller bestyrelsesformand.

Siden gik det samme vej for to magasiner – kendetegnet ved flotte billeder, hurtig livsstils- og modejournalistik og mærkevare-reklamer. Bladene kunne kunderne hente gratis i udvalgte butikker.

Bladudviklingskonsulent Flemming Sørensen var en af dem, som Jan Gynther bad om hjælp til at skabe det første blad, Splendid City.

»Jeg gav ham først et tilbud på 30.000 kroner – så kunne han trække uhæmmet på mig frem til den første udgivelse. Men Jan Gynther afslog tilbuddet. I stedet ydede jeg ham heldigvis kun lejlighedsvis assistance for 6.000 kroner,« siger Flemming Sørensen, der aldrig har fået pengene. I stedet står hans tilgodehavende anmeldt i konkursboet.

Reklamefotograf Torben Kristensen fra fotofirmaet 2XTORBEN tabte 20.000 kroner, da Splendid City gik konkurs i 2002.

»Jan Gynther er en flink og visionær mand, men tingene vokser ham over hovedet, og han har simpelthen ikke talent nok til at drive den slags forretning,« siger Torben Kristensen, der har sendt masser af rykkere.

Efter konkursen aftalte fotograferne i firmaet, at de ikke længere ville arbejde for Jan Gynther. Alligevel tog en af fotograferne kort tid et job for et nyt blad ved navn Aarhus City.

Bladet var Jan Gynthers nye projekt. Ved hjælp af venners og families kautioner var det lykkedes ham at etablere det nye blad, der byggede på samme koncept som Splendid City. Aarhus City havde fire fastansatte og en dyr adresse i gågaden i Århus, men benyttede fortrinsvis artikler og billeder, der var leveret af en håndfuld studerende fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH) og fra Medievidenskab på Aarhus Universitet.

I enkelte tilfælde benyttede magasinet sig også af professionel hjælp, som da han henvendte sig til 2XTORBEN. Men da fotografen tog imod bestillingen, vidste han ikke, at Jan Gynther stod bag det nye blad.

»Da jeg fandt ud af det, droppede jeg at sende en faktura,« konstaterer Torben Kristensen.

Det første nummer udkom i sommeren 2003, og blandt de nye medarbejdere var Jeppe Carlsen. Han gik dengang på første del af fotojournalistlinjen på DJH.

»Det var fedt af få nogle fotoopgaver, der lå ud over det, vi lavede på skolen,« siger Jeppe Carlsen, der som de øvrige studerende i bladprojektet indvilligede i at få »voluntør«-status i forbindelse med første blad. De fik med andre ord ingen løn for arbejdet.

»Vi accepterede Jan Gynthers betingelser om, at vi skulle bidrage med gratis arbejde for at få projektet i gang. Han var også meget åben om sin fortid og viste os blandt andet en artikel om konkursen med Splendid City. Han virkede faktisk tillidsvækkende,« siger Jeppe Carlsen.

I forbindelse med produktionen af andet nummer fik de studerende 100 kroner i timen, og Jeppe Carlsen fik sin løn udbetalt.

»Jan Gynther var meget overbevisende og havde gode ideer om, at alle på bladet skulle arbejde som et team. Problemet var bare, at han ikke gjorde noget for at gennemføre sine ideer,« siger Jeppe Carlsen.

Da tredje nummer var sendt på gaden, gik bladet i januar 2004 konkurs, og selskabet skylder i dag Jeppe Carlsen 6.500 kroner – heraf 1.000 kroner til materialer, som Jeppe Carlsen har lagt ud for.

»Jeg blev pissesur, da jeg hørte, at bladet var gået konkurs. Jeg har ofte stillet på redaktionen i løbet af meget kort tid, når Jan ringende og skulle bruge en fotograf her og nu. Han har i den grad svigtet min tillid,« siger Jeppe Carlsen, der ikke havde betænkeligheder ved at arbejde gratis eller til meget lav løn.

»Det ser godt ud på mit CV, at jeg har været aktiv. Det giver points, når jeg skal i praktik,« argumenterer han.

Jan Gynthers renommé har det skidt blandt mediefolk i Århus.

»Jeg er træt af, at der bliver snakket om mig i de kredse i Århus, og jeg har det da ad helvede til med at se journa-lister og fotografer, som jeg skylder penge. Jeg håber, at jeg en dag kan betale, hvad jeg skylder,« siger han.

Han forklarer selv konkursen med, at han var for ivrig efter at komme i gang igen efter konkursen.

»Grundlaget var nok for skrøbeligt, og så havde vi store udgifter til høje lønninger til den faste stab og huslejen i Vestergade.«

– Men de udgifter kunne du vel kalkulere med, da du gik i gang?

»Ja, hvis jeg havde regnet med et worst case scenario, kunne man godt have set, at det ikke ville gå. Men jeg lagde mig midt imellem worst og best,« siger Jan Gynther.

Han ser ikke noget forkert i at have brugt studerende til bladproduktionen i stedet for eksempelvis freelancere.

»Det var naturligvis blandt andet for at spare penge, men også for at få noget andet og bredere end det, freelancere kan tilbyde. Her tænker jeg på, at de studerende er unge og har et bredt netværk – og hos mig kunne de tjene det samme som ved at servere café latte på en café,« siger han.

Dansk Journalistforbund fører i øjeblikket sager for to medlemmer, der mistede penge ved Splendid Citys konkurs. Forbundet har ikke planer om at udstede en advarsel til medlemmerne mod Jan Gynther.

»I særligt grove tilfælde, hvor der er tale om personer, som gentagne gange har snydt medlemmer, tager vi os en uformel snak med bestyrelsen i FreelanceGruppen,« siger juridisk konsulent i Journalistforbundet Christian Dølpher.

Han er ikke meget for at udstede officielle advarsler mod bestemte personer, fordi det vil kunne betragtes som en boykot-aktion. Han erkender dog, at der kan være langt flere medlemmer, som har penge i klemme hos Jan Gynther, end forbundet har registreret.

Jan Gynther svarer tøvende på spørgsmålet om, hvorvidt han vil forsøge sig en tredje gang med et blad i Århus.

»Jeg har ikke gjort op endnu, om jeg vil begynde igen, men der skal nok en del risikovillig og tålmodig kapital til,« erkender han.

Fotografen Torben Kristensen er tvivlende over for, om det i de næste mange år vil lykkes for nogen i det hele taget at lave et bladprojekt i Århus.

»Jan Gynther har givet branchen et skidt image. Ingen vil satse på at annoncere i et nyt blad, for tænk, hvis det kun kommer tre gange,« siger han.

Bladudviklingskonsulent Flemming Sørensen er enig.

»Det vil blive svært at etablere et nyt bladprojekt i Århus. Annoncørerne vil tro, at det er et nyt luftkastel,« siger han.

0 Kommentarer