Konkurrent: Søndagsavisen pressede os ud af aftale

Udgiverne af de lokale ugeaviser går hårdt til den. Søndagsavisen fik ifølge Dansk Avis Tryk spoleret en aftale ved at love »bladkrig« og gå på rov blandt de ansatte. Søndagsavisen afviser den udlægning

Der er hård kamp om markedsandelene på distriktsbladsmarkedet i København. Den sidste lille spiller på markedet, Lokalaviserne, var derfor glade for udsigten til et samarbejde med den større virksomhed Dansk Avis Tryk i midten af januar.

»De små privatejede aviser er på vej ud. I Region Hovedstaden er der næsten ikke nogen tilbage, som ikke er ejet af et stort bladhus. Derfor er det vigtigt for sådan nogle som mig at have nogle store venner som Dansk Avis Tryk – ellers bliver vi ædt,« fortæller udgiver og redaktør for Lokalaviserne Michael Engelbrecht.

Men samarbejdet levede kun kort tid og er i dag stoppet helt. Direktør for Dansk Avis Tryk Sven Togsverd bakkede ud af samarbejdet med Lokalaviserne, efter at han var blevet kontaktet af den stærkere konkurrent Søndagsavisen.

»Det er rigtigt, at vi har trukket os fra aftalen, fordi Søndagsavisen ellers ville starte i vores område. Vi er ikke interesserede i en bladkrig,« siger Sven Togsverd.

Sven Togsverd vil ikke gå i detaljer med indholdet af dialogen med Søndagsavisen, men han lægger ikke skjul på, at han frygtede en mere alvorlig konkurrencesituation i sit udgivelsesområde, hvis han udfordrede Søndagsavisen ved at gå i samarbejde med Lokalaviserne.

»En bladkrig er ødelæggende, og derfor trak vi os,« siger Sven Togsverd, der også fortæller, at Søndagsavisen som en del af presset på Dansk Avis Tryk havde tilbudt nogle af hans medarbejdere arbejde. Det tilbud er nu trukket tilbage, efter at Dansk Avis Tryk har trukket sig fra aftalerne med lokalaviserne.

Det ærgrer Michael Engelbrecht på Lokalaviserne, at han i dag står uden alliancepartner.

»Ligesom i skolegården er det vigtigt at have nogle store venner – og derfor er vi selvfølgelig kede af, at samarbejdet er gået i vasken med Dansk Avis Tryk,« siger redaktør og udgiver Michael Engelbrecht, der målt på oplagstal sidder på cirka 20 procent af markedet for lokale distriktsblade i København og Frederiksberg kommuner. Søndagsavisen – eller rettere sagt ejerne North Media – har med efterårets overtagelse af Berlingske Lokalaviser cirka 73 procent. Dansk Avis Tryk har de resterende syv procent, men er en stor spiller på markedet, fordi de har flere distriktsblade i Københavns forstæder.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at det her gode samarbejde er gået i vasken, men Sven Togsverd må gøre det, som han mener er bedst for hans forretning,« siger Michael Engelbrecht.

Direktør og ansvarshavende chefredaktør på Søndagsavisen Arne Ullum afviser, at Søndagsavisen har lovet at holde sig ude af Dansk Avis Tryks område, hvis Dansk Avis Tryk droppede deres aftale med Lokalaviserne.

»Sådan en aftale kan man ikke sidde og lave,« siger Arne Ullum.

Selv om opfattelserne af forløbet er forskellige, erkender Arne Ullum, at Søndagsavisen på et tidspunkt var interesseret i at ansætte nogle af medarbejderne hos Dansk Avis Tryk til et nyt projekt.

»Det er korrekt, at der var nogle medarbejdere, vi snakkede med om eventuelt at gå med i et nyt avisprojekt,« siger Arne Ullum, der påpeger, at det er almindeligt, at man som konkurrenter reagerer på hinandens træk:

»Det er klart, at hvis jeg åbner avis oppe i Politikens område, så skulle jeg være godt dum, hvis jeg ikke også forventede, at de ville overveje at svare igen. Sådan er markedet jo. Sådan er alle markeder,« siger Arne Ullum.

1 Kommentar

Mikael Nielsen
10. FEBRUAR 2014
Det er en offentlig
Det er en offentlig hemmelighed - som delvist bekræftes i denne artikel af Arne Ullum, at ugeavis-markedet er delt op mellem de forskellige store spillere på markedet. Var det sket i en hvilken som helst anden branche, ville konkurrencestyrelsen for længst have grebet ind og forbrugerombudsmanden ville råbe op om "karteller" og "snyd".