Konkurrencerådet ændrer forklaring

Konkurrencerådet vred sin egen undersøgelse, da det erklærede folderen »Vejledende vilkår for freelance-journalistik« ulovlig. Det fremgår af sagens akter. Og nu ændrer rådet forklaring. Folderen behøver ikke at have påvirket markedet ved at være ulovlig. Det er nok, at freelanceren har forsøgt at bruge den, lyder det.

Konkurrencerådet vred sin egen undersøgelse, da det erklærede folderen »Vejledende vilkår for freelance-journalistik« ulovlig. Det fremgår af sagens akter. Og nu ændrer rådet forklaring. Folderen behøver ikke at have påvirket markedet ved at være ulovlig. Det er nok, at freelanceren har forsøgt at bruge den, lyder det.

»De er ude på tynd is, og de beskytter hinanden. Jeg finder det direkte alarmerende og kan kun være glad for, at det er et fagforbund med bøffer, de slås med og ikke den lille mand med iskiosken,« siger formanden for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund, Kristian Melgaard.
Dermed lægger formanden sig på linje med sekretariatschef i DJ Anne Louise Schelin og advokat Anne Troelsen fra Norsker & Jacoby. Alle både måber og smælder over den statslige institution Konkurrencerådet under Erhvervsministeriet, der i november 1997 erklærede DJ's lille lyseblå folder ‘Vejledende vilkår for freelance-journalistik' ulovlig, fordi folderen angive-ligt forhindrer den fri prisdannelse.
Bandlysningen skyldes ikke mindst, at det nu synes endegyldigt bevist, at Konkurrencerådets sagsbehandlere havde mere end én finger solidt plantet på vægten, da afgørelsen faldt. Rådet – der havde taget folderen op på eget initiativ og uden forudgående klage – baserede primært sin afgørelse på en selvbestaltet undersøgelse blandt en række blade og fastslog, at 10 ud af 18 svar vi-
ste, at »de vejledende vilkår påvirker markedet«. Konkurrencerådet har aldrig villet fortælle, hvilke blade der er blevet spurgt om deres erfaringer med freelancere, men ifølge JOURNALISTENs oplysninger er det både fag- og dagblade.
Dansk Journalistforbund har anket afgørelsen og har nu – efter måneders tovtrækkeri – fået aktindsigt i hele ordlyden af de svar, der danner grundlaget for Konkurrencerådets konklusion. Tidligere har Konkurrencerådet kun offentliggjort redigerede fragmenter af svarene.
JOURNALISTEN har gennemgået svarene, og konklusionen synes uafviselig:
Kun højst fire ud af 18 svar synes at støtte Konkurrencerådets konklusion. Men selv de fire svar er ikke alle lige overbevisende. Ét eksempel: »Jeg skal imidlertid ikke afvise, at de vejledende vilkår har en indirekte afsmitning på markedet,« lyder det fra en bladredaktør.

De 14 resterende svar er blanke afvisninger af, at folderen styrer prisdannelsen. På den baggrund synes Konkurrencerådet at have et åbenlyst forklaringsproblem. Det håndteres ved at skifte forklaring:

Ny forklaring
»Om det er 10 ud af 18 eller 4 ud af 18, det er ikke afgørende,« siger Pia H. Rønager, der er Konkurrencerådets sagsbehandler i forbindelse med anken. »Det afgørende er, at prislisten kommer op af skuffen og dermed bliver forsøgt inddraget i forhandlingerne.«
Den forklaring kolliderer direkte med Konkurrencerådets egen tidligere afgørelse: »de vejledende vilkår påvirker markedet (i 10 ud af 18 svar)«.
Men i jeres oprindelige afgørelse bruger I selv formuleringen »påvirker«. Det står intet om at selve forsøget er nok?
»Hvad der helt præcist menes med ‘påvirker', ved jeg ikke. Man kan vel sige, at det påvirker forhandlingerne, hvis freelanceren tager prislisten op af skuffen, og modparten derpå skal bruge tid på at afvise den,« mener Pia H. Rønager.
Hendes forklaring om, at hun ikke ved, hvad der menes med ‘påvirker', skal ses i lyset af, at Konkurrencerådet har skiftet sagsbehandler, efter at den tidligere sagsbehandler i JOURNALISTEN åbent har erkendt mulige fejl i sagsgangen.
Advokat Anne Troelsen finder ikke Konkurrencerådets ændrede forklaring overbevisende. Ordet manipulation vil hun ikke tage i sin mund – men: »De bruger en meget vidtløftig fortolkning,« siger hun.
I DJ ryster man mere højlydt på hovedet over Konkurrencerådets arbejds- og argumentationsmetoder. Freelanceformand Kristian Melgaard:
»Det er direkte pinligt det her. Konkurrencerådet burde besinde sig og erkende fejlene. Og hvad ligner det, at en statsinstitution i den grad forsøger at dække over sig selv ved at forsøge at nægte sagens parter indsigt i akterne. Omvendt – efter at vi har set svarene fra de forskellige blade, så forstår jeg godt, at de ikke var meget for at rykke ud med dem.«

Vigtig sag
DJ tolker den seneste udvikling i sagen som en positiv gevinst.
»Vi vil selvfølgelig meget gerne vinde ankesagen,« siger DJ's sekretariatschef og jurist Anne Louise Schelin. »Og svarene indikerer jo tydeligt, at Konkurrencerådet ikke har dokumentationen til at underkende de vejledende vilkår.«
Anne Louise Schelin afviser, at en sejr blot vil være en papirsejr, hvor det ene apparat vinder over det andet.
»Vi forsøger at give den voksende gruppe lønmodtagere, der hedder freelancere, de bedste råd og vejledning. Men Konkurrencerådets vedvarende og ikke helt regelrette forfølgelse af en lille uskyldig folder gør det vanskeligt.«
Konkurrencerådets vicedirektør Niels Erik Monrad vil ikke kommentere sagen:
»Det er ikke en korrekt fremstilling af sagen,« siger han, uden dog at ville præcisere hvori det ukorrekte består. »Jeg vil ikke udtale mig om en løbende sag. Men hvis undersøgelsen er brugt forkert, så får vi et hak i tuden.«
Ifølge Konkurrenceankenævnet falder afgørelsen sandsynligvis på et møde den 10. december 1998. Udgangen kan blive, at Konkurrencerådets afgørelse enten stadfæstes eller ophæves helt eller delvist. Endelig kan Ankenævnet afgøre, at sagen er for dårligt behandlet og derfor skal gå helt om.

0 Kommentarer