Konflikt igen udskudt 14 dage – her er de nye konfliktdatoer for DJ-medlemmer

Forligsmanden meddelte tidlig morgen, at konflikten på det offentlige arbejdsmarked igen udskydes med to uger. Her er de nye konflikt-datoer for DJ-medlemmer (Senest opdateret 3/5 kl. 12.45)

Obs: 30. april, efter publicering af denne artikel, oplyser Dansk Journalistforbund til Journalisten, at forbundet nu er blevet "synkroniseret" med den øvrige fagbevægelse. Det betyder, at den regne-logik, Forligsinstitutionen oplyste til Journalisten til denne artikel, altså ikke længere er gældende. Læs mere her.

Efter et intenst forhandlingsforløb i nat meddelte forligsinstitutionen tidlig morgen, at konflikten på det offentlige arbejdsmarked igen er udskudt med 14 dage. Forligsmanden må i alt udskyde konflikten med 2 x 14 dage, og dette er altså anden og sidste gang.

Dagens udskydelse betyder, at strejken for hovedparten af de offentligt ansatte kan gå i gang 6. maj, og lockouten kan gå i gang 12. maj, oplyser Forligsinstitutionen.

Obs: Forligsinstitutionen oplyste oprindeligt, at strejken først kan gå i gang 8. maj. Det er forkert, og Forligsinstitutionen har nu rettet datoen

Omtrent 200 DJ-medlemmer kan ende med at strejke, og cirka 800 medlemmer risikerer lockout. Men som Journalisten tidligere har beskrevet, lå Dansk Journalistforbunds (DJ) oprindelige strejkevarsel senere end varslet fra den øvrige fagbevægelse. Og efterfølgende modtog forbundet lockout-datoer, der også var forskudt. Her er de oprindelige datoer. Og her er konfliktdatoerne, som de så ud, da forligsmanden udskød konflikten første gang.

Nu er datoerne udskudt igen. Hvad betyder det for DJ-medlemmerne?

Forligsinstitutionen oplyser til Journalisten, at der er to scenarier:

1. Konfliktdatoer synkroniseres

Hvis forligsmanden erklærer forhandlingssammenbrud inden for 14 dage, vil konflikten bryde ud simultant for alle involverede. Det vil ske på femtedagen efter forhandlingssammenbruddet. I dette scenarie skal DJ-medlemmer i konflikt samme dag som deres kolleger fra andre fagforbund.

2. Konfliktdatoer igen forskudt

Hvis de 14 dage udløber uden hverken forhandlings-gennembrud eller sammenbrud, vil de forskellige strejke- og lockout-datoer ligge 32 dage efter de oprindelige datoer. Regnestykket lyder: 2 x 14 dage plus 4 dage (fordi konflikten først kan bryde ud på femtedagen). Det betyder følgende for DJ-medlemmerne:

– DJ’s strejkevarsel, der oprindeligt lå 7. april, udskydes til 9. maj.

– Den statslige lockout af DJ-medlemmer, der oprindeligt blev varslet til 10. april, udskydes til 12. maj.

– Danske Regioners lockout af DJ-medlemmer, der oprindeligt blev varslet til 13. april, udskydes til 15. maj.

– KL’s lockout af DJ-medlemmer, der oprindeligt lå 16. april, udskydes til 18. maj.

Opdateret 18/4 kl. 10.06 med konfliktdatoer for DJ-medlemmer.

Opdateret 18/4 kl. 12.09: Forligsinstitutionen havde oplyst en forkert strejkedato for det øvrige offentlige arbejdsmarked, som institutionen senere har rettet. Den korrekte dato fremgår af artiklen.

​Opdateret 3/5 kl. 12.44 med henvisning til nyere artikel med nye datoer.

0 Kommentarer