Konference: Staten begrænser journalisters adgang

Konsekvenserne af den ny offentlighedslov tyder på væsentlig mindre åbenhed. Men først når forslaget til den ny offentlighedslov fremsættes i slutningen af november, vil alle konsekvenserne komme frem. Åbenhedstinget inviterer til debat.

Konsekvenserne af den ny offentlighedslov tyder på væsentlig mindre åbenhed. Men først når forslaget til den ny offentlighedslov fremsættes i slutningen af november, vil alle konsekvenserne komme frem. Åbenhedstinget inviterer til debat.

I sidste uge kunne journalisterne Lars Rugaard og Erik Valeur slå fast, at lovudkastet fra Offentlighedskommissionen indiskutabelt vil indskrænke journalisters ret til aktindsigt.

I deres hvidbog om ministerbetjening, som Journalisten.dk bragte konklusionerne fra, står det allerede nu klart, at en lang række historier ikke længere kan opspores gennem aktindsigt. Altså såfremt lovudkastet vedtages.

Men hvordan skal journaliststanden forholde sig? Og hvordan kan man agere i forhold til de problemer, som den nye lov ikke får løst?

Sådan lyder dele af invitationen til en konference om forslaget til den ny offentlighedslov, som Åbenhedstinget holder i Fællessalen på Christiansborg den 6. december.

Her gennemgår en række eksperter, journalister og organisationer konsekvenser og muligheder.

Eksempelvis sætter redaktør Tommy Kaas fra Kaas & Mulvad fokus på problemet, at Folketinget ikke længere vil oplyse detaljer om politikernes transportudgifter.

Journalist Astrid Fischer fra DR Orientering rejser spørgsmålet, hvordan man ungår, at politikerne får slettet mails og skjuler rapporter? Og sætter dernæst fokus på, hvordan man sikrer, at embedsmænd ikke kun er politikernes forlængede arm, men også følger loven?

Endvidere gennemgår Oluf Jørgensen, afdelingsforstander ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt medlem af Offentlighedskommissionen, hvordan ændringer i forvaltningsloven vil indsnævre Justitsministeriets parters ret til aktindsigt i en sags faktiske grundlag.

Eller som det formuleres: Det tyder på, at ledelsen på Slotsholmen for alvor vil lukke ned for borgernes og offentlighedens indsigt.

De tre eksempler er blot nogle af de emner, som vil blive taget op på heldagskonferencen. Her vil man endvidere belyse alle aktuelle sager samt se på, hvordan en ny offentlighedslov vil tackle de indskrænkninger. Se mere på Åbenhedstingets hjemmeside.

0 Kommentarer