Konference: Hverken ansat eller selvstændig

Freelancere, distancearbejdere, projektansatte og andre former for løse ansættelser vinder i disse år hastigt frem på arbejdsmarkedet.

Freelancere, distancearbejdere, projektansatte og andre former for løse ansættelser vinder i disse år hastigt frem på arbejdsmarkedet.

Og for denne gruppe – der er blevet kaldt ‘den tredje gruppe på arbejdsmarkedet', fordi den ofte falder uden for de kendte aftaler for traditionelle lønmodtagere og traditionelle selvstændige – er der i stigende omfang problemer, der hober sig op.

For eksempel er den tredje gruppe ofte undtaget fra de helt basale regler på arbejdsmarkedet som ret til sygedagpenge, regler om arbejdsmiljø og dækning af arbejdsskadeforsikring ved arbejdsulykke.

Den tredje gruppe rummer derfor flere udfordringer til politikere og de faglige orga-nisationer. Nogle af disse problemer tages op på en konference, som Dansk Journalistforbund arrangerer sammen med flere andre forbund, blandt andet Film og TV-Arbejderforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Dansk Magisterforening.

Til konferencen er inviteret et bredt udsnit af politikere, organisationer, advokater med speciale i arbejdsret, medier og repræsentanter fra ‘den tredje gruppe'.

Konferencen finder sted mandag den 26. oktober i Landstingssalen på Christiansborg. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Sidste frist er mandag den 12. oktober ved henvendelse til Birgitte Vogelius, A-kassen, telefon: 33 15 22 03.

0 Kommentarer