Konference: Grundloven 150 år

Mandag den 12. april afholdes en konference på Christiansborg i Landstingssalen arrangeret af Danske Dagblades Forening og Dansk Journalistforbund.
  • Mandag den 12. april afholdes en konference på Christiansborg i Landstingssalen arrangeret af Danske Dagblades Forening og Dansk Journalistforbund.

Emnet er at »udrede de vigtige spørgsmål om ytringsfriheden i Danmark og forholdet mellem pressen og det politiske liv,« i anledning af at Grundloven i 1999 fylder 150 år.

I tilknytning til konferencen er der oprettet en hjemmeside http://www.ytringsfrihed.dk/– her findes blandt andet baggrundsmateriale til konferencen, lovtekster og præsentation af oplægsholdere.

Der er desuden tilknyttet et debatforum, som vil være åbent for indlæg frem til afslutningen af de officielle markeringer af Grundlovens jubilæum.

Tilmelding senest onsdag den 31. marts til Dansk Journalistforbund, att.: Esben Ørberg eller Danske Dagblades Forening, att.: Robert Neimas, som man også kan maile til: eo@journalistforbundet.dk eller rn@danskedagblade.dk.

0 Kommentarer