Køn og ledelse

LIGESTILLING. Min kollega Thomas Lemke undrede sig i Journalisten nummer 18 over K2's prisuddelinger. K2 gav ikke Weekendavisen prisen på grund af en kvindedominans. Derimod blev Anne Knudsen prismodtager, fordi hun vælger at se hele vejen rundt og inkludere kvinderne i det grundlag, hun skal hente chefer fra. Det har resulteret i, at der er en kvindelig redaktionschef (ledelseslag 2) og et lige antal kvinder og mænd i lag 3.

LIGESTILLING. Min kollega Thomas Lemke undrede sig i Journalisten nummer 18 over K2's prisuddelinger.
K2 gav ikke Weekendavisen prisen på grund af en kvindedominans. Derimod blev Anne Knudsen prismodtager, fordi hun vælger at se hele vejen rundt og inkludere kvinderne i det grundlag, hun skal hente chefer fra.

Det har resulteret i, at der er en kvindelig redaktionschef (ledelseslag 2) og et lige antal kvinder og mænd i lag 3.

Derimod fik Horsens Folkeblad/Midtjyllands Avis årets næse, fordi disse aviser øjensynligt kun ser i retning af ét køn, når der skal besættes ledende poster. På aviserne er der ingen kvinder i de tre ledelseslag. Chefredaktør Jens Bebe forsvarer sig i Journalisten med, at der ikke længere findes en redaktionschef på avisen. Tankevækkende er det, at der tidligere fandtes en redaktionschef – dengang titlen var besat af en mand!

Det kunne være interessant at undersøge, om nyhedsdækningen ser anderledes ud, når kvinder står med ved roret.
Og om økonomien på medierne bliver påvirket. K2 har desværre som medlemsnetværk begrænsede ressourcer. To norske undersøgelser fra 2010 viste, at en høj andel af kvinder i bestyrelser får aktiekurserne til at stige og giver et mere effektivt bestyrelsesarbejde.

Til gengæld håber jeg ikke, at du mener, at vi skal argumentere for, at der burde være en lige stor andel af kønnene i ledelser. For så skulle vi vel også argumentere for det principielle i, at kvinder og mænd skal have lige løn for lige arbejde – og det blev vi trods alt enige om for 40 år siden. Ligestilling handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for løn, uddannelse og karriere. Og når kvinder udgør halvdelen af befolkningen og de potentielle brugere af medierne, så skal kvinder også være stærkt repræsenteret blandt de dagsordensættende.

Til Inger Ørum Kirk, DR: Forskellen i DR's egen opgørelse af kvindelige ledere og K2's består i, at K2 kun ser på de ledere, der har direkte indflydelse på det journalistiske arbejde. K2 medregner i sin undersøgelse ikke ledere, der beskæftiger sig med for eksempel HR, kommunikation, jura og økonomi. Det er selvfølgelig ens opgjort for alle de undersøgte medier.

– Marianne Søndergaard, journalist, TÆNK, og medlem af styregruppen i K2

0 Kommentarer