Kommunikatører er kommet for at blive

»Vi skal i den kommende tid bruge energi på at folde kommunikationsområdet endnu mere ud og yde det ypperste for medlemmerne, så de bliver hos os.«

»Vi skal i den kommende tid bruge energi på at folde kommunikationsområdet endnu mere ud og yde det ypperste for medlemmerne, så de bliver hos os.«

Lad mig slå det helt fast. Kommunikatører er kommet for at blive i DJ. Vi får flere og flere af dem, og vi skal blive endnu bedre til at rekruttere og fastholde kommunikatørerne og synliggøre DJ som kommunikationsbranchens foretrukne fagforening.

Antallet af medlemmer i Kommunikationsgruppen er vokset fra 1.000 til 1.500 på få år. Denne medlemsstigning har i sig selv givet DJ bedre muligheder for at varetage interesserne for kommunikatørerne – men vi skal blive ved med at skabe ny politik og nye services og gøre os stadigt mere vedkommende for dem, der arbejder i kommunikationsbranchen.

Vi skal blive ved med at udfordre vores medlemmer, når det gælder kommunikationsbranchen, og når det gælder forholdet til andre fagligheder i forbundet. Vi skal blive ved med at vise, hvordan kommunikation og journalistik ikke er så vidt forskellige fag, og vi skal blive ved med at udvikle og vedligeholde de konkrete tilbud og ydelser, DJ tilbyder kommunikatørerne.

Vi har de seneste måneder især fået en markant stigning i medlemstallet blandt de kommunikationsstuderende. Det har vi, fordi vi er aktive på området. Nye medlemmer kommer ikke af sig selv på dette område, både fordi organiseringstraditionen i kommunikationsbranchen er en anden, end vi i DJ er vant til, og fordi der er konkurrence på området.

Der er flere udfordringer ved at tiltrække de kommunikationsstuderende på RUC. Helt konkret starter alle på en basisuddannelse, hvorfra vi ikke har mulighed for at optage de studerende, selv om de ved, at de vil læse journalistik eller kommunikation. Måske kunne man vove den tanke, at disse studerende skal kunne få et "før-medlemskab" af DJ, som giver adgang til visse basale medlemsfordele som for eksempel billige forsikringer og vores magasiner.

For medlemmerne handler det om, at de i DJ har et forbund med mange aktive medlemmer på området. Det giver ikke bare mere inspiration, men også bedre muligheder for, at vi både økonomisk og politisk kan videreudvikle vores tiltag, så kommunikationsmedlemmerne kan få en endnu stærkere position i forbundet og et stærkere netværk medlemmerne imellem.

Et af disse tiltag er vores journalistiske magasin om kommunikation. Vi har fået etableret et stærkt Magasin K, hvor medlemmerne kan hente inspiration til deres arbejde gennem artikler, der er journalistisk bearbejdede, men på kommunikationsbranchens egne præmisser. Magasin K er et vigtigt ansigt udadtil og er et vigtigt redskab i vores rekrutterings- og fastholdelsesarbejde på området.

Vores målinger på tilfredsheden med magasinet viser da også en meget høj grad af tilfredshed hos læserne. Magasin K skal i fremtiden udfordre endnu mere, så det for alvor slår igennem som dagsordensættende i kommunikationsbranchen.
Læserundersøgelsen viser i øvrigt, at Magasin K ikke bare læses af kommunikatører, men også af medlemmer, der arbejder som journalister. Dermed er det altså med magasinet lykkes at udbrede kendskabet til kommunikationsområdet til andre grupper i forbundet.

Kommunikatører i DJ findes i alle kroge af branchen – i det offentlige, i det private, i medlemsorganisationer, som selvstændige og på bureauer. Vi har medlemmer i alle aldre, der beskæftiger sig med alle kommunikationsdiscipliner. Vi har en fantastisk mangfoldighed blandt kommunikatører i forbundet, og det kan blive en fantastisk styrke i det professionelle fællesskab.

Vi skal i den kommende tid bruge energi på at folde kommunikationsområdet endnu mere ud og yde det ypperste for medlemmerne, så de bliver hos os – og så andre ser os som det naturlige valg af fagforening.
Jeg er overbevist om, at medlemmerne selv er bedst til at stille de relevante krav til DJ og dermed fortælle os, hvad vi skal gøre bedre. Jeg ved, vores medlemmer har masser af visioner.

Jeg vil derfor meget gerne høre fra alle medlemmer, der gør sig tanker om, hvordan vi kan udvikle kommunikationsområdet i DJ, hvad der forventes af os, og hvilken vej vi skal gå på området. Skriv til mig på mbb@journalistforbundet.dk

– Mogens Blicher Bjerregård
formand for DJ – medier & kommunikation

0 Kommentarer