Kommunikatører er delt i spørgsmålet om fusion

Per Roholt, formand for DJ Kommunikation, mener, at det er svært at sige, om kommunikationsfolk vil melde sig ud, hvis fusionen med KS falder. »Vi står ved en skillevej nu,« siger han

Enten bliver DJ en standsforening for journalister med 7.000 medlemmer. Eller også vokser DJ til op mod 25.000-30.000 medlemmer.

Sådan er de mulige scenarier trukket op i den statusrapport, hvor DJ’s hovedbestyrelse skitserer, hvordan DJ kan se ud efter en fusion med Kommunikation og Sprog.

I dag har DJ godt 16.000 medlemmer. Næstformand Lars Werge har forklaret:

»Jeg tror faktisk, at hvis man centrerer sig meget om den klassiske journalistik, så vil rigtig mange DJ-medlemmer sige: ”Det er ikke stedet for mig”.«

I centrum for den debat står de nuværende kommunikationsmedlemmer i DJ. DJ Kommunikation har over 1.500 medlemmer og vokser stadig.

Journalisten har spurgt Per Roholt, formand for DJ Kommunikation, om hans medlemmer melder sig ud, hvis fusionen ikke bliver til noget.

Svært at sige noget om

Hvad gør DJ Kommunikation, hvis der ikke bliver en fusion?

»Det er meget svært at sige, for det kommer til at handle om, hvad DJ vil,« siger Per Roholt, der også sidder i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i DJ.

»Hvis DJ ikke satser på at have tilbud til kommunikationsfolk, så kan medlemmer jo vælge at gå. Hvis man vælger at satse på den udvidelse, som der er tale om, så kan det være, andre går ud, fordi der så bliver for mange kommunikationsfolk. Vi står ved en skillevej nu, hvor forbundet skal overveje, om man vil være et smalt forbund for journalister eller et bredt forbund for både journalister og kommunikationsfolk.«

Debatten fortsætter på Fagligt Forum 23. og 24. april.

»Jeg synes, det er en vigtig diskussion, der foregår lige nu. Det er en diskussion, der også bliver vejviser for, hvilken vej forbundets udvikling skal gå. Jeg håber, alle vil holde sig til ambitionen – nemlig at være åben og udforske mulighederne og undgå at falde ind i retorik, hvor det handler om, at nogen er dårligere eller bedre end andre. Der er behov for at finde ud af, hvad der er bedst for forbundets medlemmer. Hvis det bedste viser sig at være en fusion, så er jeg sikker på, at medlemmerne vil bakke op om det.«

En undersøgelse blandt ni medlemmer, som DJ har fået lavet af PrimeTime Kommunikation, indikerer, at især tillidsfolk er skeptiske over for en fusion.

»De, der er mest bekymrede lige nu, er dem, der i forvejen er fagligt aktive. De almindelige medlemmer er ikke så bekymrede, når det kommer til stykket.«

»Jeg vil vurdere, at der er en lille positiv overvægt blandt medlemmerne. Men der er også skeptikere, som er bekymrede eller i overvejelsesfasen, ligesom mange andre DJ-medlemmer er lige nu.«

Svært at blive anerkendt

Medlemmerne af DJ Kommunikation er dog ikke bekymrede af helt de samme årsager som resten af DJ’s medlemmer, siger Per Roholt og peger især på tre årsager til bekymringerne.

»En af de årsager, jeg hyppigst hører blandt vores medlemmer, er, at det har taget meget lang tid, før de øvrige medlemmer har accepteret kommunikationsfolk som medlemmer i forbundet, og ved en eventuel fusion frygter de at blive slået tilbage i den proces. Det har været svært at blive anerkendt som medlem i forbundet.«

»Den anden årsag er, at der er medlemmer, der mener, at DJ stadig mangler nogle kompetencer i at rådgive kommunikationsfolk. De spørger, om vi er parate til at optage flere.«

»Den tredje årsag går faktisk igen blandt mange DJ-medlemmer, for den handler om, at flere af vores medlemmer kommer fra de klassiske journalistfag og derfor har den journalistidentitet med sig. De er bekymrede for, at den faglige identitet udvandes med en fusion.«

DJ Kommunikation delt om fusion

Per Roholt fortæller, at der ikke har været en egentlig afstemning i gruppen, men han forventer, at bestyrelsen i DJ Kommunikation vil være nogenlunde delt 50-50 på området.

Hvordan synes I, at DJ Kommunikations interesser bliver varetaget i DJ på nuværende tidspunkt?

»Der er sket en kæmpe udvikling igennem de senere år, hvor der er blevet meget større fokus på denne her gruppe og på at bakke op om udviklingen af de medlemmer, der kommer med en kommunikationsfaglighed. Blandt andet den støtte, der har været til at arrangere fagsessions. Og så har vi fået vores website og blad. Så der er virkelig sket en udvikling, men det er ikke det samme som, at vi siger, at der ikke er plads til forbedring.«

»Personligt tror jeg, at vi kan få de forbedringer gennem en fusion med KS. Det vil styrke den faglighed, som allerede er til stede, men det vil også betyde, at vi vil få nogle konsulentmuskler og langt mere viden, som vil gøre det mere attraktivt at være medlem.«

Du kan se en tidslinje over hele fusionsforløbet her.

1 Kommentar

Bodil Rohde
22. APRIL 2014
Kære Per Roholt

Kære Per Roholt

Det er godt nok en interessant skillevej, vi får præsenteret her. Det virker jo nærmest som om, at der mange medlemmer, som vil forlade DJ, hvis KS-fusionen ikke går igennem.

Mange af de kolleger, der arbejder med kommunikation er uddannede journalister, og en meget stor del laver både journalistik og kommunikation. Det omvendte er sikkert også tilfældet for vore kommunikationsuddannede kolleger.

Det er svært at forestille sig, at de ikke ønsker at stå i DJ.

Men hvis de ønsker at være i KS, så er der formentlig ikke noget, der forhindrer dem i at flytte fagforening.

Venlig hilsen
Bodil Rohde