Kommunikationspraktik ulovlig

Praktikordningen for kommunikationsstuderende på RUC syngerpå sidste vers. Ikke på grund af manglende aflønning,men fordi ordningerne ikke er lovlige ifølge universitetsloven.

Praktikordningen for kommunikationsstuderende på RUC synger
på sidste vers. Ikke på grund af manglende aflønning,
men fordi ordningerne ikke er lovlige ifølge universitetsloven.

Det skriver Dansk Journalistforbunds Magasin K.
Ved at opfordre til og godkende praktikophold kommer
universiteterne nemlig til at "lokke" de studerende til at forlænge
deres studietid. Kravet fra statens side er, at praktik med SU skal være meritgivende og dermed integreret i studieforløbet.

Studienævnet på Kommunikation på RUC arbejder derfor
på at indføre en meritgivende praktik fra efteråret 2009 og
lukker den nuværende praktikordning i foråret 2009.

»Det er svært at gøre en meritgivende ordning attraktiv
for praktikstederne, fordi ordningen skal integreres med de
faglige krav, vi stiller. Det handler om akademisk lødighed
og det udbytte, som parterne får ud af praktikopholdet,«
siger studieleder på Kommunikation Karsten Pedersen, som
samtidig forklarer, at den studieforlængende praktik også
går ud over RUCs pengepung. Jo flere kandidater, RUC og de
øvrige universiteter udklækker, jo flere penge modtager de fra
staten. Med denne taxameterordning er der kun råd til praktik,
som er en del af studiet.

Med den nuværende praktikordning stiller RUC krav til
indholdet i praktikforløbet for at godkende praktikstederne,
men løn er ikke et krav. På kommunikationsuddannelsen er
man ikke begejstret for de ulønnede praktikpladser.

»Det er vores erfaring, at udbetaling
af en praktikløn giver en mere reel arbejdssituation for begge
parter. Den studerendes indsats bliver påskønnet, og arbejdsstedet
får bedre muligheder for at stille de forventninger til
indsats og fremmøde, der gælder for øvrige ansatte,«
lyder det i praktikvejledningen ifølge Magasin K.

For at få godkendt et praktikforløb skal praktikanten udarbejde
en evalueringsrapport om praktikstedet. Rapporterne
gennemgås på et møde på RUC, hvor praktikværten forventes
at være til stede, men det er ikke et krav. Praktikstedet
skal løbende supervisere praktikanten og evaluere forløbet
med den enkelte studerende.

 

0 Kommentarer