Kommunikationsmagasinet skal lukke tomrum

Redaktør på det nye Kommunikationsmagasinet bliver Karin Sloth. Hun mener, at der er behov for en bedre faglig opdatering af den del af DJs medlemmer, der arbejder inden for kommunikationsbranchen.

Redaktør på det nye Kommunikationsmagasinet bliver Karin Sloth. Hun mener, at der er behov for en bedre faglig opdatering af den del af DJs medlemmer, der arbejder inden for kommunikationsbranchen.

Et af midlerne til det mål er et tæt samarbejde med læserne med udgangspunkt i den bestemte målgruppe, magasinet henvender sig til. Hun ser bladet som en mulighed for DJ til at nå bredere ud end i dag.

"Det skal kunne betale sig for kommunikationsmedarbejdere at være medlem af Dansk Journalistforbund. Samtidig med at kommunikationsbranchen i højere grad end nu skal være med til at påvirke den offentlige debat," siger hun.

Karin Sloth ser det ikke direkte, som om det er Journalisten, der har sovet i timen i forhold til medlemmerne, men erkender, at en del af den kritik, Journalisten har modtaget nu, vil blive imødekommet.

"Der har jo været meget brok. Fra både jyder, freelancere og kommunikationsbranchen. Og det her er en måde at gøre flere medlemmer tilfredse på," siger hun.

Kommunikationsmagasinet kommer til at ligge som DJs forlængede arm og bliver ikke på samme måde som Journalisten et uafhængigt magasin. Karin Sloth tror dog på, at man godt kan lave god journalistik trods den tætte tilknytning. Den tætte tilknytning komme som et direkte udslag af, at magasinet er en del af en markedsføringsstrategi for DJ.

Journalistforbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård, peger på, at DJ som fagforbund er i stærk konkurrence på kommunikationsområdet. Kommunikationsmagasinet er en del af et bredt tiltag for at styrke den del af organisationens medlemmer. Han påpeger ligeledes, at kommunikationsmagasinet ikke skal ses som en kritik af Journalisten eller som et udtryk for, at Journalisten nu skal dække kommunikationsområdet mindre.

"Journalisten skal skrive for alle medlemmer. Kommunikationsmagasinet kan på den måde ikke sammenlignes med Journalisten. Kommunikationsmagasinet er et kvartalsmagasin, det kommer med en meget specifik viden, som en bestemt del af medlemmerne har brug for," siger han.

Hvilken journalistisk profil, magasinet skal have, ligger endnu ikke helt fast. Men Mogens Blicher Bjerregård nævner ny viden, uddannelse og værktøjer, som kommunikationsmedarbejderne kan bruge i deres hverdag som mulige temaer.

Kommunikationsmagasinet udkommer første gang til december.

0 Kommentarer