Kommunikationsgruppen skal holde ny generalforsamling

Bestyrelsen i DJ Kommunikation kan ikke komme i kontakt med kassereren. Derfor skal der afholdes en ny generalforsamling, hvor regnskabet skal godkendes. Formanden er glad for, at bijobreglen er på vej ud - og der var kampvalg til bestyrelsen

Fravær i bestyrelsen for DJ Kommunikation betyder, at der skal afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling. Det måtte specialgruppens formand, Lars Elmsted, i går fortælle de fremmødte på generalforsamlingen, der blev afholdt i Det Berlingske Hus i København. Lars Elmsted forklarede, at kassereren er bortrejst til Zanzibar – »hvor de åbenbart ikke har strøm.«

Han fortsatte:

»Så vi kan ikke komme i kontakt med hende, og vi kan desværre ikke fremlægge et revisorgodkendt regnskab,« forklarede Lars Elmsted.

Han sagde, at ingen andre i bestyrelsen har adgang til gruppens bankkonti – og det duer ikke. Derfor skal vedtægterne laves om, så formanden også får adgang til kontoen.

I sin beretning sagde Lars Elmsted, at han var glad for, at bijobreglen er på vej ud.

»Det er en regel, der ikke giver mening på kommunikationsområdet, fordi den betyder, at man ikke må lave studierelevant arbejde som studerende. Vores regler skal afspejle virkeligheden, og derfor er det bedre med vejledende takster for studierelevant arbejde, så de studerende bliver betalt fornuftigt,« sagde han.

Generalforsamlingen handlede kun antydningsvist om forslaget til en ny kommunikationsetik og fusionen med Kommunikation og Sprog.

Der var mere end 145 fremmødte på generalforsamlingen, som var en del af et fagligt aftenarrangement.

Der var kampvalg til de seks ledige pladser i bestyrelsen, men det var svært at skaffe delegerede nok til delegeretmødet i Kolding til april. Næstformand Per Roholt prøvede at forklare, hvorfor man skulle møde op.

»DJ er et forbund med holdninger til ytringsfrihed, ophavsret, arbejdsmarkedspolitik og medieansvar. Hvis vi som kommunikatører vil have vedtaget noget, så skal vi komme, ellers har vi ingen indflydelse. Hvis vi kun kommer med 10 delegerede, og der er 40 ledige pladser ved vores bord, er der andre, der tegner forretningen,« sagde han.

I alt gav 13 medlemmer tilsagn om at komme til Kolding plus bestyrelsen.

Til bestyrelsen blev Lars Elmsted genvalgt som formand, og Per Roholt og Brit Thorlander blev også genvalgt. De nye ansigter er Tina Mellergaard Jensen, Andreas Hansen, Morten Torbjørn Andersen, Grazielle Aaholm.

Peter Kay, Gitte Belbin, Lisa Tofte, Nanna K. Pedersen, Kenneth Ekstrøm og Eva Tommerup Johnsen blev valgt som suppleanter.

1 Kommentar

Peter Mulvany
3. MARTS 2013
Har kommunikatørerne forsøgt
Har kommunikatørerne forsøgt at sende et brev til Zanzibar? Den slags virker også uden strøm.