Kommunikation vigtig for kommunalvalg

FAGLIGT TALT:  Den frie debat sammen med den kritiske journalistik opleves som helt centrale elementer for den demokratiske proces i forbindelse med valg til rådene i kommuner og regioner og opleves også som kilden til den viden og information, som når ud til borgerne. Samtidig finder et mindst lige så vigtigt arbejde sted i kommunikationsafdelingerne i kommunerne og regionerne, og begge dele er afgørende for både den aktive deltagelse i debatten og en høj valgdeltagelse den 19. november i år

Presserådgivning er selvfølgelig en væsentlig del af kommunikationsarbejdet og er meget synligt for borgerne, men det er i lige så stor udstrækning kommunikatørernes arbejde med dagligt at give borgerne masser af information og indsigt i de mange opgaver, kommuner og regioner står med, som er med til, at flere er med til at sætte præg på den demokratiske debat og dermed sikre en høj valgdeltagelse.

I sig selv er det en meget ansvarsfuld opgave for kommunikationsafdelingerne at stå for den information, så den når ud til alle borgere med mest mulig gennemslagskraft. Det er Kommunernes Landsforening (KL) fuldt ud klar over, og på KL’s hjemmeside kan man da også læse kampagneoverskriften ”Kommunikation kan få unge til at stemme” med en klar opfordring til, at de enkelte kommuner tager dette seriøst.

Også derfor er det helt afgørende for hver eneste kommune, at der er en god bemanding i kommunikations- og presseafdelingerne med forståelse for både pressehåndtering, journalistik og målrettet borgernær kommunikation. Kommuner og regioner har samme udfordringer som mediearbejdspladserne; at alle medieplatforme skal i spil, for at budskaber når ud til borgerne. Det betyder også, at der er behov for professionelle journalister og kommunikatører både til at varetage opgaver inden for tekst, grafik, billeder og lyd.

I månederne op til kommunal- og regionsvalgene er der naturligvis særlig opmærksomhed omkring kommunikationsarbejdet. Men de lokale politikere skal huske, at kommunikationsarbejdet skal passes i hele valgperioden, for det kan ikke indhentes i en valgkamp. Politikerne skal også huske, at kommunikationen skal være åben, og at der stilles etiske krav til, at borgerne får alle de oplysninger, der måtte være krav på. Det er i alles interesse – også politikernes – og videre er det med til at forbedre den uafhængige journalistik, at informationer lægges åbent ud.

Et godt samspil med gensidig respekt og god plads til de respektive håndværk vil helt sikkert kunne afspejles i stemmeprocenterne til efteråret. Et godt råd til politikerne er derfor også at lade være med ukritisk at hoppe med på dagsordenen om, at kommunikationsafdelingerne skulle være blevet for store, og at der er for mange særlige kommunikationsmedarbejdere. Det giver heller ingen mening at drage sammenligninger om, hvor mange kommunikatører der er per journalist eller omvendt, for kommunikationsafdelingerne arbejder med mange andre end journalister som målgruppe.

Vi skulle gerne fortsat have et pluralistisk mediemarked på alle platforme med rigtig mange journalister og samtidig masser af dygtige kommunikatører. I et stadigt mere komplekst samfund skal flest mulige budskaber bedst muligt ud til borgerne. Det er væsentligt for borgernes forståelse af de lokale og regionale beslutninger og væsentligt for den demokratiske dialog i kommuner og regioner.

God valgkamp til politikere, kommunikatører og journalister.

0 Kommentarer