Kommunikation og Sprog lokker med ægte pressekort

Kommunikation og Sprog reklamerer med såkaldte FDP-pressekort til medlemmerne. Men ifølge Danske Medier har KS ikke myndighed til at udstede pressekort. »Det er en fejl, og jeg ved ikke, hvorfor det har stået der,« siger KS-formand

Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) reklamerer på deres hjemmeside og i annoncer for pressekort til deres medlemmer. På hjemmesiden skriver de, at der er tale om det såkaldte FDP-pressekort:

”FDP-pressekortet udstedes til medlemmer, der har journalistik som hovederhverv eller i væsentlig grad er beskæftiget med mediearbejde og journalistisk research og reportage,” skriver de blandt andet på deres hjemmeside.

Ikke godkendt til at udstede FDP-presssekortet

FDP-pressekortet er et blåt pressekort, som giver adgang gennem politiafspærringer. Kortet udstedes af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP), der består af Dansk Journalistforbund (DJ) og Danske Medier. Sidstnævnte godkender alle ansøgninger til FDP-pressekort.

Men ifølge journalistisk direktør i Danske Medier er KS ikke godkendt til at udstede FDP-pressekortet.

»KS kan ikke udstede FDP-pressekort. Dem er der kun én, der kan udstede, og det er Fællesudvalget,« forklarer Christian Kierkegaard, journalistisk direktør i Danske Medier.

Lars Lindskov, formand for specialforeningen Pressefotografforbundet i DJ, er overrasket over, at KS reklamerer med FDP-pressekort på deres hjemmeside. Han mener, at man skal have respekt for pressekortet, for ellers bliver det udvandet.

»Selvfølgelig skal de mediefolk, som skal bruge pressekort som arbejdsredskab, have adgang til det. Men hvis der en nogen, som udsteder officielle pressekort, der ikke er godkendt gennem Justitsministeriet, overrasker det mig meget. Det må ikke kunne forekomme, og det vil jeg straks have undersøgt,« siger Lars Lindskov.

Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) lokker på deres hjemmeside nye medlemmer med et såkaldt FDP-pressekort, der giver adgang gennem politiafspærringer. Men det har KS ikke tilladelse til. Kortet er reelt kun et medlemskort, forklarer KS, der nu har rettet fejlen.

Formand for Journalisterne: »Det må de pille af«

Han bakkes op af formanden for specialforeningen Journalisterne i DJ, Rasmus Mark Pedersen, som kalder det forkasteligt, at KS udgiver et pressekort uden om de gængse kanaler.

»Det må de pille af – hellere i dag end i morgen af respekt for os og vores pressekort. Jeg synes ikke, vi skal give nogen lov til at udvande vores meget vigtige arbejdsredskab på den måde. Det er simpelthen falsk varebetegnelse,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Ifølge konsulent Jørgen Christian Wind Nielsen, som står for udstedelsen af pressekort i KS, er der tale om ”en gammel formulering”, når KS skriver på deres hjemmeside, at de udsteder FDP-pressekort.

Efter Journalistens henvendelse har KS ændret formuleringen, så der nu står, at de udsteder pressekort.

Men forklaringen om ”en gammel formulering” køber Danske Medier ikke.

”Kommunikation og Sprog har mig bekendt aldrig udstedt FDP-pressekort. Medmindre de har lavet en aftale med Dansk Journalistforbund, kan de ikke udstede pressekort, som er myndighedsgodkendt, og det vil i så fald være et DJ-pressekort,” skriver Christian Kierkegaard i en mail, da han hører KS’ forklaring.

KS-formand: »Det er en fejl«

Efter at have undersøgt sagen vender KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth, tilbage med yderligere forklaring til Journalisten:

»Det er en fejl, og jeg ved ikke, hvorfor det har stået der. Det er meget beklageligt og noget rigtig møg, at det har stået på hjemmesiden. Men det har aldrig nogensinde stået på vores pressekort,« siger Per Lindegaard Hjorth.

Han forklarer, at KS siden 2004 har haft en aftale med DJ om, at KS-medlemmer kan få udstedt godkendte pressekort gennem DJ, hvis de skulle have brug for det. Men den ordning har aldrig været i brug, forklarer Per Lindegaard Hjorth.

DJ bekræfter aftalen med KS, og at ordningen aldrig har været i brug.

»Vi har et pressekort, som en kommunikationsmedarbejder kan få. Et foreningskort, lige så vel som DJØF, Dansk Magisterforening (DM) og andre organisationer har det. Det giver i bund og grund ikke adgang til en dyt. Vi udsteder ikke det egentlige pressekort,« forklarer Per Lindegaard Hjorth.

Men hvorfor kalder I det pressekort, hvis det ikke giver adgang til noget, og det i princippet bare er en form for legitimation?

»Det er, fordi det er noget, man skal bruge som et arbejdsredskab. Men I bund og grund synes jeg, at det er noget rod, at der findes pressekort og noget, der minder om et pressekort. Jeg synes, det ville være rigtig rart, hvis vi kunne få styr på, hvad der egentlig er hvad,« siger Per Lindegaard Hjorth.

Men det er vel jer selv, der kalder det pressekort?

»Som jeg har sagt tidligere, så synes jeg ikke, det er et spørgsmål om KS. Jeg synes, det er et spørgsmål, som de berørte organisationer skulle løse i fællesskab,« siger Per Lindegaard Hjorth.

Direktør i KS John Stolberg oplyser, at der siden 2005 er udstedt cirka 300 af de såkaldte ’foreningspressekort’ til KS-medlemmer.

2 Kommentarer

Jan August Hillers
10. NOVEMBER 2014
Det er vel bare et KS modtræk
Det er vel bare et KS modtræk mod DJs oprustning, når det gælder kampen om danskstuderende.
Mon ikke en fusion nu toner sig lidt mere i det fjerne.
Lasse Lindquist
10. NOVEMBER 2014
"Som jeg har sagt tidligere,
"Som jeg har sagt tidligere, så synes jeg ikke, det er et espørgsmål om KS," siger Per Lindegaard Hjorth.
Øh, what? Hvordan er det noget, som organisationerne skal løse i fællesskab? Hvad er vores potentielt kommende forbundsfællers forklaring på, hvorfor de overhovedet kalder det et pressekort? Hvis man er lidt pessimistisk anlagt, kunne ovenstående godt udlægges som et udtryk for, at det der med pressekortet, og hvad der er henholdsvis kommunikation og journalistik, det er da ikke noget man skal hidse sig sådan op over.
Jeg bliver ikke tryggere ved en eventuelt fusion, når Lindegaard Hjorth udtaler sig, som han gør.
Men måske jeg lægger lidt meget og negativt i min læsning.