Kommunikation og Sprog har mistet 2500 medlemmer på 10 år

Mens DJ gennem en årrække har fået flere og flere medlemmer, havde KS i 2012 mellem 2000 og 2500 færre medlemmer end 10 år tidligere. KS vil vende udviklingen med rekruttering af kommunikationsstuderende

Konkurrencen om at organisere de kommunikationsstuderende har været hård ved Kommunikation og Sprogs medlemstal.

I 2002 havde KS i februar måned 3364 studentermedlemmer. Tallet steg tilmed til 4079 i 2005.

Men i 2011 var det helt nede på 988.

3000 færre medlemmer.

Nu er tendensen igen stigende. 1831 studentermedlemmer i 2012. Og 2317 i 2013. Alle tal fra februar.

De studerende er vigtige, fordi de udgør forbundets fremtidige fuldt betalende medlemmer.

Men også dem har KS mistet en del af. I februar 2002 var tallet 5838. Det falder til 5250 i 2012 og er derpå steget svagt til 5267 i februar 2013.

Medlemstallene kan svinge over året, men der er belæg for at skrive, at det KS, som DJ ønsker at gå i fusion med senest i 2015, sidste år havde mellem 2000 og 2500 færre medlemmer samlet end i 2002, hvis man medregner aktive og studerende. Begge grupper er dog i vækst i 2013.

Susanne Møller, chef for Kommunikationsafdelingen i Kommunikation og Sprog, forklarer via email, at udviklingen er udtryk for stadig stigende konkurrence om organisering af kommunikationsuddannede.

Men formand for KS, Per Lindegaard Hjorth, afviser, at KS er i krise, og at det spiller ind på ønsket om at fusionere med DJ.

Hvor længe vurderer du, at KS kan overleve på sigt uden fusion i den hårdere konkurrence?

”Jeg er overbevist om, at KS kan overleve trods hårdere konkurrence. KS har gennem de seneste fire år tunet organisationen, så vi i dag har betydeligt flere tilbud på hylderne til medlemmerne,” skriver han i et emailet svar på Journalistens henvendelse.

Han påpeger blandt andet, at KS nu er i bedre kontakt med flere medlemmer.

”Medlemmerne er blevet vænnet til at bruge forbundet mere, og et stort udbud af aktiviteter har været med til at fastholde medlemmerne,” uddyber han.

Er medlemstallet og den tabende indtjening en af grundene til, at I vil fusionere med DJ?

”Nej, absolut ikke, og fusionstanker var ikke en del af KS’ politiske dagsorden, før DJ henvendte sig,” skriver Per Lindegaard Hjorth.

Han forklarer, at medlemstallet er faldet i en periode, hvor de erhvervssproglige uddannelser på handelshøjskolerne er blevet ændret. KS har netop, forklarer han, sit udspring i disse uddannelser.

”KS har skullet bruge noget tid på at slå sig fast som det naturlige valg for kommunikationsuddannede fra både handelshøjskolerne og universiteterne. KS har vedtaget en strategi med større fokus på faglighed – og at den strategi er vejen til øget medlemstal, ses ved, at vi har øget antallet af studentermedlemmer, altså fremtidens aktive medlemmer, med ca. 200 % inden for de seneste par år,” skriver han.

Susanne Møller Pedersen understreger, at rekruttering er en central del af strategien i KS.

”Vi har meget fokus på salg og marketing. Få fat i nye og fastholde medlemmer. Vi laver opringninger til folk, der stiger i kontingent, så de ikke melder sig ud. Og vi skal være sikre på, at folk ikke går vrede herfra.”

”Studerende har en gratisperiode, hvorpå de så bliver betalende. Der ringer vi også til dem.”

”Vores medlemstal er stigende, og vi har rigtigt mange studentermedlemmer.”

”Strategien er meget, at vi skal have fat i de unge under uddannelsen, ellers er der nogle andre, der tager dem.”

0 Kommentarer