Kommunernes kommunikationsafdelinger i modvind

Der er skåret ned på kommunikationsafdelingen i hver fjerde kommune, viser en undersøgelse. (rettet 17.21)

Der er skåret ned på kommunikationsafdelingen i hver fjerde kommune, viser en undersøgelse. (rettet 17.21)

Hver fjerde kommune har nedlagt kommunikationsstillinger de seneste år. Det viser en undersøgelse lavet af KL, hvor 84 ud af landets 98 kommuner har medvirket.

Det er kommunikationschef i KL Steen Dahl Pedersens klare indtryk, at den tendens er forstærket i løbet af efteråret, siger han i den nyeste udgave af Magasin K, Dansk Journalistforbunds kommunikationsmagasin.
Ifølge Magasin K har Anker Boye, borgmester i Odense Kommune, proklameret, at kommunikationsafdelingen skal reduceres betydeligt, og at borgernes hverdag ikke vil blive ramt.

Pia Kjærsgaard mener heller ikke umiddelbart, at kommunikationsmedarbejdere er til for borgerne:
»Borgmestre synes blot, det er fedt med store kommunikationsafdelinger, befolket med journalister og spin-doktorer, der skal fodre medierne og borgerne med den version af sandheden, som borgmesterkontoret bedst kan lide,« sagde hun til Dansk Folkepartis årsmøde i 2010.

Netop den holdning er kommunikationsmedarbejdernes store udfordring:

»Den generelle tillid til offentligt ansatte er meget lille. Folk tror ikke, at vi laver noget,« siger redaktionschef i Odense Kommune Poul Carlsbæk til kommunikationsmagasinet.

FOA synes, at kommunernes kommunikationsmedarbejdere er penge ud ad vinduet. I en kampagne fra fagforeningen lød det:
»… Også på andre måder spilder kommunen penge. Kommunen har eksempelvis opbygget kommunikationsafdelinger, der matcher private firmaers.«

Redaktionschef Poul Carlsbæk mener, at kommunikatører skal være bedre til at formidle deres arbejde, når borgerne ikke oplever kommunikatørerne fysisk i deres hverdag.
»Vi skal være bedre til at inddrage borgerne, både for at give legitimitet og bedre kommunikation. Især er det vigtigt, at vi kommer væk fra spin og bliver mere autentiske. Vi skal turde skrive tingene, som de er,« siger han til Magasin K.

Magasin K udkommer 1. december sammen med fagbladet Journalisten. 

Tidligere hed rubrikken "Tilliden til kommunale kommunikationsmedarbejdere er lav". Det er der ikke dokumentation for – kun at tilliden til kommunalt ansatte generelt er lav. Beklager.

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
25. NOVEMBER 2010
Re: Kommunernes kommunikationsafdelinger i modvind

Jeg har arbejdet i Region Midtjylland og Århus Kommune, hvor jeg sagtens kan se en masse positivt - men desværre også en masse ganske negativt. 

Jeg vil her undlade at komme med konkrete eksempler - men blot sige, at jeg savner en selvstændig faglighed blandt kommunikationsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Som det er i dag, er man oftest en del af en større organisation med en kontorchef i spidsen, hvor retningen langt fra har med hverken journalistik eller kommunikation at gøre. Bare sådan noget ganske enkelt som offentlige medarbejderes ret til at ytre sig, forholder kontorchefer sig til med enkle principper som "nice to know, need to know", "vi er jo embedsmænd", "vi løser en opgave for kommunerne", "kan du ikke lide lugten i bageriet", "vi skal lige have en snak om, hvad du egentligt mener, så du ikke kommer til at sige noget du ikke mener", etc. - og kommunikation i større kommuner handler ganske meget om at pisse territorier af i det politiske system. 

Som journalist møder man i stigende grad en holdning om, at man hellere skulle fortælle en anden historie, eller at den historie man har gang handler om noget meget støre og mere indviklet med tilhørende god vind til researchen, etc.

Ideelt producerede kommunikatører produkter, der hjalp borgerne til at forstå og handle som aktive demokratiske borgere - ligekedes servicerede journalister med informationer, der havde samme mål.

Men - her er der meget lang vej..

Løsningen må være, at opbygge afdelinger med en stærk faglig integritet med nogle meget klare mål for arbejdet - og langt væk fra røgslør, spin, og hvad-ved-jeg.. 

Men altså..

Der er altså mange utroligt dygtige folk, de skal bare udnyttes langt mere målrettet med en god faglighed, der gerne skal på plads ganske snart..