Kommunernes K-folk skal fremme effektivitet

Kommunikationsmedarbejderne i kommunerne skal spille en større rolle, når kommunerne skal effektivisere driften. Nogle kommunikationsopgaver skal droppes til fordel for andre, lyder anbefaling i undersøgelse.

Kommunikationsmedarbejderne i kommunerne skal spille en større rolle, når kommunerne skal effektivisere driften. Nogle kommunikationsopgaver skal droppes til fordel for andre, lyder anbefaling i undersøgelse.

Kommunernes kommunikationsafdelinger skal droppe kommunale tv-programmer og annoncere halvt så meget i lokalaviserne. Til gengæld skal afdelingerne bruge mere tid på at fremme effektiviseringer i kommunen. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en undersøgelse lavet samarbejde mellem KL, Jobcenter Helsingør og Bjerg Kommunikation.
Det skriver kommunikationskonsulent i KL Ane Eggert, Kommunernes Landsforening, Kresten Bjerg fra Bjerg K og projektleder Katrine Møller Madsen fra Helsingør Kommune på Kommunikationsmaaling.dk, der er ejet af Bjerg Kommunikation.

Ifølge undersøgelser blandt 59 kommuner bruger kommunerne for mange ressourcer på tre områder, hvor virkningen er meget lille.
Det gælder kommunale tv-kanaler, som ifølge undersøgelsen kun ses af 2 procent af borgerne,
Kommunehåndbogen som borgerne er glade for, men som indeholder oplysninger 98 procent af borgerne ville kunne finde andre steder. Desuden kan borgerne ikke kende forskel på de (typisk) to lokalaviser. Derfor kunne man halvere annonceudgifterne ved at annoncere i de to lokalaviser hver anden uge på skift, lyder anbefalingen.

Undersøgelsen viser at 78 procent af kommunerne har en politik for medarbejdernes sprog og kommunikation (f.eks. skriveguides). Det fremgår også, at kommunerne generelt har brugt mange kræfter på branding.

Til gengæld er der meget lille fokus på at bruge kommunikationen til at effektivisere kommunernes drift. Kun 29 procent at kommunerne forholder sig i deres kommunikationsstrategi til, at de har færre ressourcer end tidligere.

Ifølge kommunikationskonsulent i KL Ane Eggert kunne man blandt andet effektivisere kommunerne ved at gøre kommunikationen mere klar og forståelig.
»Kommunikation kan være med til at gøre kommunernes sagsgange mere effektive. Man kan for eksempel gøre kommunens selvbetjeningsløsninger så nemme, at borgerne kan og vil bruge dem. Eller ved at kigge med på den kommunikation, borgerne får fra frontmedarbejderne,« siger Ane Eggert.

Hun peger på, at kommunernes kommunikationsfolk i dag varetager en række opgaver – for eksempel annoncer til lokalaviser, personaleblade, årsberetninger og informationskampagner
»Men der er ikke altid fokus på rådgivningen af frontmedarbejder, der for eksempel skriver myndighedsbreve i et snørklet sprog med konklusionen til sidst.«

Du kan høre mere om undersøgelsen på KL´s Kommunikationsdøgn 24.-25. november.

0 Kommentarer