Kommuner kritiseres for ensidig kommunikation

Flere kommuner bliver i fagbladet Journalisten kritiseret for at være for politiske i deres kommunikation. Formand for Kommunikationsgruppen genkender problemet.

Flere kommuner bliver i fagbladet Journalisten kritiseret for at være for politiske i deres kommunikation. Formand for Kommunikationsgruppen genkender problemet.
I det seneste nummer af fagbladet Journalisten bliver flere kommuner kritiseret for at kommunikere for positivt om flertallets politiske beslutninger. Blandt andet i Gentofte, Ishøj og Vallensbæk, hvor borgmesteren sidder tungt på magten, bliver kommunikationsafdelingen kritiseret for at være et politisk talerør.

Lars Elmsted, der er formand for Kommunikationsgruppen og kommunikationskonsulent i Roskilde Kommune, medgiver, at der er gråzoner for, hvornår kommunikationsfolkene hjælper kommunen, og hvornår de hjælper partipolitikerne.

»Hvis nogen får et flertal i kommunen, så vil de alt andet lige få større eksponering end andre. Gråzonen er, at man som kommunikationsmedarbejder hjælper dem i deres job som borgmester eller udvalgsformand, og ikke i deres job som partipolitiker,« siger Lars Elmsted i et interview med Journalisten.dk.

Men det kan være svært, især i kommuner hvor et enkelt parti har det absolutte flertal i kommunalbestyrelsen. Til Journalisten siger kommunalforsker Roger Buch fra Journalisthøjskolen, at kommunikationsfolk i en kommune kan blive nødt til at skifte job, hvis de ikke er enige i borgmesterens linje.

»En kommune, hvor et enkelt parti har flertal, vil jo unægteligt blive meget præget af den politiske linje. Kommunikation er formidling af særinteresser, og hvis man ikke kan finde sig selv i det, er løsningen jo nok at finde et andet job,« siger Lars Elmsted til Journalisten.dk.

I artiklen i det nyeste nummer af Journalisten giver oppositionspolitikerne fra kommunerne Gentofte og Vallensbæk udtryk for, at det er meget frustrerende at sidde i opposition og se sine vælgeres skattekroner blive brugt på kommunikation, der fremstiller flertallets beslutninger som entydigt positive. I Gentofte er det især kommunebladet Gentofte Lige Nu, der bliver kritiseret for blandt andet at bruge formuleringer som "stadig høj service og lav skat".

»Jeg forstår godt at oppositionen i de enkelte kommuner føler, der bliver kommunikeret skævt. Der er jo gråzoner på det område. Men når nu nogen har vundet et valg og sætter sig på de forskellige poster, så følger der altså nogle fordele med – ligesom når man bliver minister og får mulighed for at få bistand på forskellige områder,« siger han til Journalisten.dk.

»Men man kan ikke lave troværdig kommunikation uden at være ærlig,« siger Lars Elmsted. Derfor er det ikke godt nok, hvis kommunikationsafdelingen er tilbageholdende med at fortælle om de negative konsekvenser ved beslutningerne – eller overser de politiske stridigheder i kommunalbestyrelsen. Når det for eksempel drejer sig om budgetforhandlingerne i Roskilde Kommune, hvor Lars Elmsted er ansat som kommunikationskonsulent, er det normalt at man også kommunikerer om de diskussioner, der har været.

»Vi plejer at lægge alle forhandlingerne frem om budgettet. Mindretalsudtalelser og så videre bliver offentliggjort. Det er en del af troværdig kommunikation. Vi som kommunikationsfolk sørger også for at trække os tilbage, når vi begynder at nærme os en valgkamp. Ellers kan man hurtigt risikere at blive gidsel i en politisk strid,« siger han.

1 Kommentar

Otto Frederiksen
9. MARTS 2011
Re: Kommuner kritiseres for ensidig kommunikation
Jeg er enig i, at det vel ikke så meget kommer an på, at der er mange positive historier i kommuneblade, på kommunkationssider o.s.v., men snarere at der også er negative, så billedet bliver virkelighedsnært.