Kommunen blander sig i overenskomst

FLEKSJOB. Pludselig bliver Mediehuset Århus (men ikke DJ) meddelt, at Århus Kommune - på trods af en hidtidig aftale - fremover ikke ønsker at medtage det personlige tillæg i den refusionsberettigede løn.

FLEKSJOB. Pludselig bliver Mediehuset Århus (men ikke DJ) meddelt, at Århus Kommune – på trods af en hidtidig aftale – fremover ikke ønsker at medtage det personlige tillæg i den refusionsberettigede løn.
Ved min ansættelse i 2002 godkendte Journalistforbundet lønnen, og den blev underskrevet af Per Sarto fra Arbejdsmarkedsnetværk ved Århus Kommune. De andre fleksjobansatte i Mediehuset Århus havde imidlertid ikke samme løn og havde i flere år arbejdet uden lønregulering. Derfor blev kommunen kontaktet af fleksjobansatte, som ønskede deres løn reguleret. Derefter blev jeg truet med, at jeg skulle acceptere lønnedgang eller at blive fyret. Men jeg holdt på min ret og gjorde samtidig opmærksom på, at kommunen havde handlet ulovligt ved ikke at regulere lønnen for de fleksjobansatte. Det indebar, at der blev lavet en ny aftale, som medførte, at fleksjobansatte skulle have en grundløn plus tillæg.
I oktober 2007 får alle fleksjobbere at vide, at kommunen ikke længere vil betale tillægget, fordi kommunen mener, at det er en fejl.
Min sag bliver udvalgt som prøvesag, og jeg er derfor den eneste på arbejdspladsen, som får afslag på personligt tillæg. Den 1. november modtager jeg brev fra min sagsbehandler i Århus Kommune med afslag på at modtage refusion af lønnen. Min arbejdsgiver ANTV gør opmærksom på, at de er nødt til at fyre mig, hvis sagen trækker længere ud end de seks måneders opsigelse, jeg har. De får det svar, at kommunen har ret til at fjerne tillægget, og siger desuden, at min arbejdsgiver er den skyldige i denne situation, da de har fyret mig.
Konsekvensen af kommunens undvigelse af deres egen indgåede aftale er, at jeg stod arbejdsløs fra den 1. juni, da min daværende arbejdsplads ikke har haft penge til – eller ønsker – at genansætte mig på eventuelt ændrede vilkår.
Det, jeg går og undrer mig over nu, er, hvorfra kommunen har fået den ide, at den aftale, som de selv og Journalistforbundet har godkendt, er en fejl, og sætter et kæmpe maskineri i gang med store konsekvenser, ikke bare for mig, som mister mit job, men sikkert også for en del andre. Spørgsmålet er så, om andre har oplevet det samme? /

 

Susanne Thornhal, Århus

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
19. SEPTEMBER 2008
Re: Kommunen blander sig i overenskomst

Der er lidt for mig indforstået i din historie til at man kan sætte sig helt ind i sagsforløbet. Arbejdsmarkedsnetværket - hvad er det, eksisterer det stadigvæk? Man får opfattelsen af, at det er Århus Kommune, er det ikke fagforeningerne i Århus i stedet? Journalistforbundet sikrede ved dom, at de personlige tillæg skal medregnes, når tilskuddet skulle beregnes, og i følge forbundet forventede man, at lønningerne nu vil rette sig op fra de cirka 27.000 kr til omkring 34.000. Er det ikke sket på Mediehuset? Din sag er meget vigtig, for Århus Kommune har udarbejdet en fleksjobaftale, der pt kopierer rundt i alle andre kommuner. Og som jeg har oplevet aftalen, så fortolker parterne aftalen vidt forskelligt: personaleafdelingen holder fast i en fortolkning fra tidernes morgen, mens arebjdsgiversiden mener noget andet. Men her falder Dansk Journalistforbund blot lidt ved siden af, for de er ikke med  i den nye kommunale aftale, hvorfor det er forbundets folk, dvs. Per Sørensen fra forbundet og Tillidsmanden, skal sikre dine rettigheder. Tillidsmanden ved ikke ret meget om fleksjob og interesserer sig heller ikke for det, og når det gælder andre overenskomstmæssige forhold som Århus Kommune naturligvis skal overholde, er der også kun skuldertræk fra både tillidsmand og forbund. Så sagen hårdt trukket op er, at der er lovgivning og retsafgørelser, der på papiret er vældig fine, men med den ligegyldighed forbundet stiller med, kan Århus Kommune gøre lige hvad der passer dem. Hvilket så resulterer i elendig betaling og ringe opbakning. Men kaffen smager godt.

Mit råd til dig er at løsrive dig fra forbundet i sager med kommuner, for det lader til, at forbundet er bedst overfor små arbejdsgivere, hvor der ikke er andre dagsordner i gang (for de fastansatte).

 Jeg er fleksjobber og søger nu alene jobs ved staten eller virskomheder der modtager statsrefusion oveni kommunens tilskud, og det går faktisk helt fint.