Kommunen blander sig i overenskomst

FLEKSJOB. Pludselig bliver Mediehuset Århus (men ikke DJ) meddelt, at Århus Kommune - på trods af en hidtidig aftale - fremover ikke ønsker at medtage det personlige tillæg i den refusionsberettigede løn.

FLEKSJOB. Pludselig bliver Mediehuset Århus (men ikke DJ) meddelt, at Århus Kommune – på trods af en hidtidig aftale – fremover ikke ønsker at medtage det personlige tillæg i den refusionsberettigede løn.
Ved min ansættelse i 2002 godkendte Journalistforbundet lønnen, og den blev underskrevet af Per Sarto fra Arbejdsmarkedsnetværk ved Århus Kommune. De andre fleksjobansatte i Mediehuset Århus havde imidlertid ikke samme løn og havde i flere år arbejdet uden lønregulering. Derfor blev kommunen kontaktet af fleksjobansatte, som ønskede deres løn reguleret. Derefter blev jeg truet med, at jeg skulle acceptere lønnedgang eller at blive fyret. Men jeg holdt på min ret og gjorde samtidig opmærksom på, at kommunen havde handlet ulovligt ved ikke at regulere lønnen for de fleksjobansatte. Det indebar, at der blev lavet en ny aftale, som medførte, at fleksjobansatte skulle have en grundløn plus tillæg.
I oktober 2007 får alle fleksjobbere at vide, at kommunen ikke længere vil betale tillægget, fordi kommunen mener, at det er en fejl.
Min sag bliver udvalgt som prøvesag, og jeg er derfor den eneste på arbejdspladsen, som får afslag på personligt tillæg. Den 1. november modtager jeg brev fra min sagsbehandler i Århus Kommune med afslag på at modtage refusion af lønnen. Min arbejdsgiver ANTV gør opmærksom på, at de er nødt til at fyre mig, hvis sagen trækker længere ud end de seks måneders opsigelse, jeg har. De får det svar, at kommunen har ret til at fjerne tillægget, og siger desuden, at min arbejdsgiver er den skyldige i denne situation, da de har fyret mig.
Konsekvensen af kommunens undvigelse af deres egen indgåede aftale er, at jeg stod arbejdsløs fra den 1. juni, da min daværende arbejdsplads ikke har haft penge til – eller ønsker – at genansætte mig på eventuelt ændrede vilkår.
Det, jeg går og undrer mig over nu, er, hvorfra kommunen har fået den ide, at den aftale, som de selv og Journalistforbundet har godkendt, er en fejl, og sætter et kæmpe maskineri i gang med store konsekvenser, ikke bare for mig, som mister mit job, men sikkert også for en del andre. Spørgsmålet er så, om andre har oplevet det samme? /

 

Susanne Thornhal, Århus