Kommune kræver betaling for aktindsigt

Vordingborg Kommune vil nu tage betaling for aktindsigter. Det sker ifølge Sjællandske, fordi en eksborgmester har sat forvaltningen på overarbejde. Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen forklarer her, hvor gebyr-grænsen går

Et enigt byråd i Vordingborg vedtog torsdag aften at kræve betaling for aktindsigter. Den nye gebyrpolitik skyldes ifølge avisen Sjællandske, at den tidligere Hørsholm-borgmester fra Konservative Uffe Thorndal er flyttet til Møn og har sat forvaltningen på overarbejde med mange aktindsigter.

»Det er svært at forklare, hvorfor vi fortsat skal yde den gratis service, der kun kommer få borgere til gode, når vi har svært ved at få økonomien til at hænge sammen,« sagde borgmester Knud Larsen (V) på byrådsmødet ifølge sn.dk.

Uffe Thorndahl er en meget flittig bruger af offentlighedsloven. Det var eksempelvis ham, der i 2008 satte skub i nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) første bilagssag gennem omfattende aktindsigter i bilag fra Løkkes tid som amtsborgmester i det nu nedlagte Frederiksborg Amt.

Offentlighedsloven giver mulighed for, at myndighederne i visse tilfælde kan tage betaling for aktindsigt. Der en den mulighed, som Vordingborg Kommune nu benytter sig af.

Skarpe grænser for betaling

Men der er skarpe grænser for, hvornår myndighederne kan tage betaling, og hvor store beløb de må kræve, forklarer offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han har også et godt tip til Uffe Thorndahl og alle andre nysgerrige borgere og journalister, som gerne vil undgå betaling for aktindsigter.

»Man kan altid bede myndighederne om at få et gratis gennemsyn af dokumenterne ved selvsyn. Det er upraktisk for en journalist, som bor i den anden ende af landet, men her er det en borger fra kommunen, og så er det en god mulighed for ham. Så kan han selv tage noter eller tage billeder af dokumenterne med sin mobiltelefon,« siger Oluf Jørgensen til Journalisten. 

Som udgangspunkt er det kun, hvis dokumenterne ikke findes digitalt, men kun på papir, at myndighederne kan kræve betaling.

»Hvis dokumenterne findes digitalt, så skal aktindsigten være gratis, medmindre dokumenterne fylder over 100 sider. Så kan man kræve 100 kr. i betaling. Hverken mere eller mindre. Også selv om aktindsigten fylder over 1.000 sider,« siger Oluf Jørgensen.

Han siger, at det også gælder pressen.

»Men det er sjældent, at journalister bliver afkrævet betaling for aktindsigter. De fleste dokumenter findes i elektronisk form i dag, og de færreste aktindsigter løber op i over 100 sider. Men det kan jo ske,« siger Oluf Jørgensen.

Når det gælder papirdokumenter, vil Vordingborg Kommune helt efter reglerne tage 10 kr. for den første side og derefter 1 kr. per side.

Men bekendtgørelsen på området slår fast, at der ikke kan kræves betaling første gang, der udleveres dokumenter til den pågældende ansøger om en sag, hvis prisen for udleveringen er mindre end 100 kr., eller der er tale om en borger, som søger aktindsigt i dokumenter om sig selv.

Timepris i særlige sager

Men der er også sager, hvor prisen for aktindsigt kan blive meget højere. Vordingborg Kommune vil nemlig også opkræve de faktiske omkostninger på 236 kr. i timen ved sagsbehandlingen af en aktindsigt, der hvor reglerne tillader det. Det gør reglerne:

”Hvis udlevering af et dokument på grund af dettes størrelse eller format mv. forudsætter andet end sædvanlig udskrivning, fotokopiering eller scanning,” står der i bekendtgørelsen.

Desuden er det ifølge Oluf Jørgensen også muligt i visse miljøsager for myndighederne at kræve betaling af de faktiske omkostninger på timebasis. Der er de sager, hvor der kun er aktindsigt efter miljøoplysningsloven og ikke efter offentlighedsloven.

»Man må ikke kræve timebetaling efter miljøoplysningsloven, hvis der er gratis eller billigere adgang til aktindsigt i de samme dokumenter efter offentlighedsloven. Så skal myndighederne vælge de regler og de gebyrer, som er mest fordelagtige for brugeren,« siger Oluf Jørgensen. 

Eks-borgmester i vælten

Reglerne i miljøoplysningsloven er særligt interessante for Vordingborg Kommune, fordi Uffe Thorndahl tidligere har gravet meget i dokumenter i en lokal sag om kloakeringsbidrag.

Ud over at være tidligere konservativ borgmester i nordsjællandske Hørsholm er Uffe Thorndahl medstifter af Borgerretsbevægelsen, der har som formål at rejse principielle sager over for myndigheder og det politiske system.

I dag er Uffe Thorndahl flyttet til Møn, hvilket Vordingborg Kommune altså har fået at føle. Ifølge sn.dk har kommunen måttet ansætte ekstra personale på grund af arbejdsbyrden i den lokale kloakeringssag. 

Oluf Jørgensen forklarer, at myndighederne med den nye offentlighedslov også har mulighed for helt at afslå aktindsigt, hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug.

»Men det kræver ifølge bemærkningerne til loven, at der er tale om en så besværlig sag, at der skal bruges mere end tre hele arbejdsdage på at finde dokumenterne frem. Det er sjældent, at man når ud over det tidsforbrug,« siger Oluf Jørgensen.

Han påpeger desuden, at både forskere og pressen samt borgere med en særlig interesse i sagen er undtaget fra denne regel.

Vordingborg Kommune gav i andet halvår af 2015 afslag på aktindsigt to gange med henvisning til, at det ville kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug.

Det skete blandt andet ved en aktindsigt i indholdsfortegnelserne til alle byrådsreferater og protokoller i perioden fra 1978-2006, fremgår det af bilag og referat fra byrådsmødet i torsdags.
 

 

0 Kommentarer