Kommerciel kinddans

TV2 News' model for partnerskaber med store erhvervsvirksomheder er i strid med loven og sætter kanalens troværdighed på spil, konkluderer mediejurist.

TV2 News' model for partnerskaber med store erhvervsvirksomheder er i strid med loven og sætter kanalens troværdighed på spil, konkluderer mediejurist.

Troværdighed. TV2 News har ikke blot annoncører, men også partnere.

»Partnerskaber vil udfordre nogle af de 'begrænsninger', som opleves ved traditionel tv-annoncering,« lyder det direkte løfte i salgsmaterialet fra TV2 News til en håndfuld store virksomheder – blandt andet Sony.

I det 14 sider lange oplæg, som Journalisten er kommet i besiddelse af, står der også, at annoncørerne vil få et 'medejerskab af et nyhedsunivers'.

I oplæggets afsluttende afsnit om forventninger til partnerne opfordrer kanalen direkte de potentielle samarbejdspartnere til 'levering af interessant og relevant indhold til nyhedsudsendelser, site m.v.'.

Forelagt de skriftlige løfter til den potentielle partner siger TV 2s direktør, Per Mikael Jensen, at han er målløs: »Det er fuldstændig out of the fucking question. Det kommer ikke til at ske. Det kan jeg godt garantere.«

Per Michael Jensen mener umiddelbart, at salgspapiret stammer fra salgsafdelingen, og at det ikke er blevet koordineret med redaktionen.

»Det lyder helt overordnet, som om det er noget, nogle meget optimistiske sælgere har skrevet sammen,« siger han.

– Det er ikke et salgspapir, vi har fundet i en skraldespand på TV2 News. Salgsmaterialet er sendt som et tilbud til en international virksomhed. Risikerer I ikke at snyde de kommende partnere?

»Jo, det gør vi. Det lyder som særdeles alvorlige fejl, og derfor er jeg sådan set glad for, at du ringer og gør opmærksom på det. Kan du ikke sende papiret?« spørger Per Mikael Jensen.

TV 2s direktør undersøger sagen og oplyser efterfølgende, at det pågældende papir har været sendt til fire-fem potentielle partnere. Det findes nu en mere 'stueren version' – som er blevet redigeret senest den 25. oktober. Denne version er blevet godkendt af TV 2s nyhedschef, Michael Dyrby, og TV2 News-chef Mikkel Hertz – den nye version kan Per Mikael Jensen godt stå inde for.

Journalisten har forelagt begge de to salgspapirer for Oluf Jørgensen, som er afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret på Danmarks Journalisthøjskole.

Mens Oluf Jørgensen er chokeret over indholdet af den første version, bemærker han, at TV2 News i den anden version har fjernet opfordringen til 'levering af interessant og relevant indhold til nyhedsudsendelser, site m.v.'.

Alligevel finder Oluf Jørgensen, at TV2 News' partnermodel er kontroversiel.

»Modellen betyder, at TV2 News bliver sovset ind i markedsføringen af fem store virksomheder. Det betyder, at man ikke får den uafhængighed, som er så afgørende for troværdigheden,« siger han.

Oluf Jørgensen peger blandt andet på følgende formuleringer i det godkendte papir:

– »Mulighed for at benytte TV2 News i egen markedsføring inden for nærmere definerede rammer.«

– »Medejerskab af nyhedsunivers.«

– »Partner har mulighed for at blive medafsender af udvalgt markedsføring af TV2 News. F.eks. synlighed på pressemateriale. Synlighed og deltagelse ved pressemøde.«

– »TV2 News kan med forbehold for yderligere dialog om det konkrete arrangement facilitere, at Partner kan benytte værter og studiefaciliteter til interne, såvel som eksterne arrangementer …«

Per Mikael Jensen mener imidlertid ikke, at den nye version af salgspapiret burde støde nogen.

»Der er ikke noget, der anfægter den redaktionelle frihed. De mennesker, vi har ansat, ville hellere sige op end at sælge ud,« siger han.

TV2 News har udbudt fem partnerskaber til fem millioner kroner stykket. Partnerne deler 50 procent af annoncepladsen på kanalen. Det er selskaber inden for eksempelvis rekruttering og bilbranchen, der har fået tilbuddet.

Lov om radio og fjernsynsvirksomhed indeholder en paragraf, som forbyder sponsorering i nyheds- og aktualitetsprogrammer, påpeger Oluf Jørgensen.

»Der er klart tale om ulovlig sponsorering. Det er ganske tydeligt, at der gives penge med henblik på at fremme firmaets navn, logo og image,« siger han.

Det afviser Per Mikael Jensen.

»De er ikke sponsorer, de er kommercielle partnere og altså ikke redaktionelle partnere,« siger han.

Per Mikael Jensen siger, at fidusen ved partnerskaber er, at man lover firmaer eneret til at annoncere inden for en branche og dermed får flere kroner i kassen.

– Hvorfor ikke ren røv at trutte i uden partnere og med længere reklameblokke?

»Med partnere kan vi tage mere for den vare, som er til salg. Så skal vi kun have reklamer fem minutter per time i modsætning til 12 minutter på TV 2,« siger direktøren.

Dette nummer af Journalisten gik i trykken før offentliggørelsen af navnene på partnerne. 

Lov om radio og fjernsynsvirksomhed

§ 84: I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres.

0 Kommentarer