KOLLEGIEDRØMME BRISTET

Hverken Danmarks Journalisthøjskole, Kredsen af Journaliststuderende eller DJ har penge til at bygge et nyt kollegium til de journaliststuderende på DJH. Og nu brister en kollegie-drøm helt, fordi KaJ netop har fået afslag på en ansøgning til Det Regionale Indstillingsudvalg under Kollegiekontoret (RIK) i Århus om, at journaliststuderende skal have fortrinsret til et nyt kollegium i Skejby.

Hverken Danmarks Journalisthøjskole, Kredsen af Journaliststuderende eller DJ har penge til at bygge et nyt kollegium til de journaliststuderende på DJH. Og nu brister en kollegie-drøm helt, fordi KaJ netop har fået afslag på en ansøgning til Det Regionale Indstillingsudvalg under Kollegiekontoret (RIK) i Århus om, at journaliststuderende skal have fortrinsret til et nyt kollegium i Skejby.

Søren Verup fra KaJs bestyrelse er ked af, det ikke lykkes at overbevise RIK om behovet for et kollegium: »De studerende på DJH har et særligt behov, der er stor aldersmæssig spredning, de er i praktik og endelig stifter mange familie, mens de går på studiet,« siger Søren Verup.

Han har dog forståelse for den politiske beslutning, da han ikke mener, journalister skal have særbehandling.

Som et sidste forsøg undersøges, om andre studier har samme behov som journaliststuderende, så man kan slå sig sammen om en ansøgning til at få fortrinsret, men Søren Verup tror ikke meget på projektet.

Delegeretmødet pålagde i 1997 hovedbestyrelsen at undersøge mulighederne for at opføre et kollegium for de studerende på DJH. I den forbindelse donerede Søren Kaper Buch fra Kreds 3 10.000 kroner til udsmykning af kollegiet, når og hvis det bliver en realitet.

I dag står pengene på en lukket konto i DJ, og da Søren Kaper Buch ikke lever mere, må pengene formentlig gå tilbage til arvingerne.

0 Kommentarer