Kolleger skal spotte problemerne

Journalister arbejder for meget og prioriterer ofte arbejdet over eget helbred, viser en ny undersøgelse af nyheds-branchens arbejdsvilkår. På Ekstra Bladet skal en gruppe af 'trivselskolleger' afbøde problemerne.

Journalister arbejder for meget og prioriterer ofte arbejdet over eget helbred, viser en ny undersøgelse af nyheds-branchens arbejdsvilkår. På Ekstra Bladet skal en gruppe af 'trivselskolleger' afbøde problemerne.

Avisen oplevede sidste år, at et større antal medarbejdere måtte sygemeldes på grund af stress. På den baggrund blev der sat en arbejdsmiljøundersøgelse sat i værk, her blev de bange anelser bekræftet: den var gruelig gal med medarbejdertrivslen.

I mellemtiden havde Poul Madsen afløst Hans Engell som chefredaktør, og han valgte at skride drastisk til værks, på baggrund af undersøgelsens resultater.

Første skridt var et opgør med ’skidtsnaks-kulturen’, som Journalisten skrev om i november 2007. Tilsyneladende var bagtaleri og voksenmobning et ganske udbredt fænomen – også mellem chefer og medarbejdere. Men Poul Madsen iværksatte en kampagne under mottoet: ”Ekstra Bladet – vi siger tingene ligeud, også til hinanden”. Samtidig blev det meddelt cheferne, at bagtaleri af en medarbejder både privat og på arbejde var fyringsgrund.

Næste skridt var indførelse af en feedback-model – en ny måde at gennemføre medarbejdersamtaler. Grundmodellen for samtalen er, at lederen skal komme til medarbejderen med tre anerkendelser samt et udviklingsområde. På den måde vil det positive altid have overvægt i samtalen, samtidig med at problemer gribes an med et konstruktivt sigte.

Det sidste led i raketten, som netop er blevet effektueret, er oprettelsen af en arbejdsgruppe omkring stress og arbejdsmiljø – en gruppe kendt som ’trivselskollegerne’.

En af de foreløbigt 11 trivselskolleger’ er fotochef Claus Lunde.

»Det har vist sig, at det ikke handler så meget om stress, men om trivsel. Er folk glade for at være her og lave det, de laver? Og så er det også et spørgsmål om at skabe en ordentlig balance mellem ens engagement og ens ressourcer,« fortæller han.

Gruppen blev præsenteret for kollegerne den 8. oktober. Siden har de blandt andet skabt stof til eftertanke gennem små opslag med spørgsmål som: ”Er du glad?” ”Spiser du tit med din computer?” Eller et venlig opfordring i elevatoren: ”Hvorfor tog du ikke trappen?”

»Det er opslag, der skal sætte nogle tanker i gang. Vores job er at forbygge, frem for at slukke ildebrænde. Succeskriterierne for vores gruppe er at fange problemerne tidligere, herunder også at få sat ind med den psykologhjælp, vi abonnerer på gennem Falck Healthcare, på et tidligere tidspunkt,« siger Claus Lunde.

Han betegner ’trivselskollegerne’ som et blødt mellemled, der ligger mellem medarbejdere og ledelsen og den professionelle hjælp.

»Som trivselsstjerner har vi ingen stjerne på skuldrene, og det tror jeg er vigtigt. Man kan komme til os og snakke, og vi skal så være gode til at se tingene, før de sker,« siger han.

0 Kommentarer