Kolding Journalistklub skifter navn for at overleve

Den traditionsrige klub vil skifte navn til Medieklubben Kolding og søsætte en kampagne for at lokke ikke-journalister til. Kommunikationsfolk og andre faggrupper kan tredoble medlemstallet. »Hvis vi også vil være her om nogle år, så er vi nødt til at følge med tiden,« siger formanden

Kolding Journalistklub har en historie, der går helt tilbage til 1940’erne. Men nu vil klubben genopfinde sig selv. Vedtægterne skal skrives om, der laves nyt logo, ny hjemmeside, nyt navn: ”Medieklubben Kolding” skal være det nye navn, mener bestyrelsen. Med undertitlen ”Journalistik, kommunikation og sprog”.

Formålet er at få andre faggrupper end dagbladsjournalister ind i folden. Ellers dør klubben simpelthen, fortæller formand Carsten Grubach. Han er selv journalist ved JydskeVestkysten.

»Vores klub har hovedsageligt været baseret på dagbladsjournalister, og sådan har det været i mange år. Men dem bliver der færre af. Samtidig ved vi, at der er mange her i kommunen fra andre faggrupper, som vi gerne vil have med. Det handler ikke kun om at vokse, men også at give folk mulighed for at tale sammen.«

Kolding Journalistklub blev stiftet i 1940’erne, havde en død periode og blev genfødt i 1985. Faktisk var Carsten Grubach den første formand i 1985. Det varede ti års tid, så tog han knap ti års pause, og så blev han formand igen. Siden 1985 er medlemstallet sådan cirka halveret.

»Vi er en klub med en lang historie. Men hvis vi også vil være her om nogle år, så er vi nødt til at følge med tiden og åbne klubben mere op,« siger han.

I dag står Kolding Journalistklub for en blanding af sociale og faglige arrangementer for de cirka 50 medlemmer. 10-12 arrangementer om året. For nylig tog de for eksempel på udflugt til en sø i området, hvor de spiste sandwiches.

Klubben er også kendt for at være arrangør bag et offentligt pressemøde dagen efter et kommunalvalg – hvor den nye borgmester stiller op og svarer på spørgsmål.

To studerende har lavet kampagne for klubben

Klubben er ikke lukket for ikke-journalister – men navnet og traditionen lokker ikke mange andre faggrupper til, fortæller Carsten Grubach. Det gik især op for bestyrelsen, da to studerende fra Syddansk Universitet foreslog at lave en kommunikationskampagne for den lille klub.

Den ene, Henriette Tang Vinkel, er ved siden af cand.public-studierne også medlem af klubbens bestyrelse. Den anden Osee Kisule læser International Virksomhedskommunikation.

Formålet var at finde ud af, hvad klubben kan gøre anderledes for at få flere medlemmer – gerne fordoble medlemstallet.
De to studerende startede med at spørge en fokusgruppe af nuværende medlemmer. De var generelt tilfredse med arrangementerne, men var stort set alle sammen interesserede i at udvide medlemsskaren – for eksempel med kommunikationsfolk.

Henriette Tang Vinkel kender kun tre andre kommunikationsfolk blandt klubbens medlemmer i dag.

Herefter sendte de studerende en ekstern undersøgelse ud, blandt andet til Kreds 3-medlemmer, som bor i Kolding og omegn, men ikke er med i klubben.
»Det viste sig, at flere faktisk havde været medlemmer, men måske syntes, der var gået for meget sociale arrangementer og hygge i det. Vi spurgte også, hvad de syntes om en klub med flere faggrupper, og det syntes langt de fleste – knap 94 procent – var en god ide. Hvis vi åbnede op for flere, kunne man måske lære af hinanden og få nogle gode faglige diskussioner,« siger Henriette Tang Vinkel.

Resultatet af opgaven er en kampagne, som de to studerende har lagt klar til affyring. Den rummer et nyt logo, en ny hjemmeside og en Facebook-side med en klar strategi bag.

Nu har bestyrelsen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Den 5. september skal medlemmerne tage stilling til det nye navn og de nye vedtægter. Hvis de stemmer ja, forventer Henriette Tang Vinkel, at den nye hjemmeside og Facebook-siden kan lanceres allerede dagen efter.

Overrasket over ry som lukket klike

Carsten Grubach blev overrasket over, at flere ikke-medlemmer i undersøgelsen fortæller, at de oplever Kolding Journalistklub som et lidt lukket selskab.

”En klike, hvis medlemmer er en fast kerne, der har været med i årevis, og det er svært at komme ind i kliken,” som det lyder i referatet fra det møde, hvor bestyrelsen hørte om undersøgelsen.

»Jeg troede, vi havde et bedre ry som en åben klub, ikke som sådan et eksklusivt selskab. Hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, er det, at vi skal være en lille loge,« siger Carsten Grubach.

Han mener selv, at han lærer meget af for eksempel at sidde sammen med salgsfolk på Jydske Vestkysten.

»Jeg kan lære noget af vores salgsfolk, ligesom jeg lærer noget, når jeg møder kommunikationsfolk rundt omkring. De har ofte en anden tilgang til tilværelsen. Jeg har været journalist i 30 år, så jeg kan måske også lære dem ting og sager.«

Kan tredoble medlemstallet

Hvis medlemmerne af klubben siger ja til relanceringen, kan det betyde en tredobling af medlemstallet. Det viser klubbens egne tal, der blandt andet bygger på Kreds 3-medlemmer i området og antallet af kommunikationsfolk i kommunen.

»I dag er der lige så mange ansatte i Kolding Kommunes kommunikationsafdeling, som vi har på vores Kolding-redaktion. Tankevækkende. De har jo en lige så stor interesse i at komme ud og se, hvad der sker i byen og møde kollegerne. De har måske talt i telefon ti gange, men aldrig set hinanden. Vi vil tilbyde en medieklub, hvor man kan mødes ganske uformelt,« siger Carsten Grubach.

Carsten Grubach håber og tror på et ja til generalforsamlingen. Han forventer ikke ”kø ved indgangen”, som han siger.

Men hvad er din fornemmelse: Kan det blive et nej?

»Jeg tror, de der møder op, er positive over for det. Hvis man siger nej, siger man jo, at vi kun skal være de 50 medlemmer, vi er i dag. Så dør vi langsomt, sådan er det. Hvis vi ikke åbner os udadtil, går vi i frø. Vi har en grænseforening hernede, men den er nedlagt den dag, det sidste medlem dør, for der kommer ingen nye. Der er heller ingen, der gider være i en eksklusiv journalistklub.«

Afviser interessekonflikt

Bestyrelsen har skelet meget til forbundet og de overvejelser, der er i fuld gang om at fusionere med Kommunikation og Sprog. En fusion, der dog også har været en del debat om, blandt andet på DJ’s delegeretmøde, der blev afholdt i Kolding tidligere på året.

Er det ikke et problem, at kommunikationsfolk og journalister i Kolding kommer i samme klub, hvis journalisterne samtidig skal være kritiske over for kommunen?

”Nej, for det er en helt anden sammenhæng. Det er ligesom at gå til en fodboldkamp og møde folk der. Du kan sagtens være medlem af en klub og have forskellige synspunkter. Tværtimod giver det anledning til nogle sjove faglige arrangementer, hvor vi kan sætte folk op mod hinanden. Jeg ser det mere som en fordel end en ulempe,” siger Carsten Grubach.

Henriette Tang Vinkel kan heller ikke se, at det har negative konsekvenser at udvide klubben.

»Tendensen er jo, at langt flere arbejder med kommunikation end traditionel journalistik i dag. Det ville virke mærkeligt at ekskludere dem fra vores forening,« siger hun.

0 Kommentarer