Konkurrence

Københavnermagasin klager over TV 2 Lorry

Ifølge TV 2 Lorry løser man sin opgave inden for public service-kontraktens rammer. Danske Medier vil have politikerne til at skære i bevillingen til TV 2 Regionerne

Magasinet KBH forsøger at få læsere til at betale 29 kroner om måneden for at følge mediets nyheder og baggrundsartikler om udviklingen i København.

Men det er blevet sværere at få folk til at betale for lokalmediet, fordi TV 2 Lorry også udgiver artikler om København gratis på TV 2-regionens hjemmeside.

Det mener i hvert fald chefredaktør Anders Ojgaard, der har sendt en formel klage til Kulturministeriet.

I klagen anfører han, at TV 2 Lorrys produktion af tekstbaserede nyheder ikke bør fylde så meget, som det gør for nuværende:

”TV 2 Lorrys ageren besværliggør i høj grad overlevelse for allerede eksisterende medier i og omkring København, og gør det i praksis umuligt for en underskov af nye medier at vokse frem,” lyder det.

Lorry afviser kritik

Samme toner lyder fra Danske Medier, hvor administrerende direktør Mads Brandstrup også ønsker et opgør med TV 2 Regionernes store tilstedeværelse på tekstbaserede nyheder:

”Vi synes helt principielt, det er forkert, når en offentligt finansieret aktør går ind og udkonkurrerer private medier,” siger han til Journalisten, hvor vi også tidligere har dækket mindre mediers konkurrence med TV 2’s regionalstationer.

På TV 2 Lorry afviser direktør Morten Kjær Petersen kritikken:

”Jeg forholder mig til, om vi er inden for rammen af public service-kontrakten og løser den bedst muligt, og det mener jeg, vi gør, ved at lave egenproduceret journalistik,” siger han.

Han fortæller, at ambitionen for TV 2 Lorry er, at man primært laver egenproduceret journalistik og ikke går efter citathistorier.

”Vi prøver så vidt muligt ikke at lave citathistorier, men det er klart, at når Frank Jensen går af, så er det ikke en historie, vi lader ligge. Men i udgangspunktet laver vi vores egen journalistik,” siger han.

Digital oprustning generer

Ifølge Anders Ojgaard er det i orden, at TV 2 Lorry bruger sit årlige milliontilskud fra staten til at lave tv og mindre tekstbaserede nyheder, der relaterer sig til tv-programmerne.

Men han mener, at TV 2 Lorry de seneste år har oprustet massivt på den digitale tilstedeværelse og nu støvsuger den digitale markedsplads, hvor han gerne selv vil operere for at få abonnenter til Magasinet KBH.

”Som jeg ser det, har det aldrig været en del af aftalen eller lovgivningen at drive et tekstbaseret medie. Det er nærmest blevet et mediehus, som producerer meget skriftligt indhold og promoverer det på sociale medier,” mener han.

Fakta: Det siger public service-kontrakten

  • ”TV 2/Lorry skal drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internettets formidlingsformer, og som bidrager til TV 2/Lorrys public serviceformål, og som er redaktionelt begrundet.”
  • ”TV 2/Lorrys internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, seerservice og produktioner med billede, lyd og tekst. TV 2/Lorry kan på internetstedet bringe tekstbaserede nyheder*”

* I første udgave af kontrakten fremgår det desuden, at TV 2 Lorry skal afholde sig fra ”lange dybdegående artikler”. Daværende kulturminister Joy Mogensen (S) sendte 30. september 2019 en mail til alle TV 2-regioner, hvor hun lod den formulering udgå af kontrakten.

Kilde: Kulturministeriet

Selv om navnet starter med TV, er det ifølge Morten Kjær Petersen ikke ensbetydende med, at Lorry kun skal producere indhold til fjernsynet.

”Så måtte Danmarks Radio også kun lave radio. Det er det samme. Vi løser den opgave, der står i public service-kontrakten, og den skriver også, at vi skal være på de platforme, hvor borgerne er.”

Hvordan ville du forholde dig til, at politikerne begrænsede jer til for eksempel fem artikler?

”Det ville ikke give nogen mening, for så ryger armslængdeprincippet om, hvorvidt man har tillid til, at public service-medier selv kan løse opgaven.”

I stedet savner Morten Kjær Petersen, at diskussionen om TV 2 Regionernes ageren på internettet bliver mere ”kvalificeret”. Han efterspørger direkte, at for eksempel forskere fra de danske journalistuddannelser kigger på, hvorvidt gratis public service-medier har en negativ indflydelse på mindre mediers evne til at komme ind på markedet.

Danske Medier: Bør beskæres

I 2022 har TV 2 Lorry modtaget 66,4 millioner kroner fra staten, og ifølge Danske Medier er det i den grad for mange penge.

”Det er et meget stort beløb, og det er mange flere penge, end de enkelte medier har til rådighed. Og det er penge, der blev tildelt i en tid, hvor det at producere fjernsyn var meget mere omkostningsfuldt. Det er i mellemtiden blevet markant billigere,” siger Mads Brandstrup.

Og derfor ønsker han, at politikerne skrider ind:

”Så må man i stedet skalere pengene fra det offentlige ned til den opgave, de er sat i verden til,” siger Mads Brandstrup.

I første udgave af den nuværende public service-kontrakt mellem TV 2 Regionerne og kulturministeren blev der lagt op til, at regionerne ikke måtte producere dybdegående artikler til nettet. Det samme gjorde sig gældende for DR.

Formuleringen blev skrevet ind under daværende kulturminister Mette Bock (LA) til stor modstand for den daværende opposition.

Da S-regeringen kom til, valgte daværende kulturminister Joy Mogensen i 2019 at slå bak på formuleringen, så DR igen måtte producere lange og dybdegående artikler.

Det skete i et tillæg til DR’s public service-kontrakt, hvor det altså var tilladt også at lave dybdegående artikler på nettet. Efterfølgende sendte Joy Mogensen et brev til de enkelte TV 2-regioner, hvor hun også gjorde det klart, at de fortsat må producere dybdegående artikler.

1 Kommentar

Esben Ørberg
11. NOVEMBER 2022
Vægtig og vigtig artikel, som peger på et stort samfundsmæssigt dilemma:
Vi vil gerne have public-service-journalistik af uafhængig topkvalitet.
Og vi vil endda støtte denne normdannende folkeoplysning med store skattefinansierede beløb. Vi har brug for BBC-lignende medier med stor integritet.
Men hvad gør vi, når samme statsstøttede medier opererer i direkte konkurrence med private, primært tekstbaserede medier ved at producere enorme mængder tekstnyheder, hvoraf betydelige mængder endda er hentet (læs: stjålet fra) fra de private medier, hvoraf en betydelig del endda citeres uden kilde.
Var det meningen?
Var det ikke meningen at statsstøtten skulle gå til public service i form af levende billeder og lyd og til god tekstjournalistik, som i al væsentlighed knyttede sig udsendelserne?
Jo, oprindelig, men de seneste medieforlig giver faktisk plads til at både DR og TV2 kan og må bedrive almen journalistik, som utvivlsomt stækker og svækker en række regionale og lokale medier – som for eksempel Magasinet KBH, som Sebastian Groos beskriver.
Det samme sker i provinsen, hvor TV2-regionerne for 800 millioner statskroner langsomt, men sikkert æder sig ind på lokale og regionale mediers publikum.
TV2-regionerne har altså samfundets accept til at brede sig på lokale og regionale markeder, som gennem flere hundrede år har været betjent af private dagbladsvirksomheder, som naturligvis ikke skal have monopol, men som heller ikke bør udsættes for en så vanvittig konkurrenceforvridning, som vi ser det ude i de danske regioner.
På Bornholm, hvor jeg bor, er det absurd at se den dødskamp, som Bornholms Tidende befinder sig i, alt imens TV2 Bornholm bruger store dele af sine 67 millioner årlige statskroner på at publicere en endeløs række af tekstnyheder, som ganske vist er af elendig journalistisk kvalitet, men som tilsyneladende tilfredsstiller flere og flere borgeres behov for nyheder. Sagen er nemlig at en betydelig del af tv2-regionens tekstnyheder er landsnyheder, hvilket yderligere betyder at bornholmerne langsomt, men sikkert oplever, at de får deres behov for nyheder opfyldt hos TV2-regionen.
Konsekvens? Flere og flere fravælger den lokale avis. Indrømmet, der er sikkert også andre grunde til, at den lokale avis lider, men efter min mening har TV2-regionerne af samfundet fået alt for gode kort på hånden i kampen om borgernes opmærksomhed.
Var det egentlig meningen?
Er det ikke på tide, at politikerne bag et kommende medieforlig ser realiteterne i øjnene og samles om nogle formuleringer, som regulerer TV2-regionernes uhæmmede rovdrift på lokale mediers eksistensgrundlag. Bare en lille smule.
Eller find på en konstruktion, hvor de lokale medier og TV2-regionerne puljer deres kræfter ved for eksempel at arrangere store folkehøringer, som man dækker på alle ledder og kanter – på alle platforme. Kæmpe dialog og lokal debat, som vil aktivere borgerne og gøre dem interessere i kvalitetsmedier, som endda koster penge.
Det giver mening.