Københavns nye brand

Personaleflugt har underdrejet kommunikationsafdelingen i Københavns Kommune.

Personaleflugt har underdrejet kommunikationsafdelingen i Københavns Kommune. Lykke Leonardsen er ny kommunikationschef og skal løbe arbejdet i gang igen og skabe en mere markant branding af hovedstaden.

KOMMUNIKATION. Fra vinduet kan medarbejderne i kommunikationsafdelingen i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning se et lille grønt telt, som nogle af de autonome har rejst på Rådhuspladsen i protest mod rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej i København.

Rydningen af Ungdomshuset fik overborgmester Ritt Bjerregaard til at haste hjem fra Norge. Også kommunikationschef Lykke Leonardsen var på ferie. Efter ferien sagde overborgmesteren, at det ikke havde nyttet at kalde hende hjem, for hun havde alligevel ikke noget at gøre godt med. Medarbejderne, som skulle gøre arbejdet, var først ansat per 1. april.

Afdelingen i Økonomiforvaltningen har gennem mange år været den samlede forvaltnings kommunikationsflagskib. Men i begyndelsen af efteråret 2006 faldt hele afdelingen fra hinanden. Også Lykke Leonardsens forgænger, Jan Horskjær, rejste.

I sin første tale i Borgerrepræsentationen karakteriserede Ritt Bjerregaard borgernes opfattelse af Københavns Rådhus som »en tung og bureaukratisk kolos, hvor indspisthed og inaktivitet huserer.«

»Vi vil så gerne have en kommunikationsafdeling med større fokus på, hvad synet er udefra. På københavnernes billede. Hvordan opfanger de signalerne? Her mener jeg ikke så tæt på sagerne. Mere en branding-vinkel og en fokus på København,« siger Ritt Bjerregaard til Journalisten.

»Jeg håber, at borgerne vil opleve et meget mere nærværende bystyre. Et styre, der følger med, udfordrer og udæsker københavnerne, engagerer dem og går op i deres hverdag,« tilføjer hun.

Efter en hektisk start blev kommunikationsafdelingen i Økonomiforvaltningen imidlertid ramt af en inaktivitet, som tog til i styrke, efterhånden som afdelingen blev drænet for medarbejdere. Det faldt sammen med en omstrukturering af hele økonomiforvaltningen. Ledelsen var i tvivl om, hvilken rolle kommunikationsafdelingen skulle spille i fremtiden. Derfor blev der ikke ansat nye kolleger til de få, der var tilbage.

»Afdelingen har været totalt underbemandet. Vi har kun løst de mest akutte opgaver og haft bureauer på til at klare resten. Vi gik fra 12 til fem medarbejdere. Frustrationerne hobede sig op, og intet nyt blev sat i gang,« siger kommunikationskonsulent Claus Kjeldgaard Iversen.

Der blev sat en tyk streg under betydningen af, at den centrale kommunikationsafdeling lå underdrejet, da Ungdomshuset på Jagtvej blev ryddet.

»Vores kommunikation til borgerne lider under, at vi mangler så mange medarbejdere. Der var meget, vi kunne have gjort, hvis vi havde været oppe i omdrejninger. Vi kunne for eksempel kommunikere til de medarbejdere, brandfolk og vejfolk, der var direkte involveret. Hvis byen står i brand, virker det måske heller ikke relevant med en invitation til et debatarrangement på hjemmesiden. Det var en skam, at vi ikke var kommet bedre i gang på det tidspunkt,« siger Lykke Leonardsen.

Lykke Leonardsen blev hentet til kommunikationsafdelingen som konstitueret chef fra en stilling som international koordinator i Økonomiforvaltningen. Hun har også været administrativ ansvarlig for en af overborgmesterens mærkesager, Københavns Madhus.

»Jeg dumpede ned her i november. Der var behov for noget ledelse og opbakning til afdelingen, så det ikke skulle disintegrere fuldstændig,« siger hun.« Nu gælder det om at få afdelingen op at køre igen. Så bliver der for alvor tid til at tænke nyt. Der er meget at samle op på,« forklarer hun.

»Ritt Bjerregaard mener, at vi hidtil har kommunikeret for meget som myndighed og henvendt os for meget oppe fra og ned, når vi har kommunikeret med borgerne. Vi skal komme borgerne mere i møde, og i den proces er de 45.000 medarbejdere de fremmeste ambassadører,« siger Lykke Leonardsen og uddyber: »Udadtil skal vi være bedre til at formidle de politiske beslutninger, visioner og idéer.«

For eksempel er der taget nye debatformer i brug omkring kommunikationsinitiativet »Byen for alle.« Et debatmøde den 20. februar foregik som en utraditionel retssag, hvor kendte københavnere var med som advokater og vidner.

Mødet bød på partsindlæg fra journalisten Pernille Steensgaard, forfatter og tegner Peder Bundgaard og journalist Lars Olsen, som er forfatter til bogen »Det delte Danmark.« De fremmødte københavnere og overborgmesteren indtog rollen som jury på mødet, som trak fulde huse.

I løbet af 2007 blev der fulgt op med kampagnen »Den tænkende storby«, som er en invitation til byens borgere og virksomheder om at deltage i dialogen om fremtidens København. Danske og internationale byeksperter deltager i en proces, der kulminerer i en international konference om Københavns fremtid. Københavnerne inviteres til debatmøder, byvandringer og til at tage på havnerundfart med overborgmesteren.

Selve kommunikationsfaget er nyt for Lykke Leonardsen. Hun er uddannet arkæolog og har taget en master i offentlig administration. Hun har arbejdet mange år med kvarterløftsprojekter, før hun gjorde karriere på rådhuset, så hun ved, hvilken støtte kommunens medarbejdere har brug for fra kommunikationsafdelingen.

Københavns kommune er en kolos med mere end 45.000 ansatte. Der er syv forvaltninger med hver sin borgmester, fordelt på seks forskellige politiske partier. Hver forvaltning har sin egen kommunikationsafdeling, og hver borgmester har desuden sine egne presserådgivere. I alt har kommunen cirka 60 kommunikationsmedarbejdere.

»Internt skal vi arbejde med at bruge kommunikation til at brande Københavns Kommune som en god arbejdsplads. Det skal vi synliggøre for medarbejderne, så vi for eksempel kan stå os i konkurrence med Allerød, der hæver lønnen for hjemmehjælpere,« fortæller Lykke Leonardsen.

Desuden skal hendes afdeling nu have fundet sig selv i forhold til kommunikationsafdelingerne i de øvrige forvaltninger.

»Vi har været enige om et fælles signal over for borgerne, og vi har arbejdet på, hvordan vi henvender os og styrker signalet som en moderne servicevirksomhed. For borgerne handler det ikke om forvaltninger, men om Københavns Kommune,« siger kommunikationschef Carsten Johnsen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Den ny kommunikationschef i Økonomiforvaltningen arbejder på at finde en balance, hvor de enkelte forvaltninger får lidt mere autonomi, uden at borgerne kan komme i tvivl om, hvor de har kommunen. Hun har satset på at få erfarne kommunikatører på sit nye hold. Da der er så mange ledige pladser, har hun imidlertid også fået plads til yngre kræfter. /

DET NYE HOLD

De nye

 • Lykke Leonardsen, kommunikationschef, cand. phil. og MPP. 
  Rie Duun, journalist og MPP. Rie kommer fra en stilling som kommunikationschef i Hjerteforeningen. 
  Nana Bjerg, cand. scient. pol. med speciale i politisk kommunikation. 
  Tine Pind Jørum, uddannet i filosofi, Master of Arts fra USA samt journalistisk efteruddannelse. Tine kommer fra Arbejdslivskommissionen. 
  Louise Kramer, cand. comm. i kommunikation og virksomhedsstudier. 
  Tine Germundsson – cand. ling. merc. 
  Iben Friis Sørensen, cand. mag. i engelsk og litteraturvidenskab.

 

De gamle

 • Claus Kjeldgaard Iversen, ernærings- og husholdningsøkonom. Voksenpædagogisk uddannelse med sigte på at ændre adfærd gennem information, kommunikation og oplysning.
  Ebbe Bo Nielsen, cand. scient. adm.
  Lasse Verner Olesen, stud. dat. merc.

0 Kommentarer