København vil nedlægge 25 kommunikationsjob

Et udvalg i Københavns Kommune lægger i en rapport op at spare op til 25 kommunikationsstillinger væk. I dag er der 122 kommunikationsmedarbejdere i kommunen, hvilket er langt flere end Aarhus, selvom man justerer for størrelse.

Et udvalg i Københavns Kommune lægger i en rapport op at spare op til 25 kommunikationsstillinger væk. I dag er der 122 kommunikationsmedarbejdere i kommunen, hvilket er langt flere end Aarhus, selvom man justerer for størrelse.

Der er lagt op til et ordentligt indhug i Københavns Kommunes kommunikationsafdelinger. Det såkaldte Strukturudvalg under Borgerrepræsentationen har ifølge bureaubiz.dk lagt op til at nedlægge 20-25 kommunikationsstillinger i kommunen. Det fremgår af en rapport om kommunale effektiviseringer, som borgerrepræsentationen skal behandle 13. december.

"Arbejdet med at sikre den bedst mulige kommunale service og borgerbetjening i fremtiden er selvfølgelig vigtigt. Derfor er vi også glade for, at alle grupper – også kommunikationsmedarbejderne – er villige til at se kritisk på deres egen rolle i en fremtidig struktur og spille aktivt med i forhold til at se på, om man kan bruge resurserne bedre og anderledes i fremtiden," siger formand for strukturudvalget Jesper Christensen til bureaubiz.dk.

I dag har kommunen 122 kommunikationsmedarbejdere ansat. Aarhus har 34,5. Hvis man justerede for størrelsen på de to kommuner skulle København nedlægge 62 kommunikationsstillinger for at komme på niveau med Aarhus, men så langt ønsker udvalget ikke at gå. De 20 – 25 stillinger skal findes ved at lægge kommunikationsafdelingerne fra de forskellige forvaltninger sammen på Rådhuset.

0 Kommentarer