Køb og salg af ferie

FERIEHANDEL. Nogle mener, de får for lidt – andre, at de får for meget. Ferie altså. Det har flere mediearbejdspladser nu taget konsekvensen af, og overenskomstforhandlingerne har gjort ferieugerne til en handelsvare.

Det er medarbejderne på TV 2 særdeles glade for. 76 journalister ud af knap 300 på Kvægtorvet i Odense og Sortedams Dosseringen i København har i dette ferieår ønsket enten at købe sig til en ekstra ferieuge eller sælge en overskydende.

Handlen med ferieuger begyndte på TV 2 sidste ferieår, hvor interessen dog var yderst begrænset. Men i år har 40 journalister ønsket at købe sig til en syvende ferieuge, og 36 har ment, at fem ugers ferie var tilstrækkeligt og har solgt den sjette uge.

Med den fleksible ferie-ordning kan der opstå mistanke om, at arbejdsgiveren vil spekulere i økonomien bag ferieplanlægningen. Det mener tillidsrepræsentant Niels Jerl fra TV 2 dog ikke er et problem.

»Vi holder meget øje med, om folk sælger eller køber ferieuger, fordi de har lyst, eller fordi de bliver presset. Jeg vil blive meget overrasket, hvis der er nogen, der har følt sig presset til det ene eller det andet,« siger han.

Ud over TV 2 er det også på Danmarks Radio og hos ncom publications muligt at købe og sælge ferieuger. Hos Dansk Journalistforbund mener faglig konsulent Lone Amtrup, at der i fremtiden kommer flere aftaleformer af denne art.

»Vi vil se stadig flere eksempler på, at forbundet vil arbejde for gode rammeaftaler og inden for rammerne sikre større fleksibilitet, der kan tilgodese individualiteten hos det enkelte medlem,« siger hun.

 

0 Kommentarer